Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Ravaksur ziet 82 procent koopkrachtdaling minimumloon

Ravaksur ziet 82 procent koopkrachtdaling minimumloon

26/04/2021 04:16 - Merredith Bruce

PARAMARIBO - De koopkracht van het minimumloon is ten opzichte van 2015 met 82 procent geslonken volgens berekening van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur). De overkoepelende organisatie pleit daarom voor verhoging van het minimumloon met eenzelfde percentage blijkt uit een mededeling van woordvoerder en econoom Armand Zunder. “De inflatie is 60 procent, dus heb je dan een reële verhoging van 22 procent”, verklaart hij de eis.

Vakcentrale C-47 is het er mee eens dat het minimumloon naar boven moet worden bijgesteld. Echter, voorzitter Robby Berenstein wil geen percentage noemen. Hij laat dit over aan de in te stellen Nationale Loonraad die volgens de wet Minimumloon hierover advies moet uitbrengen aan de regering.

Ravaksur heeft de regering op 16 april tijdens een overlegmoment ingelicht over zijn visie. Aanwezig waren onder anderen president Chandrikapersad Santokhi en de ministers Armand Achaibersing van Financiën en Planning, Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werk-gelegenheid en Jeugdzaken en Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. "Men kwam met koopkrachtversterkende maatregelen maar had nog steeds niet de nulmeting gedaan", stelt Zunder.

Ravaksur heeft een exemplaar van de berekeningen gegeven aan Achaibersing. Op de vraag wat de reactie van de regeringsleden is geweest over de enorm gedaalde koopkracht volgens de cijfers van de vakorganisatie zegt hij: "Men kon er niet veel op zeggen omdat men de cijfers niet had."

De buitenproportionele afname van de koopkracht is volgens Ravaksur het gevolg van de enorme inflatie wat op zich weer voortkomt uit de gestegen wisselkoers. "Het is begonnen bij het financieringstekort; de overheid vorige regering heeft veel te veel uitgegeven en schulden gemaakt die in Amerikaanse dollars terugbetaald moeten worden en die zijn schaars." Het grootste probleem is volgens Zunder dat er nog steeds veel wordt geïmporteerd en weinig geproduceerd waardoor er een druk ontstaat op de wisselkoers.

De econoom noemt het van belang dat het wettelijke minimuminkomen worden aangepast, omdat de criminaliteit anders kan oplopen. "Betalen voor veiligheid is nog duurder en de overheid moet dat doen uit belastinggeld, dus je moet echt een holistische kijk hebben op de economie." C-47-voorzitter Robby Berenstein heeft eerder ervoor gepleit dat de Nationale Loonraad "zo snel als mogelijk" wordt geïnstalleerd zodat deze spoedig aan de slag kan om een ander minimumloon te berekenen. Zelf durft Berenstein zich niet te wagen aan het noemen van een 'richtloon'. Het zal wel een "forse" verhoging moeten zijn. Hij stipt aan dat hierbij ook rekening moet worden gehouden met wat het bedrijfsleven kan dragen, gezien de stand van de economie.

Bryan Renten, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, zegt dat de vereniging begrijpt dat de werkende klasse het moeilijk heeft en dat aanpassing van het minimumloon derhalve "geen onredelijke eis" is. "Wij pleiten er echter voor dat een verantwoorde aanpassing samen moet gaan met de hervorming van de belastingschijven en niet moet worden gecompenseerd door de overheid met aanvullende verzwaringen voor de private sector."

Hij noemt het van belang dat partijen in goed overleg en in tripartiet verband middels sociale dialoog komen tot een verantwoord niveau. "De Sociaal-Economische Raad kan een goed vehikel zijn om dit onderwerp te bespreken en de regering te adviseren. In aanvulling daarop kan het tripartiet overleg met een andere invulling ook een bijdrage leveren aan deze discussie", aldus Renten.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina