Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Verwarring groeit

COMMENTAAR: Verwarring groeit

13/10/2021 12:00

COMMENTAAR: Verwarring groeit

 

DE VERWARRING ONDER de bevolking om zich wel of niet in te laten enten tegen Covid-19 wordt steeds groter nu ‘verontruste burgers, vakbonden en kerkgemeenschappen’ hebben besloten zich openlijk te verzetten tegen dwang om zich te laten vaccineren. De groepen hebben gevraagd om dialoog met de regering hierover, maar die heeft niet gereageerd. In een petitie aan de president is gewezen op discriminatie op de werkvloer, omdat werknemers worden verplicht zich te vaccineren op straffe van ontslag. Ook wordt er geen rekening gehouden met recht en regelgeving.

Door voorbij te gaan aan het verzoek van belanghebbenden laat de regering een mogelijkheid schieten om sterke argumenten te plaatsen tegenover de inzichten van de burgers die zich verzetten tegen vaccinatie. Het lijkt een goed idee voorstanders nog eens duidelijk te maken waarom vaccineren belangrijk is. De houding van het negeren door de regering getuigt niet van wijsheid maar voedt juist de onvrede en wakkert confrontatie aan. In een situatie van levensbelang kan het dus absoluut geen vruchten afwerpen wederzijds een vijandige houding aan te nemen.

Door op haar strepen te blijven staan werkt de regering er - bewust of onbewust - aan mee dat met name in kerkgemeenschappen spanning en verwarring ontstaat tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Gelovigen en sommige anderen nemen de Bijbel in de hand om hun gelijk of het in hun ogen ongelijk van anderen aan te tonen. Het spreekt vanzelf dat vaccinatie niet in het Boek is aangehaald als discussiepunt, maar kenners van geschriften zullen bij een speurtocht door de Bijbel nuances vinden of juist niet om hun goed- of afkeuring over vaccinatie in een bepaald jasje te steken. Dat kan verwarring veroorzaken, want het zijn allemaal christenen die juist een houvast zoeken om hun punt te maken.

De kerk en de Bijbel zijn voor een aanzienlijk deel van de wereldbevolking steunpilaren bij maatschappelijke vraagstukken. In Suriname hebben sommige kerkleiders zich duidelijk uitgesproken tegen vaccinatie met het gevolg dat zij nu met voorstanders in aanvaring komen wat dan ook weer volgers van de geestelijke leiders in verlegenheid kan brengen. Want aangezien Covid- 19 zonder aanzien des persoons toeslaat, gaan mensen geen steun vinden bij stervelingen als hen zelf en komen daardoor alleen te staan.

Tegenstanders van vaccinatie moeten daarom niet met de harde hand worden aangepakt. Stevige discussies tussen de twee groepen in de (sociale) media kunnen laten zien naar welke kant de balans uitslaat. Wie weet hoeveel antivaxxers of twijfelaars door die openbare opinievorming alsnog over de streep kunnen worden getrokken.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina