Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Centrale Bank roomt SRD 1 miljard af

Centrale Bank roomt SRD 1 miljard af

06/06/2021 09:02 - Ivan Cairo

Centrale Bank roomt SRD 1 miljard af

 

PARAMARIBO - De afgelopen periode is door de Centrale Bank van Suriname bijkans SRD 1 miljard uit de Surinaamse economie afgeroomd. Onder andere met het monetair instrument van afroming tracht de bank de wisselkoers voor vreemde valuta onder controle te krijgen. De komende tijd zal daarmee worden doorgegaan en zullen via de handelsbanken termijndeposito’s worden aangeboden met inlegtermijnen van drie maanden tot een jaar en rentes vanaf 20 procent. De termijndeposito’s zullen zowel aan particulieren als bedrijven worden aangeboden. Dat kwam naar voren tijdens een virtuele meeting van de top van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en cambiohouders.

Onlangs stelde financiënminister Armand Achaibersing dat in 2019 en 2020 bijna SRD 12 miljard extra in de economie is gepompt door de regering. Van 2015 tot en 2020 is in totaal SRD 19 miljard extra in omloop gebracht. Dit geld waar geen productie tegenover stond heeft bijgedragen aan de scheve verhoudingen in de economie inclusief de druk op de wisselkoers. Tijdens de meeting met cambiohouders stelde William Orie, directeur Monetaire Zaken, dat met de termijndeposito's gestreefd wordt zoveel als mogelijk de overtollige liquiditeiten aan Surinaamse dollars voor kortere of langere tijd te doen binden, speculanten een alternatief aan te bieden dan vluchten in valuta en marktverstoringen te veroorzaken.

Het streven is ook de SRD als munt versterken en valuta los te krijgen om te gaan beleggen in de SRD met de aantrekkelijke rentes. Dit moet ook resulteren in vermindering van de druk op valuta om zodoende ook de wisselkoers onder controle te krijgen. Tijdens de ontmoeting werd meegedeeld dat de wisselkoers maandag aanstaande door de CBvS wordt losgelaten, een van de eisen van het IMF waaraan moet worden voldaan wil Suriname het beoogde ondersteuningspakket van 690 miljoen US dollar krijgen. De officiële mededeling over het loslaten van de wisselkoers zal door de minister van Financiën en Planning worden gedaan. Ook andere besluiten die hiermee verband houden zullen door de bewindsman bekendgemaakt worden.

Tijdens de ontmoeting kwam ook naar voren dat ook de brandstofprijs en douanerechten op basis van de nieuwe, vrijemarktkoers zullen worden berekend daar het niet langer mogelijk zal zijn dat meerdere koersen in de economie gehanteerd worden. De mate van vraag en aanbod zal echter wel worden gemonitord door de Centrale Bank die bij oprispingen zal interveniëren met valuta. Benadrukt werd dat de eventuele koersoprispingen wel moeten passen binnen de verwachte macro-economische omstandigheden en geen gevolg zijn van speculatie en/of koersopdrijving. De Centrale Bank zal indien nodig ingrijpen en zowel informele als formele marktpartijen aanpakken bij onregelmatigheden.

Dagelijks zullen cambio's en banken op drie momenten door middel van speciale formulieren aan de CBvS moeten rapporteren. Op termijn zal een elektronisch platform komen waarop alle banken en cambio's zitten en in real time de koersontwikkelingen zullen worden bijgehouden en de koersbewegingen kunnen worden gemonitord. Het loslaten van de koers betekent volgens het CBvS-directielid geen bandeloosheid of free for all. De bestaande en nog uit te vaardigen richtlijnen blijven van kracht. Cambio's zullen hun valuta nog aan de CBvS mogen aanbieden, maar die zal niet "de volle buit opkopen daar dit niet de wens is van het IMF".

De Centrale Bank zal marktconform valuta opkopen en afhandelen. Tijdens de meeting opperden de cambiohouders verschillende zorgpunten. Zij voerden aan dat er nog steeds een achterdeur is voor importbedrijven die van informele valutaverkopers deviezen betrekken en "deze zonder enig probleem kunnen afstorten op hun rekeningen bij de banken". De cambio's willen weten hoe de rol van de informele marktpartijen zal worden beperkt met het nieuw in te voeren wisselkoersregiem om ongewenste marktverstoringen te voorkomen. Zij gaven aan dat er bij het afstorten door importeurs een "herkomstverklaring" verplicht gesteld dient te worden, iets waar ze al lang op aandringen maar nog steeds niet gerealiseerd kan worden.

De wisselkantoren wilden ook weten wat er zal gebeuren met de onzichtbare chartale Surinaamse dollars die mogelijk nog in omloop zijn en hoe deze te binden. Ze brachten verder naar voren dat de banken die girale euro's ontvangen voor het uitbetalen van geld dat mensen vanuit het buitenland naar familie in Suriname overmaken een dreiging vormen voor de eurokoers. Zij kunnen aldus de cambiohouders oneigenlijk concurreren door iets hoger te bieden dan de internationale ruilkoersverhoudingen minus de 4 punten zoals aan de cambio's aangeboden. De Centrale bank is gevraagd op zij ook geen koersnoteringen voor de euro kan doen die 4 punten minder zijn dan de op dat moment geldende internationale ruilkoers. Ook wilden ze weten hoe lang de CBvS zal interveniëren en hoe duurzaam deze interventies zullen zijn.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina