Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Regering wil omzetbelasting brengen naar 12 procent

Regering wil omzetbelasting brengen naar 12 procent

29/07/2021 10:30 - Wilfred Leeuwin

NPS-voorzitter Gregory Rusland.

NPS-voorzitter Gregory Rusland. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - De regering streeft ernaar de omzetbelasting (OB) voor alle diensten en goederen te verhogen naar een algemeen tarief van 12 procent. Er zal daarbij geen onderscheid worden gemaakt tussen lokale en importgoederen en diensten. Gregory Rusland, coalitiepartner, voorzitter en fractieleder van de NPS, zegt in het algemeen dat het treffen van maatregelen om de verdiencapaciteit van de regering te verhogen een beleidsaangelegenheid is. "Mijn grote zorgpunt is echter wel dat de gemeenschap er niet aan ten onder gaat", waarschuwt hij in gesprek met de Ware Tijd.

"We moeten allemaal - en zeker ook de kleine man - de gezamelijke opoffering en overbruggingsperiode kunnen overleven. Na de herstelfase moet - figuurlijk gezegd - een deel van de gemeenschap er niet aan zijn doodgegaan", aldus Rusland. Deze maatregel is één van de vele die ertoe moet bijdragen dat de overheid kan beschikken over veel meer financiën om haar beleidsdoelen uit te voeren. Volgens een prognose van de belastingdienst zal met deze verhoging van de OB de staat maandelijks ruim SRD 23 miljoen extra verdienen.

In een aangepast wetsvoorstel zegt de regering dat deze verhoging van de OB voorafgaat aan de invoering van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Hierdoor wordt het belastingtarievenstructuur van Surinme in overeenstemming gebracht met dat van de regio. Overigens, deze aanpassing zou, net als de vele inkomstenverhogende maatregelen die de regering de komende periode zal doorvoeren, zijn afgesproken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Vanuit verschillende maatschapppelijke instanties, zoals het bedrijfsleven en de productiesector, wordt aangegeven dat ze geen voorstander zijn van het verhogen van de OB op de productie. Dit, omdat dat meteen ook zal betekenen dat de prijzen voor goederen en diensten nog duurder zullen worden voor het publiek. "In een situatie als nu, waar de koopkracht van de samenleving al ernstig onder druk is komen te staan, wordt de aanpassing afgeraden", zou de Staatsraad hebben opgeworpen.

De kritiek is ook dat de regering zich veel te veel focust op het verhogen van haar verdiencapaciteit en minder op het dragelijk maken van het bestaan van de gemeenschap. De importheffing voor luxegoederen die nu 25 procent bedraagt, zal worden gehandhaafd.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina