Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Centrale Bank wil drastische renteverhoging handelsbanken

Centrale Bank wil drastische renteverhoging handelsbanken

03/12/2021 07:59 - Gerold Rozenblad

Centrale Bank wil drastische renteverhoging handelsbanken

 

PARAMARIBO - De Centrale Bank van Suriname (CBvS) wil dat de handelsbanken hun rentetarieven opschroeven. Er wordt gedacht aan de dertig procent, wat in bepaalde gevallen bijna op een verdubbeling van nu geldende rentetarieven zou neerkomen. Binnen de bancaire wereld liggen directies niet op een lijn over de wens van de Moederbank. “In elk geval wij van de DSB willen geen rente verhogen”, zegt Steven Coutinho, directeur van DSB-Bank, die ook voorzitter van de bankiersvereniging is.

Coutinho vertelt verder dat de banken overleg hebben gevoerd met de CBvS en dat vervolggesprekken moeten volgen. Sinds enkele maanden is CBvS bezig met het veilen van korte termijndeposito's aan de banken onder de noemer van "open market operations", met de bedoeling geld af te romen voor het stabiliseren van de wisselkoers. De looptijden zijn maximaal een maand.

Begonnen met een rentepercentage van 12 procent in juli, bereikte dit per 24 november een hoogte van 62.9 procent. Opvallend was de sprong op 10 november van 26 naar 42,3 procent, om vervolgens de week daarop verder te schieten naar 58,4 procent. De meest recente notering is 67,7 procent.

"We bemerkten dat ook", zegt Coutinho die aangeeft aan dat aanvankelijk gedacht werd dat bepaalde banken de koers omhoog joegen. Echter bleek het de Moederbank zelf te zijn die hen aanspoorde niet onder de 30 procent rente te zitten. Uiteindelijk kwam het overleg met governor Maurice Roemer, waarbij die er ronduit voor uitkwam dat die wil dat de rentetarieven worden aangepast.

Een IMF-wens

De wens van Roemer is tegen het zere been van Coutinho. Hij zegt te begrijpen dat het een IMF-wens is, maar vraagt zich af of dit ook moet worden uitgevoerd. "Vanuit een theoretisch perspectief zou men verwachten dat als de inflatie 60 procent is, je de rentetarieven moet aanpassen. Echter macro-economische stabiliteit betekent niet automatisch stabiliteit of groei op microniveau. De wereld kent genoeg voorbeelden daarvan. Het is van belang om onze private sector te beschermen en te stimuleren. Door renteverhogingen 'à la menu' van de Chicago-school zal dat niet gebeuren."

Coutinho gelooft dat bij verdere aanpassing van de rentetarieven zowel het zakenleven als de burgerij hard getroffen zullen worden. Waddy Sowma, oud-voorzitter van de Vereniging van Economisten, deelt deze visie. "Dat zou faillissementen opleveren", concludeert Sowma. Beiden menen dat de samenleving al genoeg klappen heeft geïncasseerd en zowel bedrijven als burgers met deze maatregel zouden worden doodgeknepen.

Sowma meent dat of aan de aanbodzijde of aan de vraagzijde gewerkt moet worden om de wisselkoers stabiel te houden. Aangezien de overheid geen deviezen heeft, wordt de vraag naar deviezen ontmoedigd. Daar is niets mis mee. Echter kan niet slechts op de cijfers worden gelet zonder ook de effecten in de samenleving in ogenschouw te nemen.

Coutinho meent dat het IMF doorgaans uitgaat van de "quick fixes" die vaak erg pijn doen en ook niet altijd effect hebben. Suriname zal naar zijn mening een andere keuze moeten maken. "Een van langdurige economische transformatie op microniveaus in plaats van kortetermijnbrandjes blussen op macro niveau."

Sowman hoopt in elk geval niet dat de banken hun geld slechts zullen aanwenden voor de lucratieve korte termijndeposito's. "Ik ga ervan uit dat er nog voldoende geld zal zijn voor kredietverlening aan bedrijven en burgers." Vragen die de krant in verband met deze kwestie naar de CBvS mailde, zijn vooralsnog  niet beantwoord.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina