Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Na drie dagen nieuwe Covid-19-maatregelen

Na drie dagen nieuwe Covid-19-maatregelen

09/08/2021 15:09 - Van onze redactie

Na drie dagen nieuwe Covid-19-maatregelen

 

PARAMARIBO - De nieuwe Covid-19-maatregelen zijn pas maandag - drie dagen na het verstrijken van de vorige (24 juli-6 augustus) - bekendgemaakt. Opmerkelijk is dat de geldigheid van de nieuwe regels is verruimd naar drie weken: 9 tot en met 31 augustus. Doorgaans was de termijn twee weken. Er is geen nadere uitleg gegeven en ook beloofde persconferenties - zoals die van Volksgezondheid op 26 juli en de reguliere zaterdagse - vinden - zonder afmelding - geen voortgang. Vragen daarover blijven onbeantwoord.

Covid-19-maatregelen 9 tot en met dinsdag 31 augustus 2021

Maatregel 1

Het dragen van mond- en neusbedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten. Neem de anderhalve meter fysieke afstand altijd in acht. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik handsanitizer. Het wordt nog steeds dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.

Maatregel 2

1. Er geldt een uitgaansverbod van 8 augustus 2021 om 21:00 uur tot en met 10 augustus 2021 om 06:00 uur. Hierbij is er dus sprake van de zogeheten 'total lockdown'.

2. Verder is het uitgaansverbod vanaf 10 tot en met 31 augustus dagelijks van 21:00 uur tot 06:00 uur.

3. Gedurende het uitgaansverbod mogen de essentiële diensten en de personen in het bezit van een dispensatie of die zich hebben geregistreerd via het ministerie van Justitie en Politie zich op de openbare weg begeven. Deze uitzondering geldt ook voor personen die zich op de openbare weg moeten begeven, vanwege medische spoedgevallen en of het doen van een Covid-19-swab of -vaccinatie.

4. De controleposten voor beweging van personen op diverse plekken blijven gehandhaafd. Bij strategische controleposten, met name van en naar het zuiden van het land, zal er tevens worden getest op besmettingen.

5. Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen. Commerciële binnenlandse vluchten voor regulier passagiersverkeer zijn niet toegestaan.

6. De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen, tenzij om dringende redenen toestemming wordt verleend door het Covid-19 Crisismanagementteam.

De grens met Brazilië: outbound- en inboundvluchten voor cargo en personenverkeer zijn toegestaan, dit steeds onder specifieke condities.

7. De door het Outbreak Managementteam goedgekeurde en uitgevaardigde Covid-19-preventieprotocollen worden gerekend tot instrumenten van controle vanwege de bevoegde autoriteiten.

8. De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zal in gesprek blijven met de buurlanden over de wijze van samenwerking bij de grenzen.

Maatregel 3

1. Het is verboden deel te nemen aan een groep van meer dan tien personen. Uitgezonderd zijn De Nationale Assemblee, de regering, de Staatsraad, leden van het Hof van Justitie en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten.

2. Voorgaande is niet van toepassing op groepen die enkel bestaan uit personen die een gezin of huishouding vormen en kinderen jonger dan twaalf jaar.

3. Degene die zich bevindt in een groep als bedoeld in lid 1 is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een geüniformeerde agent van politie direct zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangegeven richting te verwijderen.

4. Bijeenkomsten voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een preventieprotocol is, zijn toegestaan.

5. Het is verboden om feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden.

6. Bijeenkomsten voor rouwzittingen en uitvaarten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan 25 personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn, indien de ruimte anderhalve meter afstand toelaat én met inachtneming van de voorschriften en de preventieprotocollen van de genoemde activiteiten.

6.1. Uitvaartbedrijven zijn verplicht zich aan te melden bij het Covid-19 Crisismanagementteam.

6.2. Gebedshuizen zijn opengesteld onder de voorwaarde dat er zich, afhankelijk van de oppervlakte, maximaal vijftig personen per keer in de ruimte bevinden. De overheid blijft in conclaaf met de gebedshuizen.

6.3. Thuiskerkdiensten, waaraan personen deelnemen die van buiten de huishouding komen, zijn niet toegestaan.

7. Contactsporten zijn verboden. Individuele sporten zijn toegestaan.

8. Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan onder naleving van geldende protocollen.

9. Personen die aantoonbaar mantelzorg verlenen kunnen dat regulier doen, mits zij aan kunnen tonen dat zij zich voor die doeleinden bevinden op de openbare weg.

10. Het is eenieder verboden om alcoholhoudende dranken te gebruiken in het openbaar en/of zich onnodig op te houden in de nabijheid van winkels en supermarkten.

Maatregel 4

1. Alle overheidskantoren zijn in deze periode open, met in achtneming van de geldende preventieprotocollen en met specifieke instructies van de desbetreffende ministers.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina