Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Verhoging verzekeringspremies om kosten te dekken'

'Verhoging verzekeringspremies om kosten te dekken'

01/08/2021 16:08 - Valerie Fris

Mario Merhai, 50, is sinds vorig jaar directeur van Assuria.

Mario Merhai, 50, is sinds vorig jaar directeur van Assuria. Foto: Assuria  

PARAMARIBO - Hij is al 24 jaar in dienst bij verzekeringsmaatschappij Assuria en heeft diverse managementposities bekleed. Een jaar geleden volgde hij Armand Achaibersing, die op 16 juli 2020 minister van Financiën en Planning werd, op als algemeen directeur. Mario Merhai (50) is lid van zowel de Caribische als Nederlandse Vereniging van Actuarissen. De Ware Tijd sprak met hem als bedrijfsdirecteur en voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen (Survam).

Assuria is in Suriname de eerste financiële dienstverlener die ISO 9001-2015 is gecertificeerd en daar is Merhai trots op. Als dienstverlenende sector staat ook de verzekeringsbranche onder grote druk.

Vorige week werd bekend dat de premies Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) op gemotoriseerde rij- en voertuigen per 1 augustus worden verhoogd. Tegelijk stijgt ook de dekkingsgraad per schadegeval. Voor bromfietsen wordt die opgetrokken van rond SRD 11.000 naar SRD 18.750 en voor overige vervoermiddelen van rond de SRD 40.000 naar SRD 70.000.

De definitieve premies zijn nog niet bekendgemaakt. "Elke verzekeraar hanteert bij de verhoogde dekkingen min of meer zijn eigen premies. Gemiddeld zal de verhoging rond de 40 procent zitten, afhankelijk van de opgebouwdeno claimen andere kortingen, en niet tweemaal of driemaal meer zoals op sociale media wordt gesuggereerd." Volgens de directeur is de doorwerking in premieberekening nooit in die mate.

Op de vraag als de verzekeraars niet te snel grijpen naar een verhoging antwoordt de directeur dat er ook moet worden gekeken naar wat de verzekeringsnemer terugkrijgt voor de premie die wordt betaald. "Het zou goed zijn om na te gaan wat het verzekeren van een modaal voertuig (categorie P2/gewicht 800- 1.200kg) iemand per dag kost. Op dit moment hanteert Assuria een indicatieve premie van SRD 600 per jaar. In perspectief bekeken is een verzekeringsnemer van een P2-voertuig dus gedekt ongeacht het aantal aanrijdigen dat men veroorzaakt in dat jaar. De premie betaal je eenmalig voor een jaar. Indien iemand eenno claim-korting heeft, dan kan die dat uiteraard wel kwijtraken als hij vaker claimt."

Over andere verzekeringen is hij kort: "De meeste zullen niet worden verhoogd, maar bij de ziektekostenverzekering hebben wij dat minder goed in de hand. Daar zijn de premies afhankelijk van de tarieven en kosten van de gezondheidszorg." Hij illustreert dat met een voorbeeld: als de koers stijgt zal dit doorwerken naar de geneesmiddelen die worden geïmporteerd en vervolgens in de premie.

 

Winst en toch hogere premies

De assurantiemaatschappijen zeggen genoodzaakt te zijn de premies aan te passen aangezien ze niet toereikend zouden zijn om voldoende dekking te verschaffen. Maar ... ze maken volgens hun eigen jaarverslagen wel winst. Merhai: "Wij kijken naar de resultaten per product. Het uitgangspunt is dat een product op zich minimaal kostendekkend moet zijn. Dus als wij bijvoorbeeld bij ziektekostenverzekering verlies lijden, omdat de premies niet toereikend zijn om de bedrijfs- en zorgkosten te dekken, dan is de premie te laag. Hetzelfde geldt voor autoverzekeringen: als de kosten van reparatie en onderdelen stijgen door de koers en inflatie en mensen maken meer aanrijdingen, dan komen de kosten boven de premies uit. Die moeten dan omhoog om kostendekkend te zijn. Bij brandverzekering is de situatie anders."

De verzekeraars opereren in concurrentie met elkaar, maar de markt is relatief klein en groeit niet. Daardoor zal de samenleving altijd een zo laag mogelijke premie krijgen, legt Merhai uit. "Dat is de kracht van concurrentie. Zodra er teveel ruimte is in de premie, zal die worden weggewerkt doordat ergens in de markt een maatschappij korting aanbiedt. Overigens, het kruissubsidiëren van een verlieslatend met een winstgevend product is in het algemeen niet gewenst of geoorloofd vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Het mag ook niet vanuit het principe van verzekeren en het toezicht op verzekeraars."

 

Dispuut

Op dit moment is er een dispuut tussen de assurantiemaatschappijen en de laboratoria over de vergoeding die de verzekering betaalt. Op basis daarvan moeten de verzekerden contant betalen voor laboratoriumonderzoeken. "Ons streven is om samen met de laboratoria te komen tot eerlijke, goed onderbouwde en transparante tarieven op basis van gangbare rekenmodellen. Zodra dat een feit is, kunnen wij die tarieven volledig dekken. Op dit moment vinden wij het niet verantwoord dat tarieven eenzijdig worden opgelegd. Ook hiervoor zijn ordening en regelgeving nodig. In de tussentijd werken wij aan alternatieven, waarbij onze klanten niet hoeven te betalen, maar dat kost tijd."

Eerder hadden de assurantiemaatschappijen gezegd dat veel van het uitgekeerde geld terechtkomt bij artsen en minder bij zorginstellingen. "De financiering van de gezondheidszorg in Suriname heel veel onvolkomenheden en inefficiënties. In het huidige systeem is één van de problemen de scheve verhoudingen in verdienmodellen. Er dient een compleet nieuw stelsel te komen en daarvoor is er niet alleen de wil nodig maar ook bereidheid van eenieder."

 

Covid-19-uitdagingen

Om zich aan te passen aan de ontwikkelingen is Covid-19-zorg waar mogelijk toegevoegd aan de dekking door Assuria. Bij reisverzekeringen en bij de Surinaamse Ongevallenregeling (SOR) bijvoorbeeld werd de dekking uitgebreid met thuiswerken.

Merhai: "Voor ons eigen personeel hebben wij uit voorzorg thuiswerken versneld geïntroduceerd. Wij hebben onze mensen voorzien van thuiswerkplekken en er wordt via flexibele roosters deels vanuit huis en deels op kantoor gewerkt. Onze dienstverlening is verder gedigitaliseerd en vergemakkelijkt, waardoor wij beter in staat zijn zonder fysiek contact klanten van dienst te zijn. Waar fysiek contact nodig is, hebben wij de omgeving Covid-veilig gemaakt. Met dit alles gingen uiteraard flinke investeringen gepaard." Dit heeft, zegt de directeur, geleid tot omzetdaling. Maar volgens hem is wat (is) gebeurd niet eeuwigdurend en kan herstel plaatsvinden.

Het Assuria Highrise-gebouw te Hermitage werd in 2019 geopend om niet alleen de Assuria-medewerkers te accommoderen, maar ook voor commerciële activiteiten. De vrees dat door Covid-19, met daaraan direct gekoppeld de vele lockdowns, de plannen volledig in de soep zouden lopen, bleek niet gegrond. "De kantoorfaciliteiten in het gebouw worden volledig benut door onszelf en door verhuur. De Food & Beverage-faciliteiten zijn geopend en voor publiek toegankelijk, met inachtneming van de Covid-19- regels. De multifunctionele evenementenruimte was volgeboekt, maar toen Covid-19 uitbrak moesten wij de boekingen annuleren. Wij hopen dat straks weer op te kunnen pakken."

De kans op coronabesmettingen in het gebouw is volgens de directeur klein. "Ons hele gebouw is voorzien van state of the art-luchtzuivering, waardoor de risico's voor overdracht van het virus minimaal zijn en binnen de normen." Merhai stelt dat het personeel niet verplicht is zich te vaccineren. "Op dit moment zijn wij gericht op preventie en geven wij veel informatie ook over hoe de medewerker zelf omgaat met de risico's. De mohanaregels zijn verplicht en wij stimuleren actief het vaccineren. Wij zijn wel van mening dat eenieder verantwoordelijk is voor een veilige werkomgeving en daarbij hoort het gevaccineerd zijn."

 

Fusie van de baan

Het idee van jaren geleden om Assuria en De Surinaamsche Bank (DSB) te fuseren is losgelaten. Het speelde enkel kort in 2001 nadat Assuria de aandelen van DSB overnam van ABN AMRO. "Sinds enkele jaren heeft DSB vier grote aandeelhouders met elk 18 procent van de aandelen. Assuria is daar één van. De rest is in het bezit van vele andere aandeelhouders. De samenwerking tussen de aandeelhouders en de bank is prima."

In 2012 vestigde Assuria zich als eerste Surinaamse financiële instelling in het buitenland door het opzetten van een dochtermaatschappij in Guyana. Daarna volgde één op Trinidad en Tobago. Op dit moment bekijkt de maatschappij de mogelijkheid van een filiaal op Curaçao. Merhai is tevreden met de ontwikkelingen van de buitenlandse vestigingen. "Onze visie is om door te groeien buiten Suriname."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina