Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Van 'bloedbroeders' naar gezworen vijanden

Van 'bloedbroeders' naar gezworen vijanden

08/08/2021 14:33 - Ivan Cairo

Hoe tijden en mensen kunnen veranderen: Ronald Hooghart (l) en Michael Miskin (r) kunnen elkaar niet meer geschilderd zien.

Hoe tijden en mensen kunnen veranderen: Ronald Hooghart (l) en Michael Miskin (r) kunnen elkaar niet meer geschilderd zien. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Jarenlang hebben zij zich samen ingezet voor lotsverbetering van ambtenaren. In 1999 stonden ze samen op de barricade om de regering-Wijdenbosch vanwege haar wanbeleid weg te jagen. Maar de broederband tussen CLO-voorzitter Ronald Hooghart en secretaris Mike Miskin is sinds een jaar omgeslagen in bittere rivaliteit.

Bemiddelingspogingen om de problemen vredig op te lossen zijn faliekant mislukt. Zelfs de rechter kwam er aan te pas om het dispuut te beslechten. Maar ook dat bood geen soelaas. Hooghart overweegt nu het geschil voor te leggen aan de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Caribische Federatie van Vakcentrales (CFV).

Hij heeft geen vertrouwen meer in de Surinaamse rechterlijke macht en andere instituten. Alles is door de politiek en hebzuchtige landgenoten die alsmaar meer rijkdom willen vergaren over de rug van de Surinamers inclusief de ambtenaren verziekt, meent Ronald Hooghart.

Die houding vindt volgens hem zijn oorsprong in de koloniale tijd, waarvan Suriname nog altijd last van ondervindt. Ook de vakbeweging heeft eronder te lijden. Daar is Hooghart van overtuigd. Hij zou nu het doelwit zijn van intriges omdat hij zich inzet voor verbetering van de sociaal-maatschappelijke en financieel-economische positie van de have nots, de sociaal zwakkeren in de samenleving.

Omdat Hooghart volgens hen de belangen van de CLO en de ambtenaren de afgelopen tijd niet meer als prioriteit scheen te stellen, hebben acht bestuursleden, onder wie voormalig boezemvriend Mike Miskin, het vertrouwen in hem opgezegd en acties ondernomen om hem als voorzitter af te zetten.

Op zijn beurt heeft Hooghart daartegen acties ondernomen, waaronder het royeren van de acht bestuursleden en bestuursverkiezingen uitgeschreven, maar uiteindelijk belandde het dispuut bij de kortgedingrechter. Hem werd verboden de verkiezingen te houden en de rechter besliste dat partijen zich aan de statuten van de vakcentrale moeten houden.

Het is voor Hooghart onvoorstelbaar dat hij als rechtmatig gekozen voorzitter van de organisatie door de kortgedingrechter werd verboden bestuursverkiezingen te houden. "De rechter vindt dat het totaal bestuur de verkiezingen moet organiseren, maar er ís een wettig en rechtmatig bestuur." Het kan er bij hem niet in dat de magistraat voorbij is gegaan aan de "feitelijkheden en werkelijkheid" en typeert de uitspraak als een "rechterlijke dwaling".

 

Verraad

"Ik had nooit verwacht dat iemand die mij ooit zijn broer noemde door de zucht naar macht en geld zich zo tegen mij zou keren", klinkt Hooghart verbitterd. De bestuursleden die zich tegen hem hebben gekeerd typeert hij als "redi musu". Volgens hem zit de groep-Miskin op de schoot van de regering-Santokhi voor eigen belang.

Niets is minder waar, meent Miskin. De strubbelingen in de CLO hebben volgens hem niets te maken met het aantreden van de nieuwe regering in juli vorig jaar. Het gaat bij de tegenstanders om de koers waaraan Hooghart bleef vasthouden en namens de CLO zaken deed en acties ondernam zonder de overige bestuursleden te betrekken.

Door de jaren heen hebben verschillende bestuursleden geprobeerd de verkeerde gang van zaken bespreekbaar te maken met de voorzitter, maar vonden geen gehoor. De eigengereidheid ging gewoon door. Wie het niet eens was met Hooghart's beleid kreeg te horen dat die dan uit de organisatie moest stappen of voorzitter worden van de CLO.

Miskin trekt het zich zwaar aan wanneer hem en de overige bestuursleden wordt verweten de scheve gang van zaken te lang te hebben gedoogd wat het eigenzinnige optreden van Hooghart zou hebben bestendigd. "We hebben vaker geprobeerd met de man te praten, maar het mocht niet baten. Ik was geen voorstander om hem af te zetten , maar wilde een vlotte overgang.

De bedoeling was dat hij in 2021 zelf zou afhaken en een nieuwe voorzitter gekozen zou worden." Echter, de situatie werd onhoudbaar waardoor de acht bestuursleden het vertrouwen in Hooghart opzegden, maar de voorzitter verwijt hen puur eigen belang. "In feite hadden we geen problemen in de CLO, maar iedereen wil iets zonder ervoor te werken."

De CLO-voorman vindt dat de VHP een dikke vinger in de pap heeft bij de bestuursproblemen. Hij zegt door president Chandrikapersad Santokhi te zijn aangeboden om raadsadviseur van de regering te worden, maar daarvoor te hebben bedankt. "Mi a no opportunist. Ik ga niet op schoot bij elke nieuwe regering."

Miskin, die beaamt dat Hooghart het aanbod van de president heeft afgeslagen, zegt dat de voorzitter tussen 2010 en 2015 geen CLO-wensenpakket aan de regering heeft aangeboden. Loonsverhogingen in die periode waren op initiatief van toenmalig vicepresident Robert Ameerali.

 

Lidbonden organiseren bestuursverkiezingen

Deze week maakte de groep-Miskin via een advertentie in de media bekend dat op 27 augustus bestuursverkiezingen worden gehouden bij de CLO. Daartoe werd besloten op een algemene ledenvergadering op 28 mei dit jaar. Miskin zegt dat wordt gehandeld op basis van de uitspraak van de rechter en de statuten van de CLO.

Volgens de statuten mogen lidbonden een vergadering aanvragen. Per brief hebben tien lidbonden dat gedaan, waarbij bestuursverkiezing het enige agendapunt zou zijn. Indien dat niet door het bestuur wordt gehonoreerd, mogen ze de vergadering zelf uitschrijven. Dat is ook gedaan nadat op die brief geen reactie was gekomen.

"Ik ga niet meedoen aan een verkiezing die door de groep-Miskin wordt georganiseerd en niet door het CLO-bestuur. Ik had nooit gedacht dat deze jongens zo zouden handelen. Het collectief kan geen leden oproepen voor een CLO-vergadering. Het zijn verraders, redi musu", reageert Hooghart.

Hij weet niet of gerechtelijke stappen tegen de aangekondigde bestuursverkiezing enig soelaas zullen bieden. "Ik ben voornemens deze zaak niet alleen naar de ILO te brengen, maar ook naar de Caribische vakbeweging, omdat hier alles politiek is beïnvloed, waardoor je niet meer weet welke kant op te gaan."

 

Loonakkoord nog overeind

Intussen ligt er sinds het eerste kwartaal van 2020 een met de regering-Bouterse/Adhin getekende overeenkomst over een loonsverhoging van 50 procent op tafel, maar het kabinet-Santokhi/Brunswijk weigert die uit te voeren. Volgens Hooghart omdat vooral de VHP op de hand van de groep-Miskin is en het dispuut misbruikt om niet over de brug te komen. Door deze situatie heeft de overheid al meer dan SRD 120 miljoen van de ambtenaren achtergehouden "omdat ze de steun krijgen van Miskin".

Echter, de secretaris spreekt dit tegen. Hij zegt dat ook de CLO-actiegroep die bij besprekingen met de vakbeweging door de regering wordt betrokken aan de bel heeft getrokken over het akkoord. "Dit heeft niets te maken met de scheuring binnen CLO. Men wil gewoon niet betalen en beide groepen worden aan het lijntje gehouden", aldus Miskin. Ook andere vakorganisaties worden op dezelfde wijze behandeld. "Wij staan nog steeds achter het akkoord van 50 procentloonsverhoging."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina