Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Regering en DNA lijnrecht tegenover elkaar in zake EBS-tarieven

Regering en DNA lijnrecht tegenover elkaar in zake EBS-tarieven

22/10/2021 17:49 - Wilfred Leeuwin

Regering en DNA lijnrecht tegenover elkaar in zake EBS-tarieven

 

PARAMARIBO - De regering en het parlement kunnen het maar niet eens worden over een nieuwe tarievenstructuur voor de Energie Bedrijven Suriname (EBS). Al twee weken staan, in aanloop naar de begrotingsbehandeling, de standpunten lijnrecht tegenover elkaar. Een speciale vergadering waar naast Covid-19-bestrijding en de opening van het nieuwe schooljaar, ook de nieuwe EBS-tarieven op agenda stonden lijkt niet te hebben geholpen.

"We zullen er niet uit komen", zegt minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. Hij heeft in de afgelopen twee weken met cijfers en documenten geprobeerd leden van zowel de coalitie als oppositie ervan te overtuigen dat de nieuwe tarievenstructuur een juist model is, dat het staatsbedrijf in staat moet stellen marktconform te opereren en zowel zijn financiële als bedrijfspositie te verbeteren.

Geen realistische cijfers

Dwars door de volksvertegenwoordiging wordt echter het standpunt gedeeld dat de nieuwe tarievenstructuur niet gebasseerd is op realistische cijfers en de regering per jaar onnodig ruim SRD 1 miljard extra uit de zakken van de consument wilt halen. Donderdag bleek het weer niet anders, nadat de vorige week Abiamofo nieuwe cijfers, documenten en contracten van de EBS had gepresenteerd.

Bij afwezigheid van VHP-fractieleider Asiskoemar Gajadien die uitlandig is, was het zijn partij en fractiegenoot Sham Binda die dit keer Abiamofo ervan verweet onvoldoende te zijn ingegaan op vragen van het parlement, maar ook dat hij referenties maakt naar rapporten en documenten die niet bekend zijn bij het parlement. Ook nu weer worden nota's van de EBS in twijfel getrokkken als het gaat om betalingen voor het afnemen van zare dieselolie en aan de EBS geleverde diensten door derden.

Binda wil net als zijn fractieleider inzage in ontbrekende jaarrekeningen van de EBS en de Energie Autoriteit Suriname over de afgelopen jaren. "We willen inzichten over de maandelijkse kosten voor kopen en verkopen van gas, alle info over aanbestedingen en aankopen bij de EBS over dit jaar", zegt Binda. De VHP-parlementarier is net als zijn NDP-collega Rabin Parmessar van mening dat bij de kostprijsberekening van elektriciteit, ook kosten van kapitaalgoederen, afschrijvingen en aditionele aansluitkosten opgebracht, die aan de consument worden doorgerekend.

Basis-tarief

NPS - fractieleider en voorzitter die ooit minister van Natuurlijke Hulpbronnen is geweest, heeft een meer gematigde opstelling in deze discussie. Volgens hem is het systeem dat nu wordt gepresenteerd door de regering gebasseerd op een basis-tarief en moet worden betaald wat wordt verbruikt. Boven 800 KwH dat deels wordt gesubsidieerd, zal de samenleving een economisch tarief moeten betalen. Volgens Rusland zijn in deze kwestie twee belangrijke spelers, namelijk staatsolie en de EBS zelf.

"Staatsolie heeft alle ruimte om marktconform te functioneren. EBS heeft die ruimte niet en staat onder een enorme druk van de samenleving en moet ervoor zorgen dat die stroom geleverd wordt en tegelijkertijd dat er tarieven zijn waarmee het volk kan leven. Het is een enorme uitdaging waar we niet gemakkelijk uit zullen komen", zegt Rusland.

Abiamofo die donderdag weer met nieuwe cijfers en documenten naar het parlement kwam, zegt dat de cijfers die van invloed zijn op de kosten en inkomsten in de energie sector niet statisch zijn en dat voor een groot deel de regering geen invloed heeft op de sectoren die daarmee te maken hebben. Zo verandert elke maand de prijs die de EBS betaalt voor zware dieselolie op de wereldmarkt.

Hoge investeringen

"Onder deze omstandigheden moet je wel en rekenmodel presenteren dat dwars door al deze schommelingen stand kan houden", zegt de NH-bewindsman, die vindt dat de EBS moet kunnen terugvallen op getroffen voorzieningen in geval van calamiteit. Volgens Abiamofo is de regering al tot het uiterste gegaan. Hij wijst er op dat gezien de hoge leeftijd van de waterkrachtcentrale te Afobaka er hoge investeringen gedaan moeten worden.

Staatsolie die het beheer heeft over de krachtcentrale zal de hoofdtransformatoren die langer dan vijftig jaar oud zijn moeten vervangen. Abiamofo verdedigde beschuldigingen vanuit het parlement, als zouden er geen openbare aanbestedingen worden gehouden bij de EBS. Ook weersprak hij dat de EBS in strijd handelt met de nieuwe elektricitietswet van 2016. Volgens hem is de prijs die voor kookgas wordt betaald met een subsidie van SRD 500 miljoen aan Ogane, niet meegenomen in de kostprijsberekening van de EBS.

Ook onkende hij dat er sprake is van een structurele overvraging door Staatsolie voor het afnemen van zware diesel. Volgens Abiamofo kunnen verschillende modellen uitgewerkt en gebruikt worden voor een tarievenstructuur. "De regering heeft rekening gehuuden met wat leeft onder en bij verschillende groepen met wie is gesproken en wij zijn tevreden met wat wij hebben bereikt", zegt Abiamofo.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina