Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Bundeling inheemsen

INGEZONDEN: Bundeling inheemsen

12/09/2021 06:00

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.  

PARAMARIBO - Dit ingezonden stuk is bestemd voor de inheemse gemeenschap, in het bijzonder de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids), Organisatie van Inheemsen in Suriname (OIS), de actiegroep van 9 augustus en de rest van de inheemse gemeenschap in Suriname en het buitenland om samen te bundelen en een eenheid te vormen. Het resultaat van deze samenbundeling en eenheidvorming moet ertoe leiden dat het grondenrechten vraagstuk wordt opgelost en om de economische zone op te eisen die ons toebehoort.

Ook hieruit moet voortvloeien het opzetten van een wetenschappelijk bureau om onder meer toekomstige projectenvoorstellen uit te voeren. Op bovengenoemde organisaties en de rest van inheemse gemeenschap doe ik een beroep om zich niet te laten misleiden door politieke partijen en kapitalisten.

Politieke partijen en kapitalisten komen op voor eigen belang en niet voor het belang van de inheemse gemeenschap. Indien de belangen van de inheemsen werden vertegenwoordigd door politieke partijen en kapitalisten, zouden wij stappen vooruit zijn met de ontwikkeling van onze mooie dorpen en onze economische zone.

Verder ga ik een aantal punten aanhalen voor onze inheemse broeders en zusters:

1. Laten we elkaar lief hebben en ondersteunen

2. Aan de hogergeschoolden van inheemse afkomst, kijk niet neer op de minder/niet geschoolden van inheemse afkomst. Zet aub je opgedane kennis in om ze te helpen

3. Aan de inheemsen met academische titels, laat je niet omkopen door politieke partijen en kapitalisten. Stel aub je opgedane kennis ter beschikking van de inheemsen

4. We moeten een wettelijk platform van inheemse afkomst oprichten om onze wensen in de toekomst te kunnen vervullen

5. Laten wij uiteindelijk onze handen in eigen boezem steken. Het kapitaal van ons zit in onze eigen economische zone die we moeten beschermen en ontwikkelen. We zullen hard aan de weg moeten timmeren om de belangen van de nakomelingen van de inheemsen te behartigen.

Tot slot: we hebben geen tijd meer te verliezen, we moeten gerichte stappen ondernemen om onze grondenrechten op te eisen. Wij moeten de strijd als nakomelingen oppakken om hetgeen onze voorouders niet is gelukt, om onder meer onze gronden in Paramaribo (zie Palmentuin) te beschermen en te behouden. Kon meki wi opo fu unu leti. No meki tra suma bepaal gi unu moro.

Steven van der Bok

stevenvanderbokbusiness@gmail.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina