Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Versoepeling heeft gevolgen

COMMENTAAR: Versoepeling heeft gevolgen

25/10/2021 12:00

COMMENTAAR: Versoepeling heeft gevolgen

 

DOOR VERSOEPELING VAN de Covid-19-maatregelen voor contactsporten in Suriname raken de beoefenaars ongewild nog meer verstrikt in het web van de pandemie. De maatregelen komen er op neer dat sporters die zich niet wensen te vaccineren, of nog niet zover zijn om de stap te doen, hiertoe als het ware worden gedwongen. Immers, alleen volledig gevaccinneerden zullen mogen participeren in contactsporten.

Op de overheid wordt al geruime tijd druk gezet en aangedrongen op versoepeling. Mensen zijn moe in een dwangbuis te leven. Bedrijven dreigen om te vallen, zover dat niet al is gebeurd en het sportleven is totaal ontregeld. Uiteindelijk komt die versoepeling, maar de voorwaarden zijn haast onuitvoerbaar en dreigen een blok aan het been te worden.

Contactsporten zijn weer toegestaan, met dien verstande dat bij de beoefening aan de eisen moet worden voldoen die staan in de protocollen. Dit legt financiële druk op bonden en clubs. Deelnemers moeten volledig gevaccineerd zijn. Voorlopige steekproeven, gebaseerd op kennis van bestuurders en contactsporters, wijst uit dat de vaccinatiegraad onder hen ver beneden de maat ligt.

Hoe zeer sporters hunkeren om weer actief te worden, organisaties moeten met beide benen op de grond blijven staan en het voorwerk eerst goed doen. Wij kunnen roeien met de riemen die we hebben en beginnen met competities, maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit en de gezondheid.

De meeste clubs en bonden hebben een noodlijdend bestaan, om maar te zwijgen van individuele sporters. Veel zullen niet in staat zijn de kosten die gepaard gaan met veiligheidsvoorschriften in de protocollen op te brengen. Van het Surinaams Olympisch Comité en het directoraat Sportzaken worden initiatieven verwacht ter ondersteuning van bonden en verenigingen in deze Covid-19-tijd.

Echter, gezien de slechte financieel-economische situatie in het land moet worden betwijfeld of het directoraat hiervoor geld beschikbaar heeft. Maar als de overheid nog vóór het einde van het jaar haar nagestreefde vaccinatiegraad wil halen, kennelijk om te laten zien dat het haar ernst is het Covid-19-probleem zoveel mogelijk de kop in te drukken, zal ze daadwerkelijk moeten ondersteunen. Zaken alleen met de mond belijden zal de geloofwaardigheid nog meer doen afnemen.

In het belang van de volksgezondheid verdient het ondersteuning gezamenlijk de strijd aan te binden tegen Covid-19. In de zin van preventie en het vergroten van de weerstand is de sport als bewegingsinstrument van onschatbare waarde. Dat wordt onvoldoende door autoriteiten beseft vandaar dat overheidsbegrotingen tekort schieten in het prominent naar voren schuiven van meer geld voor preventieve doeleinden. Het is nog niet te laat voor de regering om in de begroting met bedragen te schuiven om dit te veranderen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina