Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Etnisch stemmen zal nog veel verkiezingen bepalend zijn’

‘Etnisch stemmen zal nog veel verkiezingen bepalend zijn’

12/01/2022 05:59 - Wilfred Leeuwin

Hoewel bij de laatste verkiezingen tijdens de campagnes veel meer is ingezet op etnische diversiteit, zoals bij de VHP, zal stemmen op basis van etniciteit toch de komende decennia een belangrijke rol blijven spelen.

Hoewel bij de laatste verkiezingen tijdens de campagnes veel meer is ingezet op etnische diversiteit, zoals bij de VHP, zal stemmen op basis van etniciteit toch de komende decennia een belangrijke rol blijven spelen. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Stemmen op basis van etniciteit zal de komende twintig tot dertig jaar, de belangrijkste factor blijven voor kiezers. De etnische identificatie speelt in Suriname, in tegenstelling tot andere samenlevingen, een belangrijke rol. Dat is de belangrijkste conclusie in het afstudeeronderzoek van Vidya Narain. Ze presenteerde het resultaat maandag bij haar afstuderen aan het IGSR van de Anton de Kom universiteit van Suriname.

De onderzoekster behaalde met het cijfer 7 de graad 'Master of sience in research methods'. Narain concludeert dat factoren zoals leeftijd, religie, opleidingsniveau en vertrouwen een rol spelen bij de stemkeus van kiezers in het algemeen, maar in Suriname is de etniciteit een grotere en belangrijke factor. In de literatuur wordt dat toegeschreven aan de multi-etnische samenstelling van de bevolking. Kiezers kijken vooral naar etnische vertegenwoordiging.

In Suriname blijkt dat nog heel belangrijk te zijn. De geschiedenis leert dat na de jaren vijftig er een politiek systeem hier is ontstaan dat door wetenschappers wordt aangeduid als een pacificatie democratie, ook bekend staat als consensusdemocratie. De kern hiervan is dat etniciteit geen gevaar hoeft te zijn voor een samenleving en dat voornamelijk de politieke elite of de politieke leiders ervoor kunnen zorgen dat eventuele etnische tegenstellingen worden ingedamd. De benadering van de eigen soort heeft echter een negatieve klank gekregen omdat die wordt gebruikt om electorale steun te krijgen tijdens de verkiezingscampagne.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat de NDP en NPS voornamelijk creoolse kiezers aantrekken, de VHP trekt met 56 procent de meest Hindostaanse kiezers en Abop voornamelijk kiezers uit de marron samenlevingen. De overige partijen trekken gemengde kiezers aan.

Duidelijkst op ressortniveau

Etnisch stemmen wordt volgens de onderzoeker het best duidelijk op ressortniveau. Uit een van de onderzoekmodellen blijkt bijvoorbeeld dat de kans dat een creool op de NPS stemt 4.56 keer hoger ligt dan dat een Hindostaan voor deze partij zal kiezen. Narain zegt de VHP en de Hindostaanse kiezers als referentie te hebben genomen, maar dat in de onderzoeksmethode, met een andere etnische groep, de resultaten niet anders zouden zijn.

De onderzoekster heeft bestaande informatie gebruikt uit opiniepeilingen van het onderzoeksbureau Nikos in 2019 in Paramaribo. Maar ze heeft ook een databestand ontwikkeld uit verkiezingsuitslagen van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 2010. Daarnaast is gebuikt gemaakt van de statistieken van de volkstelling in 2012.

Het doel van Narain's onderzoek was om door middel van kwantitatief onderzoek bij te dragen aan de methodiek voor het verklaren van etnisch stemgedrag in Suriname en het inzichtelijk maken van dit onderwerp. Zij adviseert politieke partijen op een actievere manier hun deuren te openen voor alle etnische groepen waarbij diversiteit en inclusiviteit worden meegenomen in de partijvisie.

Lees het uitgebreider in de woensdageditie van de Ware Tijd

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina