Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Maatschappelijke discussie abortus komt op gang

Maatschappelijke discussie abortus komt op gang

08/03/2021 19:00 - Arjen Stikvoort

Bisschop Karel Choennie.

Bisschop Karel Choennie. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - De positieve opstelling van minister Amar Ramdhin van Volksgezondheid over aborttus lijkt aanleiding voor een nationale discussie. De minister is geen voorstander van algehele legalisatie, maar hij wil de teugels toch enigszins laten vieren. Dat lijkt echter gevoelig te liggen in de samenleving. Zo is het hoofd van de rooms-katholieke kerk in Suriname, monseigneur bisschop Karel Choennie verontwaardigd terwijl cultureel antropoloog Salomon Emanuels vindt dat abortus mogelijk moet zijn als het gaat om een ongewenst kind

Bisschop Choennie: "Er is sinds jaar en dag een kwalijk gedoogbeleid van de overheid waardoor er schandelijke praktijken plaatsvinden." Er zijn geen statistieken dus niemand weet om hoeveel opzettelijke abortussen het gaat en hoeveel eraan verdiend wordt. "Het aantal abortussen is echter niet gering. En dat helemaal niet om medische redenen, maar om een sociale indicatie, niet zelden onder dwang van de partner of de ouders of uit schaamte." Abortus is geen oplossing voor sociale problemen benadrukt de bisschop tegenover de Ware Tijd.

Volgens hem kan de overheid zich beter richten op het aanpakken van de armoede. "Wanneer de discrepantie tussen wet en werkelijkheid zo groot is zoals nu, krijg je vanzelf moreel verval en dan moet de overheid ingrijpen. Echter, katholieke christenen dienen te beseffen dat ook al is iets legaal in een land, het toch immoreel kan zijn. Opzettelijke abortus is daar een voorbeeld van." Hij beklemtoont dat de positie van de katholieke kerk in de wereld duidelijk is: Opzettelijke abortus is een moreel kwaad. Formele medewerking hieraan kan door de kerk bestraft worden met excommunicatie.

De bisschop verwijst naar de Bijbel waarin staat dat men niet zal doden. "Vanaf het eerste ogenblik van zijn bestaan, moeten de rechten van de persoon voor elk menselijk wezen erkend worden, waaronder het onschendbaar recht op het leven, een recht dat aan elk onschuldig wezen toekomt, onderschrijft de bisschop. Aangezien het embryo vanaf de conceptie als een persoon moet worden behandeld, moet het in zijn integriteit beschermd worden in de mate van het mogelijke."

 

Culturele groepen

Cultureel antropoloog Salomon Emanuels stimuleert de dialoog over dit onderwerp en stelt dat bij elke maatschappelijk belangrijke kwestie de samenleving moet worden betrokken. Maar we hoeven volgens hem het wiel niet opnieuw uit te vinden. "Als de overheid iets wilt starten moet dat in een nationaal kader met als uitgangspunt de rechten van de mens. In de wereld zijn reeds voorzieningen getroffen op wetgevingsgebied. Die kun je vertalen naar je eigen land."

Salomon Emanuels

Abortus kan volgens Salomon zodanig worden ingericht dat men niet aan de rechten van de mens komt, ook al gaat het om verschillende culturele groepen. "Je kunt het legaliseren, maar dan moet je voorzieningen treffen of strenge wetgeving versoepelen en rekening houden met alle culturele groepen. Maar ik hoor dat het te vaak ongecontroleerd en illegaal plaatsvindt met alle gevolgen van dien. Dat moeten we niet hebben."

Emanuels vindt dat abortus wel mogelijk moet zijn bij een ongewenst kind. "Ik kan me voorstellen dat een vrouw die in armoede leeft en haar lichaam gebruikt voor geld en daardoor zwanger raakt het kind niet wil. Er moet daarvoor niet alleen wetgeving komen, maar tegelijkertijd moeten er randvoorzieningen gemaakt worden. Rijke mensen kunnen makkelijker een kindje laten weghalen dan arme mensen die de consequenties niet kunnen overzien."

 

Meningen

DOE staat voor leven, maar heeft over abortus nog geen standpunt ingenomen, zegt voorzitter Steven Alfaisie. Hij is wel voorstander van een nationale discussie, waarbij ook het ethische aspect in acht wordt genomen. "Denk aan zwangerschap bij verkrachting, geslachtsziekten en het risico voor de gezondheid dan wel het leven van de moeder en kind bij het voortduren van de zwangerschap, en het abrupt onderbreken hiervan bijvoorbeeld bij tieners. Op dit moment gebeurt het los en vast met alle gevolgen van dien. En géén haan die ernaar kraait."

DOE-voorzitter Steven Alfaisi

De Ware Tijd sprak ook drie burgers die tegen abortus zijn. Rahid Abdul is moslim en verzet zich ertegen "omdat je daarmee een moord pleegt". Willy: "Je moet altijd beschermde seks hebben om ongewenste zwangerschap te voorkomen. Als een te jong persoon zwanger raakt, is het niet goed." Cynthia Nandlal: "Je hebt vrouwen die geen baby kunnen krijgen en anderen die zonder hun verstand te gebruiken zwanger worden. Dat vind ik niet goed en oneerlijk."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina