Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Vrienden en de Corantijn

COLUMN: Vrienden en de Corantijn

06/09/2021 14:00 - ROZENGEUR

COLUMN: Vrienden en de Corantijn

Gerold Rozenblad  

Je hoeft niet elke week in de kerk te zitten om kennis te dragen van het bekende verzoek aan de Hogere Macht om ons te behoeden voor onze vrienden, onder de afspraak dat wij zelf zullen waken over onze vijanden. Uit de hoek der vrienden komen doorgaans de zwaarste klappen. Wie wijs genoeg is, is echter beducht op de streken van de lagi mati. Hopelijk Chan ook.

We worden, deels gedwongen door de ontwikkelingen in de oliesector, steeds betere vriendjes met onze buren Guyana. We moeten, als we maximaal rendement willen halen uit de sector. Uit verschillende hoeken is ons staatshoofd reeds ervoor gewaarschuwd uiterst voorzichtig te zijn bij het papierwerk aangaande de constructie van de brug over de Corantijn. En toen hij als gebaar van vriendschap ook nog toezegde 150 Guyanese vissers vergunning te zullen verlenen om in onze wateren te vissen, grepen sommigen naar het hoofd. Tigri ligt ons allen nog zwaar op de maag, blijkt.

De waarschuwingen aan Chan zijn niet zomaar. Als Tigri één uit het verleden is, in het heden zit nog steeds voldoende dreiging over de houding van de nieuwe vriend. Aangevoerd door één van de grootste kranten in het land. Stabroek News is reeds geruime tijd bezig de soevereiniteit van Suriname over de Corantijn te ondergraven. Recentelijk weer toen de afspraak werd gemaakt over de vissers. Die krant meent dat Suriname onterecht de rivier claimt en er in feite nooit recht op heeft gehad. Dat zou blijken uit documenten, of beter gezegd documenten die juist niet bestaan.

Die krant grijpt terug naar 1930 waarbij een overeenkomst tussen Nederland en Engeland zou worden getekend die Suriname inderdaad zeggenschap over de hele rivier zou hebben gegeven. Alleen, dat document zou nooit zijn getekend, weet die krant. Stabroek News gaat zo ver om ook de documentatie van het Itlos aan te vechten. Toen dit internationaal maritiem tribunaal in 2007 uitspraak deed over de maritieme grens tussen de landen werd in de introductie aangehaald dat sedert 1799 de rivier aan Suriname is toegewezen.

Echter, redeneert de krant dat die opmerking geen onderdeel is van het vonnis van het Itlos. En bovendien zou het document waar het Itlos naar verwijst onduidelijk zijn. Overigens, die krant maakt in haar haast de Corantijn op te eisen, een interessante opmerking. Want in hetzelfde document van 1930 dat niet is getekend, zou ook staan dat Tigri Guyanees grondgebied zou zijn. Nu vraag ik mij af als op basis van het niet getekende document Suriname geen aanspraak zou maken op de Corantijn, waarom Guyana dan wel aanspraak zou maken op Tigri. Daar geeft Stabroek helaas geen antwoord op.

Je zou kunnen zeggen: "Gerold waar maak jij je druk om? Het is maar geklets van een krant." Maar juist omdat ik het grootste gedeelte van mijn leven voor een krant heb gewerkt en tot nu toe enige diensten aan verleen, weet ik hoe groot de beïnvloeding kan zijn. Stabroek daagt de regering uit een standpunt in te nemen. Iets dat tot nu toe niet is gedaan. Nadat de krant uithaalde over de kwestie van de vissers, denkende dat het ging om rechten om in de rivier te vissen, werd door de Guyanese overheid slechts fijntjes erop gewezen dat het ging om rechten in de economische zone van Suriname en niet de rivier.

Over de rivier zelfs werd verder geen woord gerept. Iets dat niet alleen Stabroek opviel, maar ook mij. En nu wil die krant dat de regering zich een keer publiekelijk uitspreekt of zij erkent dat Suriname zeggenschap heeft over de totale rivier. Net als Stabroek zit ik op het randje van mijn stoel te wachten op dit antwoord dat niet schijnt te zullen komen. Het is maar dat Chan daar nota van neemt en ons beschermt tegen onze vriend en wij niet hoeven af te smeken dat wij worden beschermd tegen Chan.

roziegeur@gmail.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina