Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Beschuldigende vinger steeds op Hoefdraad gericht

Einde in zicht in geruchtmakende strafzaak Centrale Bank

29/04/2021 22:53 - Wilfred Leeuwin

Ex-governor Robert van Trikt en andere verdachten blijven opgesloten.

Ex-governor Robert van Trikt en andere verdachten blijven opgesloten. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Er komt langzaam aan een einde aan het gerechtelijk onderzoek rond de geruchtmakende strafzaak over ontoelaatbare handelingen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Donderdag heeft kantonrechter Maytrie Kuldip Singh, bij wie ex-governor Robert van Trikt, zijn zakenpartner Ashween Angnoe van het accountantbedrijf Orion en voormalig CBvS-directeur juridische aangelegenheden Faranaaz Alibaks-Hausil, terechtstaan, het gerechtelijk onderzoek afgesloten.

Hetzelfde geldt voor voormalig directeur Ginmardo Kromosoeto van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) in de andere geruchtmakende zaak. Beide zaken hebben indirect met elkaar te maken. Bij het Hof van Justitie, waar ex-minister Gillmore Hoefdraad terechtstaat, moet slechts een vonnis komen op de eis van twaalf jaar gevangenisstraf.

Hoefdraad, die voortvluchtig is, wordt in beide rechtszaken prominent genoemd. De andere verdachten - Alibaks-Hausil in mindere mate - verwezen allemaal naar hem als het brein achter alles dat mis is gegaan. In mei en juni begint het Openbaar Ministerie (OM) met zijn requisitoir tegen de verdachten in kort geding.

 

Vrijspraak

Kromosoeto heeft donderdag in een korte confrontatie met de rechter alle aan hem ten laste gelegde feiten in de dagvaarding ontkend. Hij zei achteraf wel te moeten toegeven dat processueel hij zaken anders had moeten aanpakken. "Dat heeft te maken met zijn verantwoordelijkheid als directeur, maar niets met strafbare handelingen. Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen wat civielrechtelijk van hem verwacht mag worden en er moet duidelijk uitgelegd worden welke handelingen hij binnen het strafrecht heeft gepleegd. Naar mijn mening zijn die niet aanwezig", zei advocaat Benito Pick, één van de raadslieden van Kromosoeto. Hij is dan ook van mening dat er vrijspraak moet komen voor zijn cliënt. Op 25 mei begint het OM zijn requisitoir tegen deze verdachte.

 

Rapport Kroll

Donderdag heeft de kantonrechter Van Trikt en Angnoe geconfronteerd met het onafhankelijk deskundig rapport Kroll. Het document is in opdracht van het OM samengesteld om aan te tonen als de gesloten contracten tussen de CBvS en het Belgische bedrijf Clairfield rechtmatig zijn, als de bedragen die contractueel zijn afgedwongen gangbaar zijn naar internationale maatstaven en als de verdachten wel of geen financieel voordeel hebben gehad aan deze deals.

Van Trikt en Angnoe hebben op hun intussen bekende manier van uitgebreide deskundige antwoorden de aantijgingen in het rapport weerlegd. Zij concludeerden dat Kroll onvolledig werk heeft verricht en zich slechts heeft geconcentreerd op de contracten, enkele tussentijdse en eindrapporten, maar zelf geen inzage heeft gehad in de totale en alle dossiers van de projecten. Kroll zegt in het algemeen dat de contracten normaal zijn en de daarmee gemoeide gelden (totaal 2,5 miljoen euro) gangbaar zijn.

Echter wordt door Kroll bij het analyseren van de projecten op zich steeds geconcludeerd dat de tussentijdse overmakingen en voorschotten buitensporig hoog zijn. Het rapport vindt ook dat Clairfield niet over de nodige capaciteit beschikt om zulke opdrachten van de CBvS te kunnen accepteren. Ook zou het eerder niet zulke werkzaamheden hebben verricht.

Van Trikt en Angnoe hebben de rechter in hun weerwoord voorgehouden dat in de praktijk zaken totaal anders liggen. Zij verwezen naar hun eigen ervaringen met dit soort werk als internationale accountants. "Ik kan begrijpen hoe Kroll tot de conclusies komt, maar ik acht mezelf ook deskundig. Wat daar staat is onvolledig en heeft totaal geen betrekking op deze rechtszaak", zei Angnoe op zijn rustige maar kordate manier van spreken. Ten aanzien van het kopen van een peperdure wagen voor Angnoe door Van Trikt, zei Angnoe dat er nimmer sprake is geweest van een geschenk. Samen met de ex-governor legde hij uit hoe in dat geval volgens hen de zaken zijn verlopen.

 

Niet naar huis

Vervolgingsambtenaar Cynthia Klein die ogenschijnlijk nooit gecharmeerd lijkt te zijn van het optreden van verdachten, vroeg zich af hoe het kan dat een onafhankelijk deskundig rapport niet dezelfde conclusies heeft als die waarop de verdachten zich beroepen. Zij vond samen met rechter Kuldip Singh dat er nog altijd bezwarende redenen zijn en het niet verstandig is de verdachten in voorlopige vrijheid te stellen.

"Ik ben heel erg teleurgesteld, omdat na het verhoor van de verdachten ik het gevoel krijg dat er te weinig aanwezig is om die jongens nog langer vast te houden. Alles is ontzenuwd wat in de ten laste legging staat. Er is geen sprake van verduistering, dus die ten laste legging stelt op zich niets meer voor", reageerde Irvin Kanhai, de raadsman van Van Trikt en Angnoe. De beide verdachten zijn intussen al langer dan vijftien maanden opgesloten.

Kanhai en Van Trikt hebben geprobeerd de rechter ervan te overtuigen dat er een enorm besmettingsgevaar is voor Covid-19 in het cellenhuis. Hun verzoek om de verdachten te laten vaccineren is nog niet ingewilligd. Kuldip Singh liet zich niet van de wijs brengen hierdoor. Met gebiedende stem wees zij de advocaat en zijn cliënten erop dat er regels zijn voor hoe verdachten in voorlopige vrijheid worden gesteld en dat er evenzo regels zijn voor het vaccineren. Zij zal wel in samenspraak met de officier van justitie erop laten toezien dat de vaccinatie plaatsvindt, maar van voorlopige vrijspraak wilde ze niets weten. Op 9 juni begint het OM zijn requisitoir tegen deze verdachten. Kanhai onderstreepte dat zijn cliënten overtuigd zijn van hun onschuld en daarom ook nog altijd strijdvaardig zijn.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina