Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Gerechtigheid en kans op gratie

Gerechtigheid en kans op gratie

31/07/2021 18:15

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

INGEZONDEN - Naar aanleiding van het artikel in de Ware Tijd van 30 juli 2021 met als kop "Bisschop Karel Choennie", wens ik het volgende op te merken. "Gerechtigheid en kans op gratie", aldus bisschop Karel Choennie.

Naar zeggen van bisschop Choennie hebben deskundigen al voldoende benadrukt hoe verkeerd de politiek heeft gehandeld door met de wijziging in 2012 van de Amnestiewet van 1989, te proberen de weg van straffeloosheid voor Bouterse te plaveien. Als de bisschop denkt dat dit ook Gods gedachte in deze kwestie is dan kent hij de rechtvaardige wegen van de Almachtige niet. Misschien is de glibberige logologo wel een onderdeel daarvan.

Uit de stelling van de bisschop blijkt dat hij de kwestie van amnestie in de republiek Suriname goed begrijpt en toch neemt hij een hypocritische houding aan wanneer het Bouterse betreft. Zonder al te technisch te worden, wens ik onder de aandacht van bisschop Choennie te brengen dat het de politiek was die in 1989 een Amnestiewet voor misdaden, bankroof, brandstichtingen, verkrachtingen, meervoudige moord, diefstal et cetera (allen zware delicten omschreven in ons Wetboek van Strafrecht) tot stand heeft gebracht in dit land.

Die wet is nog steeds geldig binnen de republiek Suriname. De sporen van de mensonterende omstandigheden die toen plaats hebben gevonden zijn helemaal niet verdwenen. Toch is er ruimte geweest om de gevolgen van die wet voor de Junglecommando ten uitvoer te brengen. De leider van die groep is heden ten dage vicepresident van dit land.

Dat het Constitutioneel Hof gebruik heeft gemaakt van de ondeskundige wijze van wijziging van die wet van 1989, verwondert mij niet. Het is klip en klaar. Wij hadden erop gewezen geen delicten te benoemen. De essentie van de gebeurtenissen in dit land blijven onverkort, recht voor één recht voor allen. Bovendien was de regering van 1982 volgens de internationale rechtsorde legaal aan de macht.

Wat de intentie van de bisschop betreft is mijns inziens te goeder trouw, echter is het niet ontbloot van een enige naïviteit. Trouwens, er was ook een commissie van wijze mannen ingesteld door de bisschop die hem kennelijk niet zo goed hadden begrepen.

Ook ik heb meerdere ontmoetingen met de bisschop gehad, enkele samen met de heer Leendert Pocornie, om hem meer inzicht te verschaffen dan alleen de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede. Dat deden wij in het belang van God en Vaderland.

Daarom schaam ik mij als gelovige wanneer over dit onderwerp op deze wijze wordt gesproken van gerechtigheid en boetedoening. Temeer, afkomstig van een geestelijke.

Eugène van der San

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina