Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Santokhi uit teleurstelling over povere klimaatacties

Santokhi uit teleurstelling over povere klimaatacties

02/11/2021 09:51 - Ivan Cairo

President Chandrikapersad Santokhi en de Britse premier Boris Johnson begroeten elkaar tijdens de klimaattop in Glasgow, Schotland.

President Chandrikapersad Santokhi en de Britse premier Boris Johnson begroeten elkaar tijdens de klimaattop in Glasgow, Schotland. Foto: zimbio.com  

PARAMARIBO - “Ik kan niet anders dan mijn diepe teleurstelling uiten dat noch de financiële steun, noch de mitigerende maatregelen en de vermindering van de uitstoot, zoals beloofd in 2015, zijn gerealiseerd.” Zo uitte president Chandrikapersad Santokhi woensdag op de tweede dag van de VN-klimaatconferentie, COP26, in Glasgow, Schotland zijn teleurstelling. Grote milieuvervuilende landen zijn hun klimaattoezeggingen niet nagekomen en arme landen, die vrijwel niets bijdragen aan de klimaatbedreigende factoren, krijgen de zwaarste klappen krijgen.

Landen met laaggelegen kustgebieden, zoals Suriname, en kleine eilandstaten in ontwikkeling, zoals in het Caribisch gebied, behoren tot de meest kwetsbare landen. Maar deze landen ontvingen tussen 2016 en 2018 niet meer dan twee procent van de wereldwijde klimaatfinanciering. "Het medeleven, aangetoond in 2015, lijkt verloren te zijn", aldus Santokhi.

"Deze landen, die op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor de verwoestende oorzaken van klimaatverandering, worden geconfronteerd met toenemende fiscale problemen, veroorzaakt door klimaatverlies en -schade; de impact van de aanhoudende COVID-19-pandemie; stijgende gasprijzen; en schuldenlast."

Mia Mottley, premier van Barbados, liet een ernstige waarschuwing horen aan de wereldleiders over de gevolgen van een stijging van de mondiale temperatuur voor landen zoals Barbados. Mottley moedigde andere landen aan om zich in te zetten voor de bestrijding van klimaatverandering. Ze zei dat een temperatuurstijging van twee graden een "doodvonnis" zal zijn voor eilandstaten, vanwege de stijgende zeespiegel en extremer weer. Mottley vroeg om dringende actie: "We kunnen samenwerken met iedereen die klaar is om te vertrekken, want de trein staat klaar om te vertrekken."

Overgang naar groene economie

President Santokhi merkte op dat de landen geen keus hebben dan nu te handelen en samen te werken. "Alleen door samen te werken kunnen we de uitdagingen van klimaatverandering het hoofd bieden." De president betoogde dat de volkeren en de particuliere sector de doelstellingen van het klimaatmitigatie- en adaptatiebeleid hebben omarmd. Er is brede steun voor de overgang naar een groene economie. Daarom moeten de leiders het met elkaar eens worden over mechanismen die landen, vooral de kleine eilandstaten in ontwikkeling en landen met laaggelegen kustgebieden, zoals Suriname, zullen ondersteunen bij het maken van deze overgang.

"We moeten innovatief zijn in ons denken. Onze dromen van vermindering van de CO2-uitstoot zullen niet zomaar gebeuren, omdat we het willen", zei Santokhi. We zullen, om te blijven investeren in ontwikkeling, eindgebruikersproducten voor koolstofreductie, en meer kosteneffectieve technologieën voor het verwijderen van koolstof," aldus het staatshoofd.SantokhiHijconstateertdedubbele standaarden "waarbij degenen die al hebben geprofiteerd van koolstofgedreven economieën, willen voorkomen dat opkomende economieën soortgelijke fundamenten leggen voor politieke stabiliteit, sociale ontwikkeling en economische welvaart".

Santokhi zegt tegen deze achtergrond met bezorgdheid kennis te hebben genomen van de oproep van sommigen in de internationale gemeenschap, om zonder onderscheid te stoppen met investeren in nieuwe projecten op het gebied van fossiele brandstoffen. Leiders moeten beseffen, aldus de president, dat alle goede bedoelingen minder of niets zullen betekenen als ze niet worden ondersteund door nieuwe concessionele financiering. Bestaande financiële instrumenten moeten worden herzien op hun efficiëntie en effectiviteit. Suriname slaagde er in moeilijke tijden en vele verleidingen in om 93 procent van zijn bosbedekking, zijn brede scala aan ecosystemen en zijn rijke biodiversiteit te behouden.

Dilemma

Suriname blijft zich inzetten om deze inzet vast te houden. Santokhi: "We zien onze inzet als een morele, ontwikkelings- en milieu-investering, waarvoor passende compensatie, middelen en mechanismen moeten worden gecreëerd. Dit om een duurzame transitie in een groene economie, gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen, te ondersteunen." Suriname wordt geconfronteerd met een dilemma, zegt het staatshoofd, hoe zijn uitstoot verder te kunnen verminderen, zonder de sociale en economische ontwikkeling te vertragen.

Suriname, als een van de weinige CO2-negatieve landen ter wereld, heeft gedurfde stappen gezet om mitigatie- en aanpassingsmaatregelen te vast te stellen. Maar ook om veerkracht op te bouwen, de effecten van klimaatverandering tegen te gaan en emissies te verminderen. Dat terwijl de biodiversiteit werd behouden en duurzaam bosbeheer werd versterkt. De president hoopt dat de wereld Surinames inspanningen erkent en het land steunt, terwijl het een nieuwe architectuur van groene ontwikkeling creëert, waar natuur en moderne ontwikkeling in harmonie bestaan.

"Suriname blijft zich inzetten voor het Akkoord van Parijs en met zijn beperkte middelen zullen we doorgaan met het beschermen, behouden en onderhouden van onze bossen en biodiversiteit, op een positieve en evenwichtige manier. We verwachten dezelfde toewijding van iedereen die hier vandaag is samengekomen, en van degenen die er niet zijn", aldus president Santokhi.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina