Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Evaluatie IMF-regeling Suriname nog niet afgerond

Evaluatie IMF-regeling Suriname nog niet afgerond

29/07/2021 21:57 - Van onze redactie

Algemeen-directeur van het Internationaal Monetair Fonds, Kristalina Georgieva.

Algemeen-directeur van het Internationaal Monetair Fonds, Kristalina Georgieva. Foto: China Daily  

PARAMARIBO - De leiding van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zich inhoudelijk nog niet gebogen over de financiele ondersteuning die Suriname van het Fonds wenst nadat in april op technisch niveau overeenstemming daarover is bereikt. Tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur die donderdag werd gehouden, hebben medewerkers de directie geïnformeerd over recente ontwikkelingen in Suriname en het verzoek van de autoriteiten om een regeling onder de Extended Fund Facility (EFF).

"Vandaag zijn uitvoerend bestuurders geïnformeerd over het verzoek van Suriname voor een regeling onder de Extended Fund Facility. De regering van president Chan Santokhi heeft een zeer moeilijke economische situatie geërfd. Om de macro-economische stabiliteit te herstellen, heeft zij een breed scala aan beleidsmaatregelen genomen, waaronder uitvoering van de meeste eerdere acties die waren overeengekomen in het in april bereikte akkoord op personeelsniveau", zegt Kristalina Georgieva, algemeen-directeur van het IMF in een verklaring van de organisatie.

De Surinaamse autoriteiten hebben de afgelopen weken belangrijke vorderingen gemaakt bij de uitvoering van hun eigen beleidsplan. Ze hebben in de wetgevende macht een begroting aangenomen, met begeleidende maatregelen aan de inkomstenzijde, die de houdbaarheid van de begroting zal helpen herstellen; verhoogde uitgaven voor socialebeschermingsprogramma's voor de meest kwetsbaren; verenigde de officiële en parallelle wisselkoers; een nieuw monetairbeleidskader invoeren dat zal helpen de inflatie terug te dringen; een einde maken aan de monetaire financiering van de begroting; en maatregelen genomen om de doelgerichtheid van elektriciteitssubsidies aanzienlijk te verbeteren", voegt zij eraan toe.

Verder geeft Georgieva aan dat officiële en particuliere schuldeisers ook een essentiële rol spelen bij het ondersteunen van de inspanningen van Suriname om zijn economie op een beter pad te brengen, de hoge schuldenlast aan te pakken en de schuldhoudbaarheid te herstellen. Daarom zijn financieringsgaranties van de verschillende schuldeisers van Suriname cruciaal voordat het IMF financiële steun aan Suriname kan verlenen. "Ik verwelkom de voortdurende discussies tussen de Surinaamse autoriteiten en schuldeisers om deze garanties snel te krijgen. We zijn vastbesloten om de komende weken ijverig te werken om ervoor te zorgen dat het verzoek van de autoriteiten om een regeling snel kan worden voorgelegd aan de raad van bestuur van het IMF ter overweging", aldus de IMF-directeur.

Medewerkers van het IMF en de Surinaamse autoriteiten bereikten op 29 april een overeenkomst voor een 36 maanden durende Extended Fund Facility gelijk aan SDR 472,8 miljoen, ongeveer US 690 miljoen dollar. De overeenkomst op technisch niveau is onderworpen aan evaluatie door de raad van bestuur, in afwachting van de voltooiing van de volledige reeks zogenoemde 'prior actions', het verstrekken van financieringsgaranties voor schulden aan officiële bilaterale crediteuren en het hebben van een geloofwaardig proces voor schuldsanering van particuliere schuldeisers, stlt het Fonds. De IMF-top neemt in september een besluit over de beoogde regeling met Suriname.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina