Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Centralisatie ministeries

COMMENTAAR: Centralisatie ministeries

22/11/2021 12:00

COMMENTAAR: Centralisatie ministeries

 

EEN VEEL VOORKOMEND verschijnsel is dat de dienstverlening van de overheid zich grotendeels concentreert in Paramaribo. Veel diensten zijn ondergebracht in een huurpand. De doorsneeburger heeft geen inzicht in de kosten die hiermee gepaard gaan, maar gelet op het aantal huurpanden mag worden uitgegaan van aanzienlijke bedragen. Een ideale situatie zou zijn om alle diensten van een ministerie in één pand onder te brengen.

Dit kan voor de medewerkers van dat betreffende departement de mogelijkheid bieden om snel met elkaar af te stemmen. Hiermee kan de dienstverlening naar de burgers toe makkelijker en efficiënter verlopen, wat ook kosten- en tijdbesparend kan zijn, vooral voor zij die de diensten gebruiken.

De regering moet zeker haar gedachten laten gaan in de richtring van de hier bedoelde centralisatie. Daarbij moet er wel rekening mee gehouden worden dat Suriname meer is dan Paramaribo en dat er ook sprake moet zijn van vestiging van afdelingen van ministeries in andere gebieden, waarbij in dit verband gedacht kan worden aan sport. Nog te vaak moeten mensen in de districten voor sommige eenvoudige diensten naar de hoofdstad.

Een van de ministeries die dringend verlegen is om ruimte is Regionale Ontwikkeling en Sport. Al voordat het directoraat Sport aan het ministerie werd toegevoegd was er, door ongebreideld personeel in dienst te nemen, onvoldoende plek voor alle ambtenaren. Diensten zijn over verschillende locaties verspreid.

Kapitaalvernietiging bij de overheid is geen nieuw verschijnsel. Een sprekend voorbeeld is het hoofdkantoor van politie op de hoek van de Verlengde Gemenelandsweg en Johan Adolf Pengelstraat. Na enkele maanden, jaren geleden, werd de bouw stilgelegd, om elders met nieuwbouw te beginnen, maar dat is er niet van gekomen. Nu dreigt een ander geval van kapitaalvernietiging.

Bijkans vijf jaar geleden is op het Willebrod Axwijk Sportcomplex, vroeger Sosis, begonnen met de bouw van een nieuwe hoofdkantoor voor Regionale Ontwikkeling (zonder Sport erbij). De werkzaamheden daar liggen nu al zeker twee jaar stil en er is geen zicht op afbouw op korte termijn. De vraag is of de afbouw kan worden opgepakt en in fasen kan worden opgesplitst en dat prioriteit wordt gegeven aan wat genoemd kan worden de eerste fase, waardoor het personeel van het directoraat Sport alvast daar kan worden ondergebracht.

Dat prioriteitsmodel zou in elk geval, desnoods in aftastend overleg tussen de ministers van Financiën en Planning, Regionale Ontwikkeling en Sport en Openbare Werken kunnen worden besproken. De omstandigheden waaronder de medewerkers van dit directoraat werken, mogen zeker niet ideaal genoemd worden.

Hoe langer gewacht wordt met het heropstarten van de werkzaamheden van 'het hoofdkwartier van de sport', hoe gedemotiveerder de werkers en de samenleving zouden kunnen worden. President Chandrikapersad Santokhi pleit voor sport for all. Dat betekent ook alles onder één dak. Geen onderscheid, in ras, geloof of wat dies meer zij, maar een breed platform waar een ieder aan zijn trekken komt.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina