Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Regeringsbijdrage Covid-19-uitvaart laat op zich wachten

Regeringsbijdrage Covid-19-uitvaart laat op zich wachten

02/08/2021 05:54 - Gilliamo Orban

Regeringsbijdrage Covid-19-uitvaart laat op zich wachten

Het is een hele loperij om in aanmerking te komen voor de regeringssteun bij het begraven van Covid-19-doden. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Begrafenisondernemingen en nabestaanden hebben nog niets gemerkt van de overheidsbijdrage aan uitvaartkosten voor personen die aan het coronavirus zijn overleden. De regering stelde per 1 juni een bijdrageregeling in van maximaal SRD 10.000 per uitvaart. Begrafenisondernemers en nabestaanden die duidelijkheid vragen bij Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) krijgen vaak geen afdoend antwoord. Wel is gebleken dat niet voor iedere Covid-19-uitvaart de regeling geldt. De behandeling die nabestaanden krijgen bij het ministerie werkt niet bepaald altijd mee om het verdriet te verlichten.

"Toen ik na drie begrafenissen merkte, dat ik mijn geld niet direct zal krijgen, ben ik gestopt om de uitvaart van coronadoden voor te schieten. Ik tref nu een andere regeling met de mensen", zegt Patrick van der Bosch, directeur van het gelijknamige uitvaartbedrijf, tegen de Ware Tijd. Hij heeft sinds de financieringsregeling twee maanden geleden is ingevoerd nog geen betaling gekregen. Bij navraag bij Sozavo wordt telkens toegezegd dat het geld overgemaakt wordt, maar tot nu toe is dat niet gebeurd. Door de vinger aan de pols te houden, wil de ondernemer voorkomen dat de achterstallige betalingen de bedrijfsvoering nadelig beïnvloeden.

Ook zijn collega Roy Radjbali van uitvaartbedrijf Hamdard heeft nog niets ontvangen. Hem is gezegd dat de betaling gepland staat voor volgende week. "Ik wil nog niet veel zeggen en wacht af", zegt Radjbali. Een nabestaande die anoniem wil blijven heeft graag dat de SRD 10.000 wordt overgemaakt aan Hamdard, die een deel van de kosten voor de uitvaart van haar aan Covid-19 overleden vader, anderhalve maand geleden, heeft voorgeschoten. Zij klopt dagelijks aan bij Sozavo om het geld. "Je bent nog steeds bedroefd en moet achter het ministerie aanzitten om betaling in orde te maken."

Ze kan zich nauwelijks voorstellen dat nabestaanden zoveel documenten van de overledene en partner moeten overleggen bij Sozavo. "Ik heb vandaag mijn aanvraag ingediend en heb begrepen dat ik het geld pas over twee maanden kan krijgen", zegt een vrouw wier zoon ook is bezweken aan het virus. De dienst Algemene Maatschappelijke Zorg (AMZ) van Sozavo is de eerste instantie die de aanvraag voor de Covid-19-steun in behandeling neemt.

Het onderhoofd Mariëlle Jardine zegt in gesprek met de Ware Tijd dat niet iedereen in aanmerking komt voor de financiële steun. Het moet gaan om mensen die vanwege geldgebrek de begrafenis niet kunnen bekostigen. "Wij werken met de begrafenisondernemers aan een sociaal pakket, want als je het geld niet hebt, ga je toch geen kelder laten maken of bazuinkoor huren", zegt Jardine. De uitvaartbedrijven moeten een schuldbekentenis opstellen voor de nabestaanden. "Het geld wordt niet gegeven aan de familie, maar wordt gestort voor de begrafenisondernemingen."

Personen die kunnen aantonen dat ze het geld hebben geleend bij een bank of werkgever, krijgen de uitkering. Jardine legt uit dat het gaat om een nieuwe regeling en die heeft kinderziektes. Ze schat dat er in totaal 250 aanvragen zijn ingediend. De mensen dienen stukken in die onvolledig zijn en dan moet weer contact met hen gemaakt worden. Er zijn ook mensen die misbruik willen maken van de regeling. "Er wordt een kwitantie van vorig jaar voor je gebracht waarop staat dat de overledene zelf heeft betaald. Dus, die persoon heeft tijdens haar leven vooraf betaald voor haar begrafeniskosten", aldus Jardine.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina