Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Roep om eerherstel Louis Doedel steeds luider

Roep om eerherstel Louis Doedel steeds luider

01/08/2021 12:15 - Wilfred Leeuwin

De Louis Doedel-zaal van de FNV.

De Louis Doedel-zaal van de FNV. Foto: Twitter Nina Jurna  

PARAMARIBO - Het leek er even op, dat terwijl in Nederland de geboortedag van Louis Doedel, 26 juli, herdacht en hij geëerd werd, het in Suriname opmerkelijk stil bleef. Vooral bij de vakbeweging. "Verre van dat", zeggen vakbondsleiders Robby Berenstein van C-47 en Armand Zunder van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur).

Zowel Berenstein als Zunder vindt dat Doedel niet slechts een herinnering moet blijven. "Wat het FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging, ... red.) heeft gedaan is goed en wij waarderen het, maar het is tegelijkertiijd zo weinig in vergelijking met wat er moet gebeuren", zegt Zunder. FNV heeft bij de herdenking een zaal in het regionale vakbondshuis in Amsterdam naar hem vernoemd, in bijzijn van familieleden.

"Doedel is een wezenlijk onderdeel van de geschiedenis van de Surinaamse vakbeweging en zal dat ook blijven. Hij is één van de centrale voorbeeldpersonen in onze opleidingen bij het Sivis, Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname", zegt Berenstein.

Zunder en Berenstein pleiten vooral voor eerherstel voor Doelen als grondlegger van de vakbeweging in Suriname. Ze zijn het erover eens dat de waarheid achter de geschiedenis voor het opsluiten van Doedel in een inrichting voor geestesgetoorde personen, het toenmalige Wolfenbuttel, nu Psychiatrisch Centrum Suriname, door de koloniale regeerders, wordt onderzocht, gevolgd door eerherstel. "Wij hebben hier geen 'Doedeldag' gehad. Maar wij zijn al jaren bezig hem te herdenken. Op het Sivisterrein staat van hem dan ook een beeld", zegt Berenstein

Hij wil dat op basis van onderzoek van het medisch dossier van Doedel, de ware toedracht over zijn verblijf in de inrichting naar boven komt. "Er moet precies worden vastgesteld wat met hem is gebeurd, waarom en hoe hij daar is terecht gekomen. Is hij bewust gedrogeerd? Tot nu toe zijn het geruchten. Ik vind dat waarheidsvinding in onze geschiedenis op een correcte manier moet worden weergegeven", zegt Berenstein.

Hij sluit niet uit dat er sprake is geweest van een pure misdaad door de koloniale overheersers, met hoe vakbondsleiders zijn behandeld. "Het kan niet zo worden gelaten. Mensenrechten zijn op een vreselijke manier geschonden en vertrapt. De waarheid, daar staan wij op. Door Doedel kunnen vakbondsleiders nu vrijer optreden en zijn voorbeeld om te strijden voor de rechten van de mens voortzetten."

Zunder trekt het vinden van de waarheid over het verleden van Doedel in een breder kader. De Ravaksur-topper, die betrokken is bij de Nationale Reparatiecommissie zegt dat alle Surinaamse helden, ongeachtde etnische achtergrond, in ere moeten worden hersteld. Er worden nu al voorbereidingen getroffen dat volgend jaar, bij de viering van de Dag der Vrijheden/Ketikoti op 1 juli, duidelijke actiepunten hiervoor in een project worden opgenomen.

"Het is verwachtbaar dat dan vanuit Nederland tenminste erkenning komt dat de koloniale regeerders van toen, karaktermoord hebben gepleegd. Dat onze helden zijn vermoord, voor gek zijn weggezet en verbannen. Dat moet erkend en excuses moeten aangeboden worden en er moet eenherstelprogramma komen. Bij de reparatie kan het zijn dat er in Suriname een museum wordt opgezet", zegtZunder. Het mag volgens hem geen herdenking zijn zoals nu door de FNV is gedaan maar een duidelijk uit te voeren project door de Nederlandse regering.

Over het medisch dossier van Doedel zegt Berenstein dat dit niet per se openbaar hoeft te worden gemaakt omdat het gevoelig kan zijn, maar er moet wel onderzoek worden gedaan. Zunder is het niet helemaal eens met deze opvatting. Hij vindt dat voor het nationaal en historisch belang openbaarmaking en het eerherstel van Doedel - ook voor zijn familie - belangrijk zijn. Hij zegt dat veel mensen zijn verworvenheden niet kennen, zoals grondlegger van de vakbeweging in Suriname. Daarnaast is hij gecriminaliseerd en zijn familie die wist dat hij niet gek was is leed aangedaan door opsluiting in de psychiatrische inrichting. Ze stond machteloos tegenover het koloniale bestuur.

Zunder: "Ik wil er vooral op wijzen dat Doedel strijd leverde tegen onderdrukking. Hij was de voorzitter van de eerste drie vakorganisaties in het land. Zijn verworvenheden en daden zijn allemaal onder het tapijt geschoven. Het nationaal belang is hier groot." Volgens hem voorziet de verouderde Surinaamse wetgeving op dit moment er niet in dat het medisch dossier openbaar kan worden gemaakt. In het nationaal project van de reparatiecomissie wordt dan ook opgenomen dat dit bij wet wordt geregeld. "Die wet kan nu al, als de politiek dat wil, worden aangenomen door het parlement. Met zo een wet, die een terugwerkende kracht heeft, wordt niemand geschaad."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina