Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Buurtcentra als ondersteuning

COMMENTAAR: Buurtcentra als ondersteuning

27/10/2021 12:00

COMMENTAAR: Buurtcentra als ondersteuning

 

BUURTCENTRA HEBBEN IN veel buurten al bewezen recht van bestaan te hebben. Vooral in deze moeilijke tijden voorzien zij in de broodnodige voorlichting en begeleiding. Hoe sterker het verval van onder andere normen, waarden en verloedering van de samenleving, hoe groter de behoefte voor versterking van deze instituten. Echter, veelal moeten deze organisaties het doen zonder overheidssubsidie en als die er wel is wordt die, gezien de slechte staat van ’s lands financiën, bij mondjesmaat uitbetaald en in sommige gevallen al jaren niet.

De afgelopen dagen heeft Stiwewa de aandacht getrokken. Deze buurtorganisatie die ruim 43 jaar geleden is opgericht, heeft als werkterrein de volkswijken Wintiwai, Pontbuiten, Ephraïmzegen, Ramgoelamweg en omliggende gebieden.

Het waren jaren van vallen en opstaan, diepte- en hoogtepunten. Wat dit laatste betreft mag genoemd worden de officiële ingebruikname van een nieuw, eigendomspand het afgelopen weekeinde, dat de mogelijkheid biedt de activiteiten op grotere schaal aan te bieden.

Intussen is bekend dat Stiwewa wordt bedolven onder steunaanvragen van burgers die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden.

Dat is niet vreemd, omdat armoede, vooral in de volkswijken waarin ze opereert, meer regel dan uitzondering is. Helaas kan deze buurtorganisatie door geldgebrek niet (geheel) in de behoefte voorzien en is het in veel gevallen brandjes blussen. Stiwewa krijgt geen subsidie en is afhankelijk van (financiële) donaties van particulieren. Overigens mag ook niet onvermeld blijven de inzet van ongeveer zeventig vrijwilligers.

De overheid moet zich ervan doordrongen zijn dat niet-gouvernementele organisaties in veel opzichten een deel van de overheidstaken kunnen overnemen. Ze zijn daartoe niet verplicht, maar door dit te doen nemen ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft kritiek geuit op het beheer van overheidsaccommodaties, zonder er daadwerkelijk iets aan te doen. Enige tijd na haar aantreden heeft de regering gezegd dat oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de buurtcentra en dat ze geen verantwoording afleggen. Als er sprake is van geen juist gebruik mag dat niet goed gepraat worden. Maar met welk recht stelt de regering dat geen verantwoording wordt afgelegd? Ze zou dat alleen mogen doen wanneer een buurtcentrum met overheidsgeld dus geld van het volk in stand wordt gehouden.

De overheid doet er goed aan eerst orde op zaken te stellen in eigen huis in plaats van bij voorbaat de beschuldigende vinger te wijzen naar particulieren die op eigen kracht veelal goed werk doen, dat in feite een overheidstaak is en ondersteuning verdient.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina