Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Bureaucratische rompslomp

COMMENTAAR: Bureaucratische rompslomp

17/09/2021 12:00

COMMENTAAR: Bureaucratische rompslomp

 

DEZE WEEK HEEFT er zich een ongehoorde situatie voorgedaan die velen in de samenleving heeft geraakt. Gedwongen door de uitzichtloze situatie waarin de instelling kwam te verkeren, greep Brenda van Daal, directeur bij Huize Ashiana, naar de sociale media en deed een uit het hart gegrepen oproep aan de samenleving om te helpen. Er was geen voeding meer voor de bewoners.

Van Daal sprak de hoop uit dat de subsidiegelden van de week konden worden overgemaakt. De video ging viraal en de samenleving speelde daarop in en schonk goederen en geld aan het tehuis om de noodsituatie te kunnen overbruggen.

De oproep van de directeur schoot de leiding van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting echter in het verkeerde keelgat. De minister voelde zich kennelijk in zijn kruis getast en in een persbericht werd betreurd dat directeur Van Daal de vuile was van het bejaardentehuis had buiten gehangen.

Volgens het persbericht werd de overheid middels de publieke oproep "in een kwaad daglicht gesteld", want het proces was al in gang gezet om de subsidiegelden voor Huize Ashiana vrij te maken. Ook werd aangegeven dat de directie een maand nadat de deadline was verstreken de subsidieaanvraag had ingediend.

Het is schokkend te moeten constateren dat in plaats dat de minister van Sozavo zich bezighoudt met het maken van zodanig beleid dat erop gericht is dat er zich geen excessen voordoen zoals deze week bij het bejaardentehuis, hij tijd nam voor het laten maken van een persbericht om de directeur publiekelijk terecht te wijzen. Dat was zeer kortzichtig en niet professioneel. Zeer afkeurenswaardig.

Deze zaak had op een andere manier, een ander niveau kunnen worden afgehandeld met de directeur. Het is bekend dat in het verleden op een verschrikkelijke manier is gestoeid met gelden door allerlei organisaties waaronder ook particuliere sociale instellingen- die deels of volledig van overheidssubsidie afhankelijk waren voor hun operaties.

Door de vorige regering is getracht in het subsidiebeleid ordening te brengen door onder meer periodieke rapportage en verantwoording van de ontvangers van de overheidsmiddelen te eisen voordat opnieuw geld beschikbaar werd gesteld. De bureaucratische procedures bij de overheid die enorm veel vertraging veroorzaken zijn bekend. Zelfs wanneer belanghebbenden al hun zaken op orde hebben, is het vaak de overheid die het daarna vanwege de bureaucratische rompslomp laat afweten. Het argument dat Huize Ashiana laat was met de subsidieaanvraag is eigenlijk vergezocht. Er zouden voor noodsituaties zodanige regelingen moeten zijn, die garanderen dat instellingen als bejaardentehuizen elke maand of kwartaal het minimale krijgen terwijl hun aanvragen worden afgehandeld.

Afgelopen maandag nog herhaalde president Santokhi tijdens een persconferentie dat er een surplus is op de staatsbegroting. Er is dus geen gebrek aan geld. Zonder de hand te lichten met administratieve en comptabele regels zal een manier gevonden moeten worden om in overmachtssituaties toch middelen ter beschikking te stellen van essentiële en cruciale structuren binnen de overheidszorg. Hierdoor kunnen situaties zoals die zich begin deze week bij Huize Ashiana hebben voorgedaan voorkomen worden.-.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina