Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Geen sprake van machtsvraagstuk politie en regering

Geen sprake van machtsvraagstuk politie en regering

11/10/2021 10:06 - Wilfred Leeuwin

Korpschef Roberto Prade zegt dat veel politiemannen ook ondernemer zijn net als Mielando Atompai.

Korpschef Roberto Prade zegt dat veel politiemannen ook ondernemer zijn net als Mielando Atompai. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Korpschef Roberto Prade van het Korps Politie Suriname, benadrukt dat bekeken vanuit het oogpunt van de politie er geen sprake is van een machtsvraagstuk. “Boven het korps staat het bevoegde gezag. De leiding van het korps ligt in handen van de korpsleiding die op haar beurt ondergeschikt is aan het bevoegde gezag, evenwel binnen de wettelijke bepalingen die gelden.” Hij en voormalig voorzitter en nu adviseur van de Surinaamse Politiebond, Raoul Hellings reageren ook op een recente ontwikkeling rond bondsvoorzitter Mielando Atompai en uitspraken als zou de bond banden hebben met de onderwereld.

Politiebond en maffia

Over het machtsvraagstuk zegt de korpschef dat advocaat Hugo Essed de onrechtmatige benoeming van een politiecommissaris zou hebben aangegrepen om te insinueren dat er sprake is van een machtsvraagstuk en de politieleiding dwars ligt. "Ik heb dat ook gehoord en die uitspraken zijn voor rekening van de heer Essed. Typisch hoe een onrechtmatige benoeming wordt goedgepraat. Ik val onder de minister van Justitie en Politie en als er zaken zijn waarover ik het oneens ben dan laat ik dat de minister weten."

In het radio-interview zou Essed hebben gesteld dat er mogelijk banden zijn tussen de leiding van de politiebond en de onderwereld. Beide politiefunctionarissen stellen dat wanneer iemand van mening is dat politiemensen een scheve schaats rijden, het betrokkene vrij staat om daarover een klacht bij het Openbaar Ministerie in te dienen.

Positie bond

Hellings zegt dat de politiebond voorbereid is op aanvallen die op hem de vakorganisatie - worden gericht, maar dat ze zich niet laat afleiden. "De fout wordt ook gemaakt te denken dat wij als bond direct ondergeschikt zijn aan het bevoegde gezag. Wij zijn politieambtenaren en boven ons staat een korpsleiding. Wij zijn slechts vertegenwoordigers van de politieagent en komen op voor zijn rechtspositie waar die in gevaar wordt gebracht." Volgens de bondsadviseur zijn er voor het beoordelen van een politieambtenaar duidelijke regels in het Politie Handvest en is de eed die wordt afgelegd leidend bij die beoordeling. Als daar niet aan wordt voldaan staan daar sancties op.

Politieman-ondernemer

Op sociale media circuleert een film waarop ziet hoe Atompai die in Nederland met een bondsdelegatie op werkbezoek is, geld overhandigt aan personen en de twee politiefunctionarissen zeggen dat met dit filmpje insinuaties worden opgeroepen. De korpschef neemt de bondsvoorzitter zelfs in bescherming met zijn opmerking dat hij niets verkeerd heeft gedaan en de politie topman weigert te spreken van een ethisch of moreel vraagstuk. Prade: "Wat daar gebeurt heeft plaatsgevonden op een besloten feestje en iemand die daar aanwezig was heeft dat publiek gemaakt. Ik zal wel met hem praten om op zijn tellen te passen, maar niet omdat hij iets verkeerd zou hebben gedaan." Volgens de korpschef is Atompai al voordat hij politieman werd, ondernemer, en nu nog.

"Meerdere politiemensen zijn ook ondernemer, het is al jaren gedoog beleid binnen het korps." De politietopper vraagt zich af waarom juist op de bondsvoorzitter de pijlen zijn gericht. Hellings onderschrijft de woorden van Prade dat het gaat om een privé feestje waar Atompai op uitbundige wijze betalingen doet aan artiesten. "Ik zie echt niet wat daar verkeerd aan is." Volgens de nieuwssite Waterkant heeft de bondsvoorzitter zich via Facebook verontschuldigd. "Op een feestje hebben we wat geld gegeven aan een van de best getalenteerde artiesten van het getto. Ik besef dat de wijze waarop zulks is gebeurd niet goed is overgekomen bij de samenleving en had dat beter niet kunnen doen."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina