Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Is waterstof de energiedrager van de toekomst?

INGEZONDEN: Is waterstof de energiedrager van de toekomst?

17/04/2021 15:18

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Waterstof wordt wereldwijd steeds meer gezien als de oplossing voor het beperken van de CO2-intensiteit van het energieverbruik. Terwijl de deadline van 2050 voor koolstofneutraliteit (Parijs-akkoord) snel nadert en de opwarming van de aarde steeds versnelt, is de druk om in actie te komen voelbaar.

Waterstof zal inderdaad een sleutelrol spelen in de energietransitie in sommige sectoren als die wordt ondersteund door zware subsidies van overheden om deze efficiënt en concurrerend te makenals energiedrager. De waterstofeconomie is een mogelijke manier om het gebruik van fossiele brandstoffen uit te faseren en de opwarming van de aarde te verminderen. Echter, waterstof is niet voor alle sectoren de energiedrager van de toekomst en de weg naar de waterstofeconomie zit vol valkuilen.

Het gebruik van waterstof als brandstof is niet nieuw en waterstof is ook niet het enige koolstofarme alternatief. Desondanksis er alomenthousiasme over de opkomst van waterstof als grootschalige energiebron. Waterstof kan via pijpleidingen of vrachtwagens worden vervoerd als vloeistof of gas, vergelijkbaar met aardolie en aardgas. Bij gebruik in brandstofcellen levert waterstof per kilogram voldoende energie op om vliegtuigbrandstof zondermeer te kunnen vervangen. En wanneer duurzame bronnen zoals zon of wind worden gebruikt om waterstof op te wekken door middel van elektrolyse - het proces waarbij water (H2O) wordt gesplitst in waterstof (H2) en zuurstof (O2) - is het resultaat een koolstofarme en oneindig hernieuwbareenergiebron. 

Vooruitzichten

De kosten van wind- en zonne-energie zijn de laatste jaren drastisch gedaald, waardoor de bijbehorende technologieën en energiedragers betaalbaar worden. Desalniettemin komt 99 procent van de huidige waterstofproductie voort uit fossiele brandstoffen (grijze waterstof). Waterstof geproduceerd uit aardgas waarin de CO2 wordt opgevangen en opgeslagen, heet blauwe waterstof. Wereldwijd is het streven om uiteindelijk alleen groene waterstof te produceren, waarbij zonnepanelen of windelektriciteit produceren die door een elektrolyse-inrichting gaat om puur waterstofgas te maken. 

Uitdagingen

Op dit moment zijn fossiele brandstoffen de belangrijkste energiedragers.De grootschalige transformatie van de huidige economie, weg van fossiele brandstoffen naar een groene waterstofeconomie, is wereldwijd één van de grootste uitdagingenvoor de huidige generatie. Gelukkig beginnen we niet helemaal van de grond af. Door waterstof aangedreven treinen, vrachtwagens, auto's, schepen en vliegtuigen bestaan al.

De opkomende waterstofeconomie staat voor een aantal technische en logistieke uitdagingen. Een waterstofinfrastructuur moet overal nog worden ontwikkeld. Van het bouwen van electrolysers voor de productie van groene waterstof tot de aanleg van waterstoftankstations en het maken van een leveringsnetwerk van pijpleidingen. En voor een robuuste waterstofeconomie is een gezonde wereldwijde toeleveringsketen nodig. Die staat nog in de kinderschoenen.

Waterstof is een sleutel tot het oplossen van klimaatverandering en de onstilbare behoefte aan energie van de wereldeconomie. Maar er blijven vragen hangen. Welke landenzullen de waterstofenergiemarkt (uiteindelijk) beheersen? Welke industrieën zullen de grootste voordelen halen uit deze economische transformatie? Wie zal naar voren komen als de grootste speler op de waterstofenergiemarkt? Dringende vragen die nog onbeantwoord blijven. 

Waterstofhype

In sectoren waar geen 'groene alternatieven' bestaan (bijvoorbeeld scheepvaart en luchtvaart), kan het vervangen van fossiele brandstoffen door waterstof de CO2-uitstoot drastisch doen verminderen. Maar de waterstofhype berust op de discutabele veronderstelling dat waterstof óók de oplossing is voor andere sectoren, zoals vervoer.

Het struikelblok van elektrische auto's was tot voor kort hun actieradius. En waterstof kon dat helpen oplossen. Maar elektrische auto's zijn simpelweg efficiënter dan hun waterstof-tegenhangers en recente technologische ontwikkelingen maken hun actieradius en laadsnelheid veel competitiever. Overzware vrachtwagens voor lange afstanden is er vooralsnog geen duidelijkheid.

Het gebruik van waterstof heeft een aantal fundamentele beperkingen. Groene waterstof is drie tot vijf keer duurder dan grijze waterstof. Naar verwachting zullen de prijzen met 70 tot 80 procent dalen. Maar ook dan zal groene waterstof moeten concurreren met steeds goedkoper wordende alternatieven. De prijsverlagingen moeten snel gebeuren en vereisen technologie en schaalvergroting. De omzetting van elektriciteit naar waterstof en terug is inefficiënt. Bovendien is waterstof moeilijk op te slaan, waardoor het energieverlies in de hele waardeketen verder toeneemt: 50 tot 80 procent van de opgewekte hernieuwbare energie gaat daarbij verloren. 

Geen wondermiddel

Hoewel waterstofin de toekomst ongetwijfeld een belangrijke rol zal spelen bij het koolstofarm maken van de uitstootin bepaalde sectoren is het bij lange na geen wondermiddel. Als de noodzakelijke schaalvergroting niet plaatsvindt en de prijzen niet snel dalen, lopen we wereldwijd het risico gigantische investeringen aan waterstofproductie te hebben verspild in plaats van te kiezen voor volledig hernieuwbare bronnen. Ook in Suriname is het nu tijd voor een wetenschappelijk gedreven aanpakvan de energietransitiedie de lucht van alle hype zuivert.

Vincent Roep

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen