Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Bescherming gevaccineerden

COMMENTAAR: Bescherming gevaccineerden

06/10/2021 12:00

COMMENTAAR: Bescherming gevaccineerden

 

DE VACCINATIECAMPAGNE DIE de regering heeft gevoerd om mensen te doordringen van de noodzaak zich te laten vaccineren tegen het besmettelijke coronavirus heeft niet het gewenste effect gehad. Veel mensen blijven om verschillende redenen weigeren zich te laten vaccineren. Ze laten hierbij hun eigen overtuiging zwaarder wegen dan hun gezondheid en die van anderen.

Dit is bevreemdend omdat bewezen is - ook in Suriname - dat wie zich laat vaccineren minder gevoelig is voor het virus of minder vatbaar is om besmet te raken. Evenwel, mensen mogen - gevaccineerd of niet - niet voorbijgaan aan de algemeen geldende beschermende voorwaarden van mond-/neuskap, handen reinigen en afstand houden. Deze zogenoemde MoHanA-regels gelden voor beide groepen.

Regelmatig wijzen deskundigen en officiële functionarissen, onder wie de president, op het alsmaar toenemende aantal besmettingen en sterfgevallen als gevolg van Covid-19. Aanvankelijk had de regering zich op het standpunt gesteld niemand te zullen dwingen zich te laten vaccineren, maar nu de nood letterlijk aan de mens is komen andere gedachten op. De regering zal zich wel gedegen moeten laten adviseren, opdat ze niet aan de grondwettelijke rechten van burgers komt.

De president heeft in zijn jaarrede gezegd dat zal worden doorgegaan te communiceren met mensen die zich verzetten tegen vaccinatie, maar tussen de regels door valt ook te concluderen dat de regering hoe langer hoe meer schuift naar het moment dat maatregelen niet kunnen uitblijven om zij die gevaccineerd zijn te beschermen tegen burgers die het vaccin weigeren. Bovendien moet de regering ook rekening houden met de economische gevolgen als de coronacrisis blijft voortwoekeren.

Voor zover er nog geen sprake is van spanningen tussen de twee groepen, moet dit niet worden uitgesloten, getuige onder meer wat wordt gezegd en geschreven op sociale media en de uitingen tijdens inbelprogramma's. Gezien de haast onverzoenlijke houding bij zij die niet zijn gevaccineerd lijken harde maatregelen onafwendbaar. Die zullen er ongetwijfeld toe leiden dat betrokkenen het verwijt zullen uiten dat de regering erop uit is hen te onderdrukken of uit te sluiten. Maar zij zullen ook de realiteit onder ogen moeten zien dat hun principe, hun belang, ondergeschikt moet worden gemaakt aan het grotere, nationaal belang: gezondheid voor iedereen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina