Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Regering geeft ‘verheldering’ over HPSG-deal

Regering geeft ‘verheldering’ over HPSG-deal

06/12/2021 17:59 - Van onze redactie

De persconferentie die de regering in maart belegde na het tekenen van de overeenkomsten met HPSG.

De persconferentie die de regering in maart belegde na het tekenen van de overeenkomsten met HPSG. Foto: CDS  

PARAMARIBO - De regering geeft in een persbericht “verheldering” rondom de overeenkomsten die zij is aangegaan met het Deense bedrijf Hybrid Power System Group (HPSG), voor het bouwen van een waterstoffabriek die schone energie aan Suriname zal leveren. Dit vanwege de negatieve publiciteit rondom deze deal. “Het is niet zo dat de regering zomaar ongeclausuleerd dergelijke overeenkomsten aangaat. Er zijn verschillende waarborgen ingebouwd”, aldus het persbericht.

Een van de waarborgen is dat HPSG de financiering van het project uiterlijk eind 2021 rond moet hebben. Zo niet, dan heeft Suriname "het recht om tot beëindiging van de overeenkomsten over te gaan". Het Deense onderzoeksblad 'Danwatch' deed uitgebreid onderzoek naar HPSG en liet geen spaan heel van de personen achter dit bedrijf en hun zakelijke track record.

Ook was de jurist Hugo Essed niet mals in zijn analyste van de overeenkomsten. Hij sprak van een 'galgconstructie' voor Suriname. De regering weerspreekt dat er 'onzorgvuldig' te werk is gegaan en verklaart dat de internationale regels van 'due diligence' (gepaste zorgvuldigheid) bij het vooronderzoek zijn toegepast. "Zowel de technische analyse, de economische analyse en de due diligence op de betrokken personen door DLA Piper en de overheid, heeft de regering doen besluiten om toen verder te gaan met het project." HPSG werd bij de onderhandelingen vertegenwoordigd door het 'internationaal gerenommeerde' advocatenkantoor DLA Piper.

Dit heeft geleid tot de drie overeenkomsten. Een 'master agreement' (hoofdovereenkomst) waarin is vastgelegd dat HPSG een waterstoffabriek inclusief het transmissienet zal bouwen in Commewijne en dat de financiering hiervan door HPSG moet zijn gerealiseerd vóór eind 2021 en de bouw vóór eind 2023. De tweede is een 'power purchase agreement (PPA), oftewel de stroomleveringsovereenkomst, die pas van toepassing wordt nadat de centrale technisch goedgekeurd en operationeel is. En de derde is een betalingsgarantie van de Staat voor afgenomen stroom.

Geen reden voor twijfel

"In het bijzonder wordt opgemerkt dat een van de investeerders, die verantwoordelijk is voor de economische onderbouwing en financiering van het HPSG-project, een voormalig directeur is van Inditex (onder meer  Zara en Massimo Dutti) en bij andere grote bedrijven werkzaam is geweest", meldt de regering. "Een andere investeerder in het project betreft een gerenommeerde neurochirurg. Ook de eigen due diligence leverde geen informatie op, die zou kunnen leiden tot het in twijfel trekken van de gegoedheid van HPSG en de daarbij betrokken personen."

Ook zou HPSG haar voorstel zowel technisch als financieel gedegen hebben onderbouwd. "De propositie is in een intensief traject behandeld. Verschillende stakeholders zijn daarbij betrokken geweest. Op basis van de documentatie aangeleverd door HPSG, is uit de technische analyse gebleken dat deze sluitend is. Ook de financiële documenten zijn beoordeeld, en ook hieruit is gebleken dat de economische onderbouwing, sluitend is", aldus de regering.

De jurist Hugo Essed, die kopieën van de overeenkomsten heeft ingezien, zei eind november in het radioprogramma ABC Actueel: "Normaal spreken we van wurgcontracten, maar dit is een galgconstructie. Suriname staat gewoon op het schavot." Ook zei hij: "Het kan niet anders dan dat iemand in Suriname een grote frommelaar moet zijn en het voor elkaar heeft gekregen dat de Republiek Suriname deze ongelooflijke blunder heeft begaan."

Het weerwoord van de regering hierop is: "Alvorens de overeenkomsten aan te gaan, zijn deze door een team deskundigen van alle relevante ministeries, Energie Bedrijven Suriname (EBS) en de Energie Autoriteit Suriname (EAS) gescreend op juridische en functionele aspecten. Daarbij is tevens bevestigd dat de overeenkomsten voldoen aan het wettelijk kader en met name de Elektriciteitswet van 2016."

Internationaal gangbare PPA

Essed sprak zijn vermoedens uit dat de stroomleveringsovereenkomst een "van het internet geplukte standaard-PPA" is, waarin staat bepaalt dat Suriname zal wanpresteren "indien de aandeelhouders van Suriname besluiten om Suriname te liquideren of indien de rechter liquidatie van Suriname beveelt". Volgens Essed is dit "pure juridische onzin", want men kan een land niet liquideren zoals een NV.

Hierover zegt de regering: "Het spreekt uiteraard voor zich dat de Staat niet geliquideerd kan worden en deze bepaling dus nooit op de Staat kan worden toegepast. De reden om de bepaling zo op te nemen is de mogelijkheid te behouden, in het kader van de hervorming van de elektriciteitssector, de PPA makkelijk over te dragen aan (een onderdeel van) de EBS. De PPA, die overigens niet van het internet is gehaald maar een internationaal gangbare PPA is, is vooruitlopend daarop opgesteld."

Verder is gesteld dat de betalingsgarantie inhoudt dat Suriname als schuldenaar garant staat voor zichzelf. "Ook dat is juist", verklaart de regering. "Deze betalingsgarantie is aangeleverd door DLA Piper. De overheid heeft HPSG op de juridische onenigheden hiervan gewezen. Aangezien deze vorm van garantiestelling geen enkele aanvullende risico's voor de Staat zou opleveren, is deze garantie evenwel op aandringen van DLA Piper - omdat deze kennelijk nodig was voor het transactiedossier, afgegeven."

In maart 2021, na het sluiten van de overeenkomsten met HPSG, werd een persconferentie belegd. "Echter kan geconstateerd worden dat de informatievoorziening tekort is geschoten en is overschaduwd door de negatieve reacties op het project", stelt de regering. "Het uitgangspunt is dat zoals overeengekomen de investeerder desondanks in de gelegenheid moet worden gesteld om de financiering voor het einde van het jaar te realiseren."

In maart hebben de oppositiepartijen NDP en BEP een openbare vergadering aangevraagd over "de kersverse en naar onze perceptie dubieuze overeenkomst" met HPSG. Afgelopen week hebben zij opnieuw Assembleevoorzitter Marinus Bee hierom verzocht. De regering wenst naar aanleiding van de discussie die is ontstaan, "volledige openheid en helderheid van zaken te geven". 

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina