Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Kat-en-muisspel bij veiling termijndeposito’s

Kat-en-muisspel bij veiling termijndeposito’s

14/12/2021 18:41 - Gerold Rozenblad

De Centrale Bank van Suriname.

De Centrale Bank van Suriname. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Rond de poging van de Centrale bank van Suriname (CBvS) om met termijndeposito’s SRD’s af te romen van de kapitaalmarkt en zo een stabiele koers te bewerkstelligen, is een kat-en-muisspel gaande. De moederbank is van plan woensdag wederom korte-termijndeposito’s uit te geven. Er worden weekdeposito’s met een maximaal volume van SRD 1,1 miljard ter beschikking gesteld en voor de maanddeposito’s een maximaal volume van SRD 200 miljoen. De verwachting is dat de hoeveelheden niet vol getrokken zullen worden door de banken.

Ingewijden wijzen de Ware Tijd erop, dat hoewel bij de laatste veiling van 8 december het gewogen gemiddelde rentetarief voor maanddeposito's steeg van 62,9 procent naar 75,3 procent, er slechts SRD 80 miljoen van de beschikbare SRD 300 miljoen werd geveild. Bij de weekdeposito's daalde de rente van 67,7 naar 65,2 procent. Daar werd juist SRD 730 miljoen van de beschikbare SRD 900 miljoen geveild. De banken blijken meer interesse te hebben voor de korte-termijnlooptijd. Toch blijkt de rente bij die deposito's lager uit te vallen.

Kat en muis

Naar wordt vernomen is vooral de DSB-Bank als grootste speler ervoor verantwoordelijk, dat bij de weekdeposito's de rente laag blijft hangen in vergelijking met de langere opties. Binnen de bancaire wereld is het bekend dat die bank niet inschrijft voor de langere opties en bij het bieden op de weekdeposito's rond de 60 procent blijft. "Die bank beïnvloedt de markt zwaar en wij als kleinere banken kunnen daar niet tegenop", redeneert een banktopper.

Dat de kleinere banken, ondanks zij vrij spel hebben bij de maanddeposito's, een hogere rente bedingen en toch niet vol inzetten, heeft volgens een andere zegspersoon ook zijn reden. "Banken zijn nu verplicht hun accounting via het IFRS-model te doen. Echter als je volgens dat systeem de accounting doet, wil je aan het eind van het jaar liever geen geld hebben uitstaan bij de overheid of haar instellingen."

Ook wordt de krant uitgelegd dat bij dit systeem uitstaand geld moet worden gewaardeerd op basis van de internationale kredietratings en Suriname heeft een slechte rating. "Dus je moet in je boeken een voorziening treffen om dit onzekere geld te dekken. Uiteindelijk verdampt je winst door het treffen van die voorziening. Het is in feite een beetje een enorm kat-en-muisspel", redeneert de insider.

Appetijt

Overigens blijkt ook uit een reactie van de moederbank aan de krant, dat de banken niet altijd happig zijn in het voetspoor van de CBvS te treden. De krant berichtte op 3 december dat de CBvS wil dat de algemene banken hun rentetarieven verhogen naar ongeveer dertig procent. En was toen om een reactie gevraagd. Deze kwam dagen later. Daarin geeft de CBvS aan dat de rentebepaling van de termijndeposito's door de banken geschiedt.

"Het is uiteraard van belang dat een deel van de hoge rente die de banken vragen/ontvangen op het veilingplatform wordt doorgespeeld naar hun korte-termijndepositohouders. Hierdoor wordt beleggen in de Surinaamse dollar gestimuleerd met het gevolg dat de druk op de wisselkoers afneemt." De Moederbank, die steeds benadrukt dat niet zij de rentetarieven vaststelt, geeft even verder in haar schriftelijke reactie wel toe dat een minimumrente is geïntroduceerd op het 1 weekse termijndeposito, "om de appetijt van de banken voor dit instrument te stimuleren". Dit omdat de geboden volumes aan het afnemen waren en hierdoor de geldhoeveelheid niet in lijn was met de primaire doelstelling van de CBvS.   

Niet hoog

De moederbank geeft verder aan dat als gelet wordt op de rentetarieven van de 1 weekse termijndeposito's geconstateerd moet worden, dat als die wordt vergeleken met het inflatieniveau, de rente niet extreem hoog is. Immers de jaarinflatie is 60,4 procent. De CBvS stelt dat de hoge rentetarieven van tijdelijke aard zijn. "Naarmate veranderingen in de marktrentes effect uitoefenen op de bestedingen, de kredietvraag en het spaargedrag van het publiek zal de hoge inflatie verminderen en zal de rente hierdoor omlaag komen."

Benadrukt word dat de zeer hoge inflatie uiterst schadelijk is voor de economie en de koopkracht van de burgers. Echter wordt spoedig anders verwacht. "De huidige hoge inflatie is vooral het gevolg van de hogere wisselkoersen sinds 7 juni 2021, de aanpassing van de prijzen van brandstof aan de pomp en de verhoging van de tarieven van nutsvoorzieningen. Het effect van deze maatregelen is echter van tijdelijke aard en zal, zoals de economische historie in Suriname leert, binnen circa 4 maanden uitgewerkt zijn. Derhalve wordt in 2022 een drastische daling van de inflatie verwacht en bijgevolg een afname van de rente", aldus de CBvS.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina