Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Olympische Spelen en de zwemsport

Olympische Spelen en de zwemsport

31/07/2021 14:41

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

INGEZONDEN - De Surinaamse Zwembond wil langs deze weg zijn bijzondere waardering uitspreken aan het adres van Renzo Tjon-A-Joe, onze enige zwemmer op de Olympische Spelen, en zijn team voor de getoonde effort, om deel te nemen aan de wedstrijd. Renzo is gisteren uitgekomen in heat 5 met een tijd van 22,56, voorwaar geen gemakkelijke opgave in vergelijking met de andere grote boys in de wereld.

Derhalve mag worden gesteld dat de verwachting enorm groot is en dat met een grotere ondersteuning vanuit Suriname, zij het van overheidswege en het bedrijfsleven, hij in staat is deze tijd te verbeteren. Renzo mag nog altijd worden gezien als een groot voorbeeld en doorzetter binnen de Surinaamse zwemsport.

De Surinaamse Zwembond erkent dat hij helaas ook niet bij machte is geweest 100 procent ondersteuning te geven aan Renzo voor zijn deelname. De bond heeft wel alles in het werk gesteld dat hij ingeschreven kon worden voor deelname. Dit gebeurde door de beschikbare internationale projecten en fondsen van de Fina aan te spreken.

Uiteraard mag de uitbraak van de Covid-19-pandemie niet uit het oog worden verloren en heeft die ook invloed gehad en zijn tol geëist. Derhalve roepen wij Renzo en zijn team op door te gaan op de ingeslagen weg en vertrouwen erop dat het beter zal gaan en goed zal komen met de zwemsport in zijn algemeen. Onze ondersteuning zal blijven en onze effort zullen wij moeten gaan vergroten.

Als Suriname hebben wij helaas nog een lange weg te gaan, als wij nu niet per ommegaande het tij keren voor onze Surinamers. Hierbij noemen wij enkele zaken, waarbij reeds lange tijd dringend aandacht voor wordt gevraagd:

- Suriname is het enige land in de regio, dat nog niet beschikt over een Olympisch zwembad. Ik kan u mee geven dat ons buurland Guyana ons in deze zelf voor is.

- De juiste en adequate begeleiding vanuit Sportzaken om topsporters middels een duidelijk sportbeleid op te nemen en die middelen beschikbaar te stellen ontbreekt decennialang.

- Het daadwerkelijk begeleiden van sportorganisaties als onderdeel van een nationale zaak en aanpak, waarbij voorkomen wordt dat koninkrijken ontstaan en individuen denken dat zij bij tijd en wijle kunnen maken en breken en hierdoor een sta-in-de-weg van de ontwikkeling van de zwemsport zijn.

- het weder introduceren van schoolzwemmen, om als vijver te dienen voor de verschillende zwemverenigingen.

- Het ordenen van de zwembaden en -scholen, daar deze op een wildgroei begint te lijken en elke Surinamer denk dat zij een zwemclub mag opzetten en zwemwedstrijden kan organiseren, zonder daarvoor gekwalificeerd te zijn.

- Het ordenen van de zwemwedstrijden en uitgeven van erkende zwemdiploma's. Ter uwer informatie: de Surinaamse Zwembond is het enige instituut bij wet dat zwemdiploma's mag verstrekken.

Thans zijn er zwembaden en verenigingen die hieraan voorbijgaan en een eigen zwemdiploma verstrekken. Dit en veel meer geeft duidelijk aan dat er iets kleeft aan ons imago om de zwemsport daadwerkelijk te willen ontwikkelen en veelal lijkt het op een moneymakingbusiness. De bijdragen om deel te nemen aan zwemtrainingen en -examens verschillen hemelsbreed bij elke zwemclub en mensen worden overvraagd met als gevolgd dat de gewone kleine Surinamer die het niet kan betalen verstoken blijft.

De zwembond heeft hiervoor reeds een beleid uitgestippeld dat de ordening op termijn moet effectueren. Ook deze termijn is hem strobreed in de weg gelegd om de ordening onmogelijk te maken. Wij staan voor een grote uitdaging als zwembond en willen wij deze doorbreken, zullen wij de handen ineen moet slaan om te komen tot verdere ontwikkeling van de zwemsport.

Suriname en de Surinamers verdienen veel beter. Overigens, de zwemsport zorgt voor een totale beweging van het lichaam en zou als topsport verheven moeten worden. Wroko de fu du, nanga wrokoman di abi ati gi a worko disi en wan denki ini algemeen belang.

Clyde Ford

Voorzitter Surinaamse Zwembond 2020-2021

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina