Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: ‘Vervuilersmentaliteit’

COMMENTAAR: ‘Vervuilersmentaliteit’

30/10/2021 12:25

COMMENTAAR: ‘Vervuilersmentaliteit’

 

SURINAME DOET MET een formidabele delegatie mee aan de COP26, de 26ste klimaattop in Glasgow Schotland. De regering heeft daarbij als doel gesteld dat landen als Suriname, die geclassificeerd worden als ontwikkelingslanden, respijt krijgen van de klimaatdoelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit omdat de gelden uit de exploitatie van fossiele brandstof nog nodig zijn om landen als Suriname te ontwikkelen.

Dit standpunt van de regering is eigenlijk te begrijpen. De hoop voor Suriname wordt gedefinieerd als de ontwikkeling van de oliesector. Als we gevonden olie maar boven de grond kunnen hebben, zitten we goed, lijkt de regering te denken. Hoewel ook deze gevolgtrekking begrijpelijk is, is dat niet gebleken uit de achter ons liggende bloeiperiode van zowel bauxiet als goud, maar dat ter zijde.

Een dergelijke vraag aan de wereld getuigt niet van langetermijnvisie. Ten eerste staat Suriname in de top vijf van landen die te maken zullen hebben met een zeespiegelstijging die desastreus zal zijn voor het land. Het zijn dus deze zelfde broeikasgassen die bijdragen aan de klimaatverandering met als gevolg zeespiegelstijging. En ten tweede Suriname is een van de groenste landen ter wereld en wil compensatie van de wereld voor het in stand houden daarvan.

De roep om 'even' door te mogen gaan met vervuiling, staat haaks tegenover de vraag aan de wereldgemeenschap om ons te compenseren voor het in stand houden van ons bos. We komen dan als land niet geloofwaardig meer over. Daarnaast zou het goed zijn dat de regering, alvorens deze strategie te poneren, ook met milieuorganisaties had gesproken over het effect van deze strategie. Veel van deze milieuorganisaties, die bergen werk verzetten op het gebied van bosbehoud, zijn afhankelijk van donorgelden uit het buitenland om dat te blijven doen. In hoeverre zullen zij nog kunnen pleiten voor hun budgetten als het land een 'vervuilersmentaliteit' adopteert?

Behoud van milieu gaat samen met het versterken van inheemse en tribale gemeenschappen die de hoeders zijn van het bos. Tegelijkertijd met de erkenning van hun bestaan moet ook hun recht op collectief grondbezit erkend worden. Dit is vaak een voorwaarde die internationale hulporganisaties stellen om geld te geven om te kunnen werken in deze gemeenschappen. Regeringen hebben dit aspect echter consequent genegeerd om in het buiteland wel te gaan vragen voor compensatie voor bosbehoud. We zien hoe hele gemeenschappen lijden onder de effecten van vervuilende bedrijfsactiviteiten in hun gemeenschap en de overheid maar erbij staat en ernaar kijkt.

Tijdens de regeringsformatie vorig jaar was het milieuveld zeer ingenomen met het instellen van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), nu lijkt het alsof ze blij zijn gemaakt met een dode mus.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina