Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Spelen op de persoon van Diana Pokie en Armand Snijders

Spelen op de persoon van Diana Pokie en Armand Snijders

18/11/2021 19:33

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.  

INGEZONDEN - Geachte redactie, een redeneerfout die nogal eens voorkomt, is het spelen op de persoon. Men negeert de zaak waarover de discussie gaat door een persoonlijke aanval op de tegenstander. Men kan dat doen door de motieven van de tegenstander in twijfel te trekken of de tegenstander verdacht maken door te wijzen op tegenstrijdigheden in haar eigen uitspraken of tussen haar uitspraken en haar handelingen.

In het ingezonden stuk 'Diana spuugt' van 16 november meent Noele Jeroe dat er wederhoor had moeten worden toegepast bij Leo Brunswijk over het interview dat Samuel Wens met Diana Pokie heeft gehad. Het is de taak van de interviewer om al dan niet wederhoor toe te passen en wel bij de persoon die Leo Brunswijk wilde verrijken met een bouwkavel. Die is zijn broer, vicepresident, Ronnie Brunswijk.

Wat heeft het Nederlanderschap van journalist Armand Snijders te maken met het ontslag van Diana Pokie? Een beroep doen op nationalistische gevoelens bij Surinamers om Armand Snijders de mond te snoeren, is een andere vorm van een redeneerfout, een irrelevante argumentatie.

De argumenten die naar voren worden gebracht, hebben geen betrekking op het ontslag van mevrouw Pokie. Dat de partijtop van Abop overweegt om de procureur-generaal in te schakelen om onderzoek te doen naar beslissingen en handelingen van mevrouw Pokie is een dreigement om mevrouw Pokie te beletten de vuile was verder naar buiten te hangen. Ook een redeneerfout die tot doel heeft mevrouw Pokie te beletten vrijelijk haar standpunt naar voren te brengen of er wordt twijfel gezaaid over haar integriteit.

Wie wil nou de Ware Tijd maken tot een roddelblad? Armand Snijders of degene die hem dat verwijt? Diana Pokie zou niet bezweken zijn voor de druk van de partijtop, zelfs indien zij het met ontslag uit het ministersambt moest bekopen. Dat lijkt mij ook een cirkelredenering: ter verdediging van een standpunt wordt een uitspaak aangevoerd die op hetzelfde neerkomt als de uitspraak.

Noele Jeroe meent dat Snijders geen bewijs geeft om zijn beschuldigingen hard te maken. Dat over een aantal jaren zal blijken hoeveel gronden zijn uitgedeeld door een Abop-minister behoeft nog geen bewijs. Dat zal blijken uit de handel en wandel van Abop-ministers en de vicepresident.

Rinaldo van Rhemen

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina