Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Cirkel van betrouwbaarheid

COMMENTAAR: Cirkel van betrouwbaarheid

04/05/2021 12:00

COMMENTAAR: Cirkel van betrouwbaarheid

 

WAAR DE PERS vrij is en iedereen kan lezen, is alles veilig. Een heel mooi gezegde om te benadrukken dat persvrijheid twee kanten kent. De pers moet toegang hebben tot de informatie en dat mogen publiceren en de bevolking moet het tot zich kunnen nemen. Zo zien we dat alles twee kanten heeft.

Op de meest recente World Press Freedom Index van de verslaggevers zonder grenzen prijkt Suriname op plaats 17. En in het verlengde daarvan zijn politici en dus ook de president Chandrikapersad Santokhi heel blij met de wijze waarop persvrijheid volgens hem momenteel in Suriname wordt beleefd.

Hij stelt dat de regering zo transparant mogelijk probeert te zijn in het verstrekken van informatie aan de samenleving. Hij stelt dat het ook eens anders was en daar heeft hij geen ongelijk in. Alleen zou het beter zijn te kijken naar andere landen waar de toegang van de pers tot beleidsmakers beter is in plaats van weer eens om te kijken naar het eigen verleden en voorgangers een trap na te geven. In andere landen is er bijvoorbeeld een wet Openbaarheid van Bestuur waarbij de media toegang hebben tot objectieve informatie in plaats van af te moeten gaan op een antwoord van een toevallige minister die ook nog om de vijf jaar wisselt.

Daarnaast is de toegang van de pers tot niet alleen de beleidsmakers maar algemene informatie van groot belang. Het is een verbetering dat sommige vonnissen nu online komen maar de toegang tot de persrechter moet nu eindelijk van de grond komen ook. Daarnaast mag in deze context ook genoemd worden het feit dat veel beleidsmakers niet weten om te gaan met kritiek. Een duidelijk voorbeeld daarvan is vicepresident Ronnie Brunswijk die journalisten afblaft wanneer hij zich aangevallen voelt.

Ook de integriteit van de journalisten wordt niet zelden te grabbel gegooid door beleidsmakers die met een gladgestreken gezicht leugens verkondigen en het raar vinden als ze niet meer serieus genomen worden. Er zijn enkele ministers in het kabinet-Santokhi/Brunswijk die nooit de objectieve pers te woord staan en alleen via de gecentraliseerde voorlichting of regeringsgezinde media hun verhaal doen.

De andere voorwaarde die belangrijk is om persvrijheid te beleven is dat de bevolking snapt wat het inhoudt. Daar is een basisniveau van educatie van groot belang. Een goed opgeleide bevolking snapt beter waar het over gaat en kan informatie beter op waarde schatten en haar keuzes daarop baseren. Nu worden journalisten niet zelden de huid vol gescholden om de perceptie van de bevolking dat ze niet neutraal zijn omdat niet toevallig hun visie van zaken neergepend wordt.

Maar juist omdat journalisten een belangrijke schakel vormen in het overbrengen van betrouwbare informatie aan de burgerij en die op basis daarvan besluiten moeten nemen is het belangrijk kritisch te blijven naar de eigen professie. Dan is de cirkel van betrouwbaarheid rond.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina