Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Degelijke aanpak infrastructuur zuiden gewenst

Degelijke aanpak infrastructuur zuiden gewenst

30/07/2021 18:01

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

INGEZONDEN - Het schijnt meer erop te lijken dat het een gebed zonder einde wordt, maar de deplorabele staat van de infrastructuur in het oerwoud ten zuiden van Paramaribo ontwricht het sociale en economische leven van de Surinamers die er wonen. Elk jaar weer tegen de grote regentijd is het een jeremiade dat het totaal ondoenlijk is om je motorisch te verplaatsen in het binnenland.

Wat totaal onacceptabel is in de kuststreken lijkt dan een normaal beeld te zijn in de zuidelijke regionen des lands. De huidige penibele conditie van de wegen veroorzaakt veel verlies in manuren voor de ondernemers en veroorzaakt veel last voor het sociaal leven van de gezinnen in die gebieden.

De verkeersaders die het te verduren hebben zijn de wegstrekking tussen Zanderij en Apoera helemaal in het westen, vanaf de afslag bij Moengo aan de Oost-Westverbinding tot Snesikondre bij Langa Tabiki aan de Marowijnerivier in het oosten. Op deze weg is het gedeelte vanaf de plant van de Newmont Meriam Operations tot Snesikondre een ware plaag voor de mensen die er gebruik van wensen te maken. In het zuiden is de weg vanaf de afslag, een paar kilometer vóór Atjoni, tot Pusugrunu er behoorlijk slecht aan toe.

Bij de voornoemde wegen gaat het om onverharde lariet verkeersaders die in de meeste gevallen niet echt professioneel, maar op een amateuristische en provisorische wijze zijn aangelegd. Daarbij zijn essentiële onderdelen bij wegconstructie als een degelijke profielopbouw niet in acht genomen. Deze wegen worden ook zwaar belast door het zware transport van ondernemers die actief zijn in de hout- en goudsector. Het gevolg hiervan is dat de wegstructuur ontwricht raakt in de grote regentijd en de boel verandert binnen de kortste keren in een modderpoel.

Slechte Wegen Binnenland

Vanaf dit forum moet het wel duidelijk zijn dat we niet tegen mensen zijn die er economische activiteiten ontplooien. Maar zaken moeten in goede banen worden geleid. Het wordt nu tijd dat er op een structurele en fundamentele manier naar dit vraagstuk wordt gekeken en dat er een degelijk antwoord op wordt geformuleerd. Voorgesteld wordt dat ter zake deskundigen van de ministeries van Openbare Werken (OW), Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en Natuurlijke Hulpbronnen (NH) bij elkaar komen en hierover brainstormen.

Ook de ondernemers die er actief zijn in de gebieden moeten erbij betrokken worden om budgettair bij te dragen in de efforts. We denken hierbij aan Newmont, Grassalco, Iamgold en talloze particuliere initiatieven in de goud- en houtsector die er hun brood verdienen. Degelijke aanpak van de aangelegenheid zal op termijn ongetwijfeld leiden tot voordelen in vele opzichten.

Een goed uitgewerkt plan zal gekoppeld moeten worden aan een budget van de overheid en het bedrijfsleven. Alle aanverwante zaken als bruggen en afvoer zullen meegenomen moeten worden. Uiteindelijk zullen de wegen verhard moeten worden. Een permanent controlemechanisme (autoriteit) bestaande uit de voornoemde disciplines zal erop moeten toezien dat eenieder zich houdt aan vastgestelde richtlijnen met dwingende sancties die wettelijk moeten zijn vastgelegd.

Ettiré Patra

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina