Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Kwalitatief adequate ziekenhuiszorg niet meer mogelijk in AZP'

'Kwalitatief adequate ziekenhuiszorg niet meer mogelijk in AZP'

01/08/2021 02:27 - Van onze redactie

De donkere wolken blijven zich samentrekken boven het AZP.

De donkere wolken blijven zich samentrekken boven het AZP. Foto: FB AZP  

PARAMARIBO - "De situatie in het AZP is zeer zorgwekkend!" Dat is de onheilspellende mededeling van Jim Loor namens het medisch stafbestuur (MSB) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. "De zorg voor opgenomen patiënten is ernstig belemmerd en die voor poliklinische patiënten brokkelt kwalitatief steeds verder af. Over alle lagen van de ziekenhuiszorg heerst er momenteel een crisis", waarschuwt de vertegenwoordiging. De hartchirurgie is intussen al uitgevallen.

Volgens het MSB heeft het samen met verschillende vakgroepen al meerdere malen de noodklok geluid bij de directie van het AZP, de minister van Volksgezondheid en andere beleidsmakers. "Helaas, wij moeten constateren dat onze waarschuwingen niet serieus worden genomen", aldus het MSB.

Benadrukt wordt dat "kwalitatief adequate ziekenhuiszorg" niet meer mogelijk is onder de huidige werkomstandigheden. "Wij als leveraars van medische zorg zien de afbrokkeling van binnenuit nog veel duidelijker dan wat men van buitenaf beseft." Als voorbeeld worden genoemd het gebrek aan simpele zaken als hechtdraden en handschoenen waardoor operaties niet kunnen worden gepland.

In het AZP zou er volgens het schrijven "steeds vaker" een tekort zijn aan ziekenhuismedicijnen, medicijnen voor poliklinische patiënten, verbruiksartikelen voor onder meer laboratoriumonderzoeken en operatiematerialen. "Mensen met ernstige infecties kunnen vaak niet de juiste behandeling krijgen vanwege het ontbreken van (de juiste) antibiotica." Soms zijn er ook geen bloedverdunners.

Verder raakt apparatuur vaak defect en kan die niet of niet op tijd worden gerepareerd, waardoor diensten uitvallen. Aangegeven wordt dat onderhoudscontracten niet mogelijk zijn en herinvesteringen ook grotendeels onmogelijk worden. Dat vele behandelingen/procedures niet meer kunnen worden uitgevoerd wordt de regering aangerekend.

Er is namelijk een "impasse" tussen haar, directie en specialistische vakgroepen over tarieven in de gezondheidszorg. Gezegd wordt dat, doordat de regering prijsaanpassingen tegenhoudt, ziekenhuizen onder de kostprijs medische diensten moeten blijven leveren.

Daarnaast zijn door de koersontwikkeling de prijzen van haast alle medische ingrepen/procedures veranderd vanwege de buitenlandse inputs voor zorgverlening. Er is, wordt opgetekend, geen rekening mee gehouden dat haast alle inputs in de zorg importproducten zijn.

Het MSB draagt als oplossingen aan subsidiëren van de gezondheidszorg of de ziekenhuizen toestemming geven om marktconforme tarieven te declareren bij de verzekeraars. Als dat niet gebeurt dan zal het gros van de bevolking geen toegang meer hebben tot adequate zorg en zullen alleen de rijken die zelf kunnen betalen in aanmerking komen voor een redelijk niveau van tweede en derdelijnszorg.

Nu al moeten patiënten met een SZF-kaart bijbetalen voor labonderzoek, medicijnen, chemotherapie, röntgenonderzoeken, röntgen-geleide interventies en operaties. Het MSB beklaagt zich erover dat de regering slechts brandjes blust, maar niet zorgt voor een structurele verandering.

Intern zit het ook niet goed. In hetschrijven van Loor wordt de directie ervan verweten zich niet te houden aan afspraken en vaak niet beschikbaar te zijn voor overleg wat zich doet wreekt in het "ad-hoc medisch beleid van bovenaf zonder adequaat overleg met de medische staf". "Er is geen coherent beleid en alle vragen aan de directie om transparantie in beleidsbeslissingen worden genegeerd of omzeild."

Gesteld wordt dat er verdeel-en-heerspolitiek wordt gevoerd, waarbij vakgroepen tegen elkaar worden uitgespeeld. "Er heerst een ongezonde cultuur in de leiding van het AZP die doelgericht de samenwerking van medische specialisten/vakgroepen belemmert. De directie heeft een immense en heel moeilijke taak, maar vele problemen hebben niet een economische basis. Ze vinden hun oorsprong in een gebrekkige leiding", concludeert het MSB.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina