Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • World Ranger Day 2021

World Ranger Day 2021

31/07/2021 05:50

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

INGEZONDEN - Het is vandaag 31 juli 2021, World Ranger Day. De World Ranger Day is ingesteld om de rangers die overal in de wereld zijn omgekomen of gewond zijn geraakt, door en tijdens het uitvoeren van werkzaamheden en taken, te herdenken. Daarnaast dient deze dag om het werk dat rangers verrichten, met het beschermen van de natuurlijke schatten en de culturele plaatsen planeet, te vieren en eren.

De eerste World Ranger Day werd in 2007 herdacht op de vijftiende verjaardag van de oprichting van de International Ranger Federation (IRF), een organisatie die internationaal opkomt voor het belang van de rangers.

Logo International Ranger Federation

Wat is een ranger? Een ranger is een persoon die is betrokken bij de praktische bescherming en het behoud van alle aspecten van de natuurgebieden, historische en culturele plaatsen. Rangers zorgen voor recreationele kansen en interpretatie van die plaatsen en zorgen voor een verbinding tussen lokale gemeenschappen, beschermde gebieden en het beheer.

In Suriname hebben wij de jachtopzieners, die van overheidswege zijn belast met de taak van bescherming van de natuur in Suriname. Een enorme taak gezien het natuurlijk erfgoed, waarover wij in Suriname beschikken, door de jarenlange traditie van Surinames conservering van zijn natuurlijk erfgoed.

Suriname is een voorloper geweest en heeft daarom nu nog een enorme schat aan natuurlijk schoon. Dit is echter geleidelijk aan aan het veranderen omdat de bedreigingen en de landelijke omstandigheden steeds meer druk uitoefenen om gebruik te maken van deze natuurlijke hulpbronnen zonder duurzaam daarmee om te gaan.

Het natuurlijk milieu en al zijn aspecten worden geleidelijk aan vernietigd zonder rekening te houden dat het ons natuurlijk leefmilieu is, waarin wij en de toekomstige generaties moeten leven. De rekening zal worden gepresenteerd of wordt al gepresenteerd, de ernstige verstoring van de natuurlijke processen, het klimaat en natuurlijk evenwicht. Het is tijd dat wij bewoners van ons dierbaar Suriname goed gaan nadenken over ons gedrag.

De jachtopzieners vormen de dunne groene frontlijn in de bescherming van de natuur. We hebben nog goede wetten, die de natuur beschermen en die een update behoeven. Echter, welke wet dan ook er is, als er geen mensen zijn die in de praktijk, in het veld deze wetten handhaven zijn het maar dode letters. De jachtopziener is het verschil tussen de papieren tijger en een echte bescherming.

De omstandigheden waaronder de jachtopzieners werken zijn verre van ideaal en verdienen de nodige aandacht van de beleidsmakers. Indien die geen prioriteit krijgen, ook onder deze economische omstandigheden, zullen de kosten veel hoger worden, omdat ons natuurlijk leefmilieu ernstig verstoord zal raken en hetgeen dat we als land vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw, hebben opgebouwd aan traditie en natuurbehoud verloren zal zijn.

Bij verslechterde economische omstandigheden wordt de druk op het natuurlijk milieu verhoogd omdat de mensen voor meer inkomsten, veel meer gebruik zullen maken van hun directe natuurlijke omgeving. De vraag die opkomt is: de jachtopziener beschermt de natuur, wie beschermt de jachtopzieners. Op 31 juli 2016 werd de jachtopzienersvereniging opgericht om de belangen van de jachtopzieners te behartigen en natuurbehoud in Suriname te bevorderen.

Jachtopzienersvereniging

Op 28 oktober 2016 verkeeg de vereniging rechtspersoonlijkheid door goedgekeuring bij resolutie nummer 13.835/16. In november 2020 werd de jactopzienersvereniging toegelaten als voorlopig lid van de International Ranger Federation. De finale goedkeuring van leden van de IRF vindt plaats op het tiende World Ranger Congress dat in 2023 wordt gehouden in de Azoren.

Op 16 april 2021 is de internationale code voor rangers geïntroduceerd. Het beroep van ranger heeft sterke principes nodig om het gedrag te leiden en om te werken aan haar reputatie als gerespecteerde en vertrouwde beschermers van de natuur en van de gemeenschappen die leven in de directe omgeving van de natuur.

Het thema voor World Ranger Day 2021 is 'Ranger Safety and Wellbeing' - 'De veiligheid en het welzijn van rangers'. In een periode van elf maanden sinds World Ranger Day 2020 verloren 120 rangers het leven tijdens hun werk over de hele wereld. Het is tragisch dat moord (goed voor 44 procent van de sterfgevallen) nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak is voor rangers. Daarnaast zijn we dit jaar ook vijfhonderd rangers kwijtgeraakt door Covid-19.

Ranger Roll Of Honour 2021

Roy Ho Tsoi,

Voorzitter van de Jachtopzienersvereniging

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina