Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Onderwijsvernieuwingen gepresenteerd aan schooldirecteuren

Onderwijsvernieuwingen gepresenteerd aan schooldirecteuren

05/09/2021 04:04 - Van onze redactie

Onderwijsvernieuwingen gepresenteerd aan schooldirecteuren

 

PARAMARIBO - Directeuren van het lager beroepsonderwijs (lbo) en meer uitgebreid lageronderwijs (mulo) zijn formeel op de hoogte gebracht van de onderwijsvernieuwingen. Tijdens de virtuele sessie was de aandacht vooral op het programma van leerjaar 9. De inschrijving is al komende week, te weten 8, 9 en 10 september.

In de nieuwe structuur zal het voortgezet onderwijs, dat na de basisschool start, bestaan uit de onder-, midden- en bovenbouw. Daarbij zal het principe 'Stream' (Science, Technology, Reading, Engineering, Arts en Mathematics) worden gehanteerd, met de toevoeging van Innovation en Service (iSTREAMS).

In dit systeem worden de verschillende vakken met elkaar gecombineerd om de gewenste ontwikkeling bij leerlingen op gang te brengen. Het curriculum van leerjaar 9 zal op alle scholen hetzelfde zijn en zal bestaan uit algemeen vormende vakken en beroepenoriëntatie, die als doel heeft leerlingen kennis te laten maken met verschillende beroepen zodat zij erachter kunnen komen waar hun interesses en talenten liggen.

De didactiek is gericht op competentieontwikkeling vanuit de 21-eeuwse vaardigheden en de toetsing is gericht op het formatieve. In leerjaar 9 zullen er ongeveer 35 lesuren zijn ingeroosterd. Het inschrijfgeld bedraagt SRD 70 per leerling. De leerlingen zullen worden geplaatst op een lbo- of muloschool in de buurt van de basisschool waar zij vandaan komen. De schooldirecteuren ontvangen uiterlijk maandag de lijsten met toevoerscholen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina