Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Inheemse dorpsleiders: 'Niet over onze hoofden heen besluiten nemen'

'We zullen nooit toestaan dat zonder ons besluiten worden genomen'

16/06/2021 08:08 - Gilliamo Orban

De Vids diende op 24 november vorig jaar een petitie in bij vicepresident Ronnie Brunswijk.

De Vids diende op 24 november vorig jaar een petitie in bij vicepresident Ronnie Brunswijk.  

PARAMARIBO - De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids) heeft tijdens een tweedaagse webinar over grondenrechten, waaraan ook buitenlandse organisaties hebben deelgenomen, protest aangetekend over de wijze waarom de inheemsen in Suriname worden behandeld. Voorzitter Theodoris Jubitana heeft tijdens het digitale seminar gezegd dat de inheemsen moeten worden beschouwd als "rechthebbenden op de gronden waarop zij wonen" en dat daarom niet zal worden toegestaan dat over hen, zonder inspraak, wordt beslist.

Er is op de kanttekeningen van de Vids-topman niet gereageerd. Hij noemt het "opmerkelijk" dat buitenlandse inheemse organisaties en personen de ruimte kregen om te spreken en die van Suriname niet. Pogingen van de Ware Tijd om minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport te spreken bleven vruchteloos.

Het webinar is maandag en dinsdag georganiseerd door haar ministerie en het Amazon Conservation Team Suriname (ACT-Suriname), dat door Vids wordt gezien wordt als de Surinaamse afdeling van een Amerikaanse niet-gouvernementele organisatie. Het thema was 'Grondenrechten: Wat leren we van de regio? Suriname op weg naar een sterke wetgeving'.

Na de uitnodiging voor deelname te hebben ontvangen, heeft Vids in een brief de organisatoren laten weten onder protest te zullen deelnemen. "We zijn zeer verheugd dat dit onderwerp kennelijk uw aandacht heeft en dat u een bijdrage hiermee wil leveren aan sterke wetgeving. Tegelijkertijd bevreemdt het ons dat wij zelf, de inheemse volken van Suriname en het inheems traditioneel gezag, sinds het aantreden van de regering, niet rechtstreeks zijn betrokken bij dit zwaarwichtig vraagstuk."

Het steekt de inheemse organisatie dat ze "slechts als toehoorder" middels een algemene aankondiging is uitgenodigd. Vids schrijft "de gebruikelijke top-down en donor-driven werkwijze ten zeerste te betreuren" en voegt toe dat deze aanpak haar niet onbekend is. "Als het werkelijk om het belang en de rechten van inheemse en tribale volken gaat, moeten wij zelf in de driver's seat zitten. We moeten versterkt worden om zelf leiding en richting te geven aan dergelijke zwaarwichtige processen en wensen - niet zoals sinds het koloniale tijdperk - dat er slechts over ons gesproken en besloten wordt."

ACT-Suriname-directeur Minu Parahoe heeft respect voor de zienswijze van de Vids, aangezien die een doelgroep vertegenwoordigt die direct betrokken is in de grondenrechtenkwestie. Zij zegt dat het tweedaagse webinar deel is van een reeks conferenties die zullen worden gehouden. Daarbij zullen de doelgroepen veel gelegenheid krijgen om te participeren. Parahoe zegt zich niet aangesproken te voelen door de Vids-constatering van 'donor-driven'-werkwijze.

Vids stelt dat in de uitnodiging een analyse wordt gemaakt van een conceptwet 'Collectieve rechten van inheemsen en tribale volken'. Ze concludeert dat dit gaat over "inheemsen enerzijds en tribale volken anderzijds". "Een dergelijke conceptwet is ons niet bekend. Wij hebben jarenlang proactief gewerkt aan een conceptwet over de collectieve rechten van inheemse en tribale volken."

Vids zegt dat ze altijd bereid is "om in waardig en gelijkwaardig partnerschap te werken aan de wettelijke erkenning van onze collectieve rechten conform internationale mensenrechtenstandaarden". Ze wijst "verzwakte en verouderde inzichten of inzichten van deskundigen die in feite slechts milieudoeleinden nastreven af". Daarop reagerend stelt Parahoe dat ACT Suriname "meer dan een milieuorganisatie" is, omdat ze samen met de lokale bewoners de noden in de dorpen aanpakt. Er worden donoren gezocht om projecten te financieren. "Wij houden ons bezig met stroom- en watervoorziening, gezondheidszorg en ondernemerschap."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina