Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Roep niet-ontvankelijk verklaren OM steeds luider

Roep niet-ontvankelijk verklaren OM steeds luider

13/07/2021 22:22 - Wilfred Leeuwin

Advocaat Benito Pick vindt dat zijn cliënt moet worden vrijgesproken van de strafeis die is gedaan door het OM.

Advocaat Benito Pick vindt dat zijn cliënt moet worden vrijgesproken van de strafeis die is gedaan door het OM. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - “Niet-ontvankelijk!” Als het aan de verdediging van de verdachten in de geruchtmakende rechtszaak rond de Centrale Bank van Suriname (CBvS) wordt gevraagd, wordt dat het oordeel van de rechter. In de rechtszaken die het Openbaar Ministerie (OM) heeft aangespannen tegen Gillmore Hoefdraad, Ginmardo Kromosoeto, Faranaaz Hausil, Robert van Trikt en diens zakenpartner Ashween Angnoe, vindt de verdediging dat het OM er maar niet in slaagt te bewijzen dat er handelingen zijn gepleegd die strafbaar zijn.

Het was dinsdag niet anders toen de verdediging van Kromosoeto het OM ervan verweet "op een kindertlijke manier" te vragen dat de ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) wordt veroordeeld. "Een incriminerend verhaal is nog geen bewijslast", wierp raadsman Benito Pick op. Ook hij is, net als zijn andere collega's, de mening toegedaan dat het OM in strijd handelt met bepalingen in de Anticorruptiewet die precies aangeeft wanneer er sprake is van corruptie en hoe dat bij het OM moet worden vermeld.

Pick heeft dinsdag stilgestaan bij het tot stand komen van deze rechtszaak, maar ook de tenlastelegging. Volgens hem begint het OM, doordat het niet in staat is het bewijs te leveren van wat in de dagvaardiging staat, op zoek te gaan naar alternatieve mogelijke strafbare handelingen die niet in de oorspronkelijke tenlastelegging van de verdachten zijn opgenomen. Hij vindt dat hiermee deze hele rechtszaak op losse schroeven komt te staan en alleen op grond daarvan zou de rechter het OM niet-ontvankelijk moeten verklaren en zijn cliënt moeten vrijspreken van de strafeis die is gedaan door het OM. Pick blijft erbij dat er in de oorspronkelijke tenlastelegging handelingen zijn opgenomen die niet kunnen worden bewezen omdat in de periode waarin die handelingen zijn gepleegd Kromosoeto voor lange tijd met verplicht verlof was gestuurd. Dat hij in een e-mail zijn mening en ideeën heeft gegeven over bijvoorbeeld het kopen van panden door de staat, maakt hem, volgens zijn verdediging, niet strafbaar.

De raadslieden vinden het opmerkelijk dat het OM in sommige gevallen praat van een criminele organistie en in andere gevallen weer niet. Zo wordt Kromosoeto in zijn tenlastelegging niet vervolgd hiervoor, maar wordt hij in de bewijstlast aangemerkt als het brein van een criminele organisatie. Ook bij Van Trikt ontbreekt dat stuk in zijn dagvaardiging, terwijl het wel staat opgenomen in die van Hoefdraad. De juristen vinden het ook vreemd dat het OM steeds wanneeer het goed uitkomt één van de verdachten bestempelt als het "onomstotelijk bewezen brein" van de criminele organisatie.

Raadsman Rick Tjon A Joe wijst erop dat het in een strafzaak vooral moet gaan over bewijs dat wordt geleverd door het OM. "Maar de grote ergernis is ook nog dat in deze zaak het OM niet consequent is in wie wel en wie geen verdachte is. Er lopen mensen rond die nog meer dan deze verdachten betrokken zijn bij deze zaak. Ik zeg niet dat ze strafbare handelingen hebben gepeegd, maar waarom worden zij niet als verdachte aangemerkt. Er is inconsequent gehandeld, naar personen gekeken en niet naar waar het feitelijk om gaat. Er zijn op sociale media mensen beklad en besproken, maar uiteindelijk gaat het in een strafzaak erom wat het strafbaar feit is en dat bewijs kan het OM niet leveren. Als we gaan luisteren naar wat er in de publiciteit wordt gezegd, zijn we straks allemaal schuldig aan iets."

Kantonrechter Maytrie Kuldip-Singh heeft maandag in de rechtszaak tegen Van Trikt, tijdens een ingelaste zitting, besloten dat het OM, in het geval van de gewezen CBvS-governor geen wijzigingen mag aanbengen in de tenlastelegging.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina