Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Woede en ontgoocheling om vaccinatiewet

‘Wij gaan dit niet over ons heen laten komen’

15/10/2021 10:01 - Wilfred Leeuwin

De jurist Jennifer van Dijk-Silos tijdens het protest tegen vaccinatiedwang dinsdag.

De jurist Jennifer van Dijk-Silos tijdens het protest tegen vaccinatiedwang dinsdag. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Het nieuws dat de regering al een wet klaar heeft liggen om vaccinatie verplicht te stellen, zorgt voor woede uitingen en ontgoocheling bij delen in de samenleving. Dat in die wet president Chandrikapersad Santokhi zelf bepaalt wat wel en niet mag, wordt getypeerd als dictatoriaal. De nieuwe wet is een aanvulling op de bestaande wet ‘Burgerlijke uitzonderingstoestand’.

"Dus het besluit staat al vast, maar de minister doet alsof hij met ons in dialoog wil gaan", reageert een verontwaardigde jurist Jennifer van Dijk-Silos. Volgens haar blijkt nu dat minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid de gemeenschap heeft voorgelogen en voor de gek heeft gehouden met het aankondigen van een dialoog en dat een Covid-'crisesplan' zal worden uitgevoerd.

Volgens de wijzigingen wordt de bewegingsvrijheid van burgers die niet zijn gevaccineerd tegen het Covid virus, vrijwel volledig aan banden gelegd. De regering kan bij presidentieel besluit bepalen dat voor de bestrijding van de Covid-19-pandemie bijzondere maatregelen genomen moeten worden. Wie zich niet houdt aan deze maatregelen komt met justitie in aanraking. En er kunnen zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

Alles mobiliseren

"Wij gaan dit niet over ons heen laten komen en zullen alles mobiliseren om hiertegen te protesteren. Dit ga je krijgen als je je arrogant opstelt en mensen niet betrekt", zegt de jurist. Het gaat de weigeraars erom dat hun zelfbeschikkingsrecht wordt aangetast. De dwang en druk vanuit de regering is in strijd met internationale verdragen. Personen die niet volledig of gedeeltelijk zijn gevaccineerd, mag de toegang tot openbare plekken worden ontzegd.

Ook wanneer geen door de regering erkende negatieve test of sneltest, niet ouder dan 24 uur, kan worden overgelegd, waaruit blijkt dat zij niet besmet zijn met Covid-19. Zij mogen ook niet aanwezig zijn op besloten plaatsen waar arbeid wordt verricht of verricht moet worden. Of waar het vermoeden bestaat dat daar arbeid verricht moet worden. "De aanpak vanuit de regering is totaal verkeerd, in plaats van zoveel geld te stoppen in spotjes en programma's die hun doel niet bereiken zou in betere informatieverstrekking geïnvesteerd moeten worden", zegt Silos.

Zij hekelt het dat in de Covid-informatieprogramma's de indruk wordt gewekt alsof een bepaald deel van de samenleving die minder geschoold is of tot een bepaalde etnische groep behoort, weerbarstig is en zich niet laat vaccineren. "Het zijn juist de mensen die niet nadenken, die rennen om zich te laten vaccineren met een vaccin dat een experiment is", meent Van Dijk-Silos. "Want terwijl deze wet komt, blijkt dat er minder prettig nieuws is over de verschillende vaccins. De meeste blijken geen echte vaccin's te zijn. De bescherming is minder dan werd gedacht terwijl niet voorkomen wordt dat mensen besmet raken en andere besmetten."

Wat mag dan wel?

Ook ex-minister Lilian Ferrier maakt zich zorgen om de huidige ontwikkelingen. "Dus als niet-gevaccineerde kan ik niet naar de bank, niet naar het CCB-kantoor of de supermarkt en ook niet naar de apotheek, een politieke vergadering, het ziekenhuis of een begrafenis en ook niet naar de kerk", somt Ferrier op. "Wat kan en mag de niet-gevaccineerde dan wel, als dit geen dwang genoemd moet worden? En wat gebeurt er na zes maanden wanneer de vaccins minder effectief zijn. Ik vindt dit zeer verregaand, want je kan dus ook niet een poli hebben thuis of danslessen, anders komt de politie ingrijpen."

Steve Meye, van de Nieuwe Generatie Gemeente Gods Bazuin, noemt de aankondiging van de wet puur dictatoriaal. "Dit gebeurt terwijl grote groepen in de samenleving hebben aangegeven dat zij het experimenteel spul niet in hun lichaam willen hebben. Dit is een misdaad tegen de menselijkheid. Maar het zal een staartje krijgen. Ik doel vooral op dat God hierin zal ingrijpen", gelooft Meye.

Van Dijk-Silos verwijst naar Noorwegen als schoolvoorbeeld. "Daar worden de burgers niet lastig gevallen. Men concentreert zich op hoe de pieken aan te pakken onder meer praktische voorlichtingsprogramma's die de burgers aanspreken. We moeten gewoon leren leven met Covid-19. Maar hier is het onderdrukking en het plegen van machtshandelingen", aldus Silos.

De maatregelen gelden niet voor personen jonger dan twaalf jaar. Ook niet voor wie om medische gronden geen coronavaccinatie mag hebben of bij wie testen ongewenst is. Wel moeten zij een medische verklaring van een specialist overleggen. De maatregelen zijn ook niet van toepassing op personen met religieuze gewetensbezwaren. Over dit laatste geeft de conceptwet geen nadere uitleg. .

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina