Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Politieke cultuur ‘houdt vrouwen uit leiderschapsposities’

Politieke cultuur ‘houdt vrouwen uit leiderschapsposities’

03/12/2021 00:00 - Van onze redactie

Inleider Henna Guicherit tijdens het Srefidensidebat van The Women Power & Politics Foundation Suriname in de Buiten Sociëteit Het Park.

Inleider Henna Guicherit tijdens het Srefidensidebat van The Women Power & Politics Foundation Suriname in de Buiten Sociëteit Het Park. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - De politieke cultuur in Suriname, waarbij mannen al eeuwenlang een dominante rol hebben, maakt dat vrouwen onvoldoende doorstoten naar politieke leiderschapsposities. Maar ook onderlinge rivaliteit en gebrek aan solidariteit onder vrouwen draagt bij aan deze scheve verhouding in de politieke constellatie van Suriname. Dat kwam deze week naar voren tijdens het Srefidensi-debat van de pas opgerichte vrouwenorganisatie The Women Power & Politics Foundation Suriname.

Cultureel-antropoloog en genderactivist Henna Guicherit hield een presentatie met als thema: 'Op weg naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in de politiek'. Zij gaf een analyse over de deelname en betrokkenheid van vrouwen in de Surinaamse politiek en de ontwikkelingen die vanaf de koloniale periode zijn doorgemaakt. Tijdens de paneldiscussie, die daarna volgde, gingen de politica Maisha Neus (Strei!), Cheryl Dijksteel (VHP), Jennifer Vreedzaam (NDP) en Angelic del Castilho (DA'91) in op verschillende stellingen.

Guicherit gaf aan dat er in Suriname eigenlijk nooit wettelijke barrières zijn gelegd voor vrouwen om mee te doen aan de politiek en verkiezingen. Alleen; de drempels en andere obstakels waren van dien aard dat ze niet aan bod kwamen. Onder andere vanwege de dominantie van mannen in de politiek. Zij wees ook op het Kiesreglement uit 1865. Dat was geen expliciet verbod tegen vrouwen, maar het vertaalde zich in census- en capaciteitskiesrecht voor een bovenlaag van mannen. Hierdoor werden zowel vrouwen als een bepaalde groep mannen gediscrimineerd. Guicherit noemde ook de afwijzing van de kandidaatstelling van Marie le Fevre bij de tussentijdse verkiezingen in 1932.

Mannen bedienen zich ook van roddel en achterklap over vrouwen die een politieke carrière ambiëren, waardoor hen al vroeg de pas wordt afgesneden. Voor dat soort intriges is er wel een remedie vindt Del Castilho. Zij riep vrouwen die de politiek willen ingaan op "een olifantshuid te ontwikkelen". Ze kreeg daarin bijval van NDP-assembleelid Vreedzaam. Vrouwen moeten zich mentaal goed bewapenen om stand te kunnen houden in de politiek, werd onder meer aangevoerd. Volgens Neus onderschat de vrouwenpopulatie welke politieke macht ze kunnen uitoefenen. Ze wees erop dat het aantal mannen en vrouwen in Suriname bijna gelijk is. Nochtans stemmen vrouwen bij verkiezingen nog massaal op mannelijke kandidaten in plaats van op vrouwen.

Srefidensi Debat

Maïsha Neus (Strei!) voert het woord. Verder te zien vanuit links discussieleider Carla Boëtius, Angelic Del Castilho, Cheryl Dijksteel en Jennifer Vreedzaam.

Guicherit heeft daar een verklaring voor: partijcultuur. In de meeste gevallen is de lijsttrekker bij verkiezingen een man en wordt vanuit de partij de achterban geïnstrueerd op de lijsttrekker te stemmen wat in de praktijk ook gebeurt. Daarnaast is er onvoldoende solidariteit onder vrouwen. "Mannen zijn solidair no k…," benadrukte de inleider. Ze merkte op dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in politieke organisaties maar zwaar ondervertegenwoordigd zijn in de machtsposities.

Tijdens de discussie kwam verder naar voren dat gendergelijkheid meer ingang zal krijgen in alle segmenten van de samenleving waaronder de politiek als dit vanaf de opvoeding in het gezin wordt meegegeven aan kinderen. Dat proces vindt Del Castilho te langzaam. Zij is evenals Guicherit voorstander van tijdelijke speciale maatregelen zodat vrouwen een inhaalslag kunnen maken.

Met "positieve discriminatie" kan de achterstand van vrouwen in de politiek worden ingehaald, meent ze. Del Castilho pleit voor het instellen van wettelijke quota om vrouwen in politiek-bestuurlijke functies te krijgen. Dijksteel is van oordeel dat "aan de basis", vooral in politieke organisaties moet worden gewerkt, zodat vrouwen veel meer in de vooruitgeschoven posities komen. Volgens Vreedzaam is het van belang om de competenties van vrouwen die politieke posities ambiëren te vergroten, te beginnen binnen de politieke partijen zelf.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina