Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Forse verhoging concessierechten en ordeningsplan goudsector

Forse verhoging concessierechten en ordeningsplan goudsector

26/07/2021 00:00 - Wilfred Leeuwin

Vicepresident Ronnie Brunswijk sprak in november 2020 kleinschalige goudzoekers toe nabij de Royal Hill-pit van multinational Iamgold.

Vicepresident Ronnie Brunswijk sprak in november 2020 kleinschalige goudzoekers toe nabij de Royal Hill-pit van multinational Iamgold. Foto: Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen  

PARAMARIBO - De mijnbouwsector, met name de goudindustrie, zal flink moeten bijdrage aan het verhogen van de verdiencapaciteit van de regering. Niet alleen worden retributietarieven per hectare drastische verhoogd, ook wordt de kleinschalige mijnbouw in vrijwel alle facetten geordend.

De Nationale Assemblee zal zich binnenkort moeten uitspreken over het aanpassen van het mijnbouwdecreet uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Dat is één van de actiepunten uit het Herstelplan 2020-2022 als gevolg van de samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

In een recent staatsbesluit staat dat de heffingen in de mijnbouwsector effectief zijn geëvalueerd. De retributies en oppervlakterechten zijn het laatst aangepast in 2014. In een wijzigingsvoorstel is nu opgenomen dat de retributie voor kleinmijnbouwrecht gaat van SRD 675 naar SRD 5.000. De exploitatieretributie voor bouwmaterialen, dus hout, gaat van SRD 675 naar SRD 3.000. De oppervlaktebelasting voor houders van exploratierecht stijgt van SRD 1,20 naar SRD 5 per jaar per hectare. Bij exploitatie moet in de eerste vijf jaar, jaarlijks aan belasting SRD 10 per hectare worden betaald in plaats van SRD 2,40. Dit bedrag wordt om de vijf jaar verhoogd, tot maximaal 200 procent van het basisbedrag.

De ordening van de mijnbouwsector houdt onder meer in dat er een volledige inventarisatie komt van alle personen die werken in de kleinschalige goudsector, maar ook van alle benodigdheden die daarbij worden gebruikt. Er komt een overgangsperiode van illegale naar legale goudwinning. In die fase zullen personen die geen mijnbouwrecht hebben, zich moeten registreren voor een mijnbouwpas waarmee zij aan kleinschalige goudwinning kunnen doen. Deze pas moet worden aangevraagd bij de Unit Ordening Kleinschalige Goudsector (UOKGS).

De jaarpas zal voor Surinamers 75 US dollar kosten of de tegenwaarde in SRD en voor vreemdelingen 125 US dollar. Buitenlanders zullen een geldige verblijfsvergunning moeten hebben. In de overgangsfase krijgen illegale buitenlanders in de sector niet langer dan zes maanden de tijd hun verblijfsvergunning in orde te maken. Zodra ze die hebben mogen ze de mijnbouwpas aanvragen. Voor het registreren van machines zal een bedrag in SRD gelijk aan duizend US dollar in rekening worden gebracht, per set per operatie. Wanneer de eigenaar zijn machines wenst over te dragen aan een andere persoon zal dat gemeld moeten worden bij de UOKGS.

Bij de controle bij de goudactiviteiten door de UOKGS zal de regering ook de lokale gemeenschappen - inheemsen en marrons - betrekken. Zij zullen mensen mogen aanwijzen die de titel van field rangers krijgen, met de bevoegdheid van politieassistent. Zij krijgen een gebied onder zich om te controleren en zullen onregelmatigheden moeten rapporteren aan de UOKGS. Op het overtreden van regels staan sancties , zoals het intrekken van de mijnbouwpas of -vergunning.

De regering wil de ordening laagdrempelig houden om illegalen te stimuleren tot een legale status. Naast het vergroten van de verdiencapaciteit van de regering, zijn in het staatsbesluit tien redenen geformuleerd waarom ordening noodzakelijk is. Het gaat om onder meer het beschermen van het milieu, herstellen van het overheidsgezag in de goudgebieden, veiligheid van de lokale gemeenschappen en het waarborgen van duurzame goudwinning.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina