Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Profetische woorden?

COMMENTAAR: Profetische woorden?

15/10/2021 12:00

COMMENTAAR: Profetische woorden?

 

DE WOORDEN VAN president Santokhi begin deze maand en in september schijnen mogelijk een profetische voorbode te zijn op wat mogelijk eraan zit te komen. Op maandag 4 oktober schertste het staatshoofd nog tijdens een persconferentie dat gelet op de afstand tussen hem en vicepresident Brunswijk achter de tafel de indruk zou kunnen bestaan dat er verwijdering was tussen hen.

Niets is minder waar, verzekerde de president. Vanwege de coronapandemie was de setting zodanig dat de regeringsleiders verderaf van elkaar zaten dan normaal. Er was niks aan de hand. De samenwerking was hechter dan ooit, want VHP en Abop hadden slechts één doel: vooruitgang en ontwikkeling van Suriname. En dat zouden ze samendoen, in eenheid van bestuur.

Woensdag werd duidelijk dat toch niet alles rozengeur en maneschijn is binnen de regering en de coalitie. Vicepresident Brunswijk heeft de reguliere wekelijkse vergadering van de raad van ministers (RvM) afgeblazen. Hij was namelijk ontevreden dat benoemingen die door hem en zijn partij zijn voorgedragen niet zijn behandeld en goedgekeurd door de Onderraad Personele Aangelegenheden van de ministerraad, die vóór aanvang van de RvM-vergadering bijeen was gekomen.

De onderraad heeft de voorstellen niet in behandeling genomen omdat bij tal van de te benoemen personen onderliggende stukken ontbraken. Brunswijk zei later dat hij om "persoonlijke redenen" de RvM-vergadering had gecanceld. De Abop- en PL-ministers alsook Brunswijk waren daarna afwezig bij de regeringsraadvergadering die werd geleid door de president. Gisteren hebben de president en vicepresident een onderhoud met elkaar gehad om de knelpunten te bespreken.

dat gesprek waren de voorzitter van het parlement en de voorzitter van de NPS, die raadsadviseur is, aanwezig. Volgens minister Albert Ramdin was het een constructief gesprek en wordt vandaag verder gesproken, ook met de Onderraad Personele Aangelegenheden. Deze ontwikkeling geeft aan dat er bij de besluitvorming door coalitie powerplay wordt toegepast om zaken gedaan te krijgen, iets dat vaker door de regeringstop is tegengesproken.

Politiek en deelneming in een regeercoalitie gaan altijd gepaard met belangen: individuele-, groeps- of partijbelangen. Er zal bij het behartigen van al deze belangen wel een balans moeten worden gevonden waardoor het nationaal belang niet ondergesneeuwd raakt of uit het oog wordt verloren. Want, per slot van rekening is het behartigen van het nationaal belang het belangrijkste doel waarvoor de coalitie werd samengesteld. Althans, dat werd beweerd bij de proclamatie. Hopelijk is dat nog steeds zo en zal het traject van vijf jaar normaal worden afgelegd. Of waren de woorden van president Santokhi in Nederland over mogelijk vervroegde verkiezingen toch een beetje profetisch?

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina