Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Santokhi benadrukt belang samenwerking op Celac-conferentie

Santokhi benadrukt belang samenwerking op Celac-conferentie

18/09/2021 17:03 - (Bewerkt persbericht)

President Santokhi houdt zijn toespraak op de zesde Celac-top van staatshoofden en regeringsleiders van in Mexico City, Mexico.

President Santokhi houdt zijn toespraak op de zesde Celac-top van staatshoofden en regeringsleiders van in Mexico City, Mexico. Foto: CDS  

MEXICO-STAD - President Chandrikapersad Santokhi heeft zaterdag in Mexico-Stad, Mexico, bij zijn toespraak tijdens de zesde top van staatshoofden en regeringsleiders van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caraïbische Staten (Celac), de nadruk gelegd op het belang van samenwerken. “Ik dring er bij ons allemaal op, om politieke wil te tonen, om samen te werken als gelijkwaardige partners”, sprak Santokhi.

"Nu is het tijd voor solidariteit, broederschap en internationale samenwerking. Deze collectieve verantwoordelijkheid is in het belang van ons allemaal. We hebben geen tijd te verliezen, te handelen, te hervormen en weer op te bouwen." Santokhi benadrukte ook dat de kleine staten van de wereld zwaar zijn getroffen door de impact van de Covid-19-pandemie, de structurele schuldenlast en de economische achteruitgang. Dat heeft geleid tot onstabiele politieke situaties, onveiligheid en zwakke samenlevingen.

"Even uitdagend is de beperkte toegang tot goedkope financiering, vanwege de oneerlijke classificatie als middeninkomenslanden, die onze inspanningen op het gebied van wederopbouw, mitigatie en aanpassing belemmert. Celac, zou de nieuwe kwetsbaarheidsindex, voorgesteld door Caricom, moeten ondersteunen", aldus de president.

Volgens Santokhi heeft Covid-19 ons allen getoond dat schijnbaar internationale solidariteit in een crisis weinig of geen betekenis heeft en de zwakke punten onthuld van de effectiviteit van internationale mechanismen en de mondiale juridische infrastructuur. "In eigen land is het sociale weefsel van onze samenlevingen veranderd, inclusief sociale normen en attitudes", zei Santokhi. "En is het risico van een verdeelde samenleving, voor degenen die volledig zijn gevaccineerd en degenen die niet zijn gevaccineerd. Dit creëert nieuwe vormen van conflict en we moeten een passend antwoord vinden op deze nieuwe situatie."

Celac _Mexico City

Santokhi gelooft dat de gezamenlijke inspanningen nu moeten worden gericht op hoe we ons organiseren, voor het "nieuwe normaal", met Covid-19 in ons leven. De economieën moeten opnieuw opgebouwd worden, investeringsmogelijkheden moeten gecreëerd worden, obstakels moeten worden weggenomen en de economische samenwerking moet worden versterkt. Daarnaast moeten het concurrentievermogen en de werkgelegenheid worden vergroot, vooral onder vrouwen en jongeren.

"De aan het licht gebrachte zwakke punten van ons gezondheidssysteem moeten worden aangepakt met innovatieve maatregelen en regionale samenwerking", zei Santokhi. "We moeten ook aandacht besteden aan de onderwijskloof, die is veroorzaakt door de Covid-19-pandemie. De sociale en psychologische aspecten op de lange termijn van de impact, veroorzaakt door de pandemie, moeten nog worden begrepen en aangepakt."

De president verzekerde dat Suriname zich blijft inzetten voor regionale integratie, bevordering van democratie, goed bestuur en versterking van de rechtsstaat, als een fundamenteel kader voor economische welvaart, duurzame vrede en internationale samenwerking.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina