Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Mulo Latour naar Caprino Alendy vernoemd

Mulo Latour naar Caprino Alendy vernoemd

24/07/2021 00:00 - Samuel Wens

Vanaf vrijdag prijkt de naam van wijlen Caprino Alendy op het naambord van de voj-school te Latour.

Vanaf vrijdag prijkt de naam van wijlen Caprino Alendy op het naambord van de voj-school te Latour. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Mulo Latour heeft 39 jaar nadat het tot stand kwam eindelijk een naam. De school is vrijdag vernoemd naar Caprino Alendy, die er van 1986 tot aan zijn pensionering in 2013 de scepter zwaaide. De politicus en oud-onderwijzer verwisselde vorig jaar, na een kort ziekbed, het tijdelijke met het eeuwige.

Alendy zette zich ook, wanneer de schooldeuren eigenlijk al waren gesloten, bijzonder in. Na schooltijd was hij regelmatig in Latour te vinden voor het afleggen van huisbezoekjes om de pupillen en hun ouders moed in te spreken.

Zijn zus Cynthia herinnert zich bovendien dat haar broer 's middags na schooltijd de deuren opengooide voor de buurt. "Er was een avondmulo, er werd aan huiswerkbegeleiding gedaan en er vonden vergaderingen plaats", vertelt ze.

Minerva, een dochter van de overleden oud-onderwijzer, merkte op dat haar vader niet alleen betrokken was bij de school, maar bij de hele familie en in het verlengde daarvan bij de hele Surinaamse gemeenschap. "Hij heeft zowel zijn broertjes en zusjes als kinderen heel goed begeleid. Allen zijn wat in de maatschappij geworden."

Alendy was behalve schooldirecteur jarenlang voorzitter van de BEP. Hij is zowel assembleelid als ondervoorzitter van het parlement geweest. Anchelita Ramlagan, de huidige directeur, heeft zes jaar met Alendy gewerkt. Eerst als wiskundeleraar en daarna als onderdirecteur. "Mocht hij wederkeren, dan zou ik vanwege zijn kwaliteiten geen moment aarzelen om weer met hem te gaan samenwerken", stelt ze. "Het lerarenteam heeft van zijn ervaring nuttig gebruik kunnen maken."

Ze is niet de enige die vol nostalgie aan die periode terugdenkt. Jill Triesie en drie anderen zijn nu leerkrachten op de school, maar waren allen eerst leerling van hem. Volgens Triesie is het een goed idee om de school naar hem te noemen. "Hij was een strenge man, maar met dank aan hem sta ik nu voor de klas als bevoegd leerkracht."

Behalve zijn familie behoorde NDP-assembleelid Rabin Parmessar tot de genodigden. Van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur was er geen vertegenwoordiger. Parmessar bevestigt de regering te hebben gevraagd de school naar Alendy te vernoemen vanwege diens leiderschapscapaciteiten. Echter, hij kan niet met zekerheid zeggen dat de naamsverandering als gevolg daarvan is geschied. "De man was immers al heel lang directeur van deze school", verklaart hij.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina