Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Ontwikkeling binnenland

COMMENTAAR: Ontwikkeling binnenland

01/12/2021 12:00

COMMENTAAR: Ontwikkeling binnenland

 

DAT HET BINNENLAND op veel gebieden een achterstand heeft ten opzichte van vooral de kuststrook is publiek geheim. Daarom moeten initiatieven om de ontwikkeling te stimuleren worden toegejuicht. Eén zo een initiatief is de bouw van een fabriek in Moengo voor het verwerken van gember. Financier is de Alcoa Foundation met tachtigduizend US dollar. De oplevering is gepland voor rond het jaareinde.

Bijzonderheden over wat het eindproduct wordt, werkgelegenheid, productiecapaciteit en afzet zijn niet gegeven. In elk geval zullen voorlopig vijftig landbouwers de grondstof gember mogen leveren. Marlon Cairo, de directeur van het Fonds Ontwikkeling Binnenland, zegt dat hierdoor de boeren niet meer naar Paramaribo hoeven om het product te verkopen. De gember kan in Moengo worden afgezet. Het project is een initiatief van het directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport.

Niet duidelijk is of er (gedegen) marktonderzoek is gedaan. Vooralsnog mag ervan worden uitgegaan dat voor de lokale markt zal worden geproduceerd, maar omdat gember veel wordt geteeld kan - op de langere termijn - ook aan export worden gedacht. Hoe eerder dat marktonderzoek begint, hoe beter. Belangrijk is in elk geval dat er een sterk management wordt aangesteld om te voorkomen dat de fabriek dezelfde weg opgaat als bijvoorbeeld de cassavefabriek in Para.

Wat de verwerking van de gember inhoudt is niet duidelijk. Wel is bekend dat deze wortel gezond is en in vrijwel elk Surinaams huishouden wordt gebruikt onder meer voor gemberbier die ervan gemaakt wordt, maar het is ook bekend als basis voor oso dresi. Het gemberproject moet voorzien in technologische en uitbreidingsmogelijkheden en de expertise zal zich niet alleen moeten beperken tot Moengo maar doordringen tot andere districten die de potentie hebben gember te maken tot een belangrijk handelsproduct van Suriname.

De recente opening van de middelbare school in Moengo en nu de gemberfabriek zijn initiatieven van Abop. Water- en elektriciteitsvoorziening in Marowijne krijgen de voorkeur. Dat voorzieningen in een versneld tempo worden uitgevoerd is te begrijpen. Het achterland heeft grote behoeften en de partij is in de positie om woorden in daden om te zetten. In andere regeercombinaties speelde ze de tweede viool, maar de mogelijkheid leent zich in de huidige regeercombinatie in ijltempo politiek te scoren en de positie voor de komende verkiezing te consolideren en uit te breiden door projecten versneld uit te voeren. Echter, dat zal niet gaan zonder medewerking van de minister van Financiën en Planning en de politieke cultuur kennende zal die bewindsman beslist de VHP-belangen niet uit het oog verliezen.-.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina