Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Koopkrachtversterking

COMMENTAAR: Koopkrachtversterking

09/06/2021 12:00

COMMENTAAR: Koopkrachtversterking

 

DE REGERING HEEFT koopkrachtversterking toegezegd, maar werknemersorganisaties zeggen (inhoudelijk) niets te weten van de aangekondigde ondersteuning. Doorgaans worden alleen landsdienaren bedacht, wat als onrechtvaardig wordt ervaren. In De Nationale Assemblee heeft president Chandrikapersad Santokhi gisteren tijdens de algemene politieke beschouwingen gezegd dat de salarissen van ambtenaren (juni) en ziekenhuispersoneel (juli) worden verhoogd met een toelage. De berekeningen worden uitgewerkt en vandaag goedgekeurd in de regeringsraad.

Ook gepensioneerde ambtenaren zullen een verhoging tegemoet kunnen zien en ook de onderstanden. Verder zullen de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV), sociale bijstand, bijstand voor sociaal zwakke huishoudens en de Algemene Kinderbijslag (AKB) worden aangepast. Een 'algemene' versterking van de koopkracht is welkom omdat de verarming in de samenleving steeds meerdere groepen treft, niet alleen door de coronapandemie, maar vooral door de koersontwikkeling. De gigantische rijen bij de geldwisselkantoren en pakketdiensten om euro's/Amerikaanse dollars of levensmiddelen die goedwillende familie in het buitenland overmaken op te halen geven een beeld van de ernstige nood waarin veel Surinamers verkeren.

Prioriteit wordt aan koopkrachtversterking gegeven kennelijk om de steeds luider morrende burgers zoet te houden en sociale onrust te voorkomen. Ambtenaren hebben een vast inkomen, al is het in veel gevallen geen topsalaris. Maar hoe staat het met andere groepen? Vakbonden zullen ongetwijfeld op de stoep van de werkgevers staan om in elk geval de lonen en salarissen aan te passen naar een aanvaardbaar niveau. In hoeverre bedrijven daaraan kunnen meewerken is de vraag want iedereen weet hoe ernstig de coronacrisis het particuliere bedrijfsleven heeft getroffen.

Dat het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) het doet voorkomen alsof prijzen in de winkels niet omhoog mogen gaan door de koopkrachtversterking is een lachertje. Het is in Suriname bijna cultuur geworden dat al bij de aankondiging van loonaanpassing bij de overheid winkeliers de prijzen verhogen. Dit is een kromme beslissing, omdat niet alleen ambtenaren klant zijn.

Opeenvolgende regeringen hebben maatregelen aangekondigd of geprobeerd de prijzen beheersbaar te houden, maar de consument heeft er veelal niets van gemerkt of anders voor maar even. De regering, met vooraan het ministerie van EZ, moet niet hetzelfde pad opgaan van voorgangers, maar wettelijk maximumprijzen vaststellen en er echt, maar dan ook echt en serieus op toezien dat die worden toegepast. Overtreders moeten, zonder aanzien des persoons hard worden aangepakt, te beginnen met forse boetes, gevolgd door eerst tijdelijke en vervolgens definitieve intrekking van de bedrijfsvergunning. Zulke maatregelen zullen hun effect als schrikmiddel zeker niet missen.-.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina