Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Medische faculteit twee professors rijker in één klap

Robbert Bipat en Jerry Toelsie nu hoogleraren

13/01/2022 00:00 - Ricky Wirjosentono

Prof. dr. Jerry Toelsie is van de twee kersverse professoren van de medische faculteit. Hij ontving zijn oorkonde uit handen universiteitsvoorzitter Shanti Venetiaan.

Prof. dr. Jerry Toelsie is van de twee kersverse professoren van de medische faculteit. Hij ontving zijn oorkonde uit handen universiteitsvoorzitter Shanti Venetiaan. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Twee hoogleraren in één klap voor de Faculteit der Medische Wetenschappen aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus). Robbert Bipat en Jerry Toelsie aanvaardden woensdagavond in de Centrumkerk de ttel professor. De een op het gebied van homeostase: het zelfregulerend vermogen van het lichaam om inwendig evenwichtig te blijven functioneren, ook onder veranderende omstandigheden. De ander op het gebied van pathologie: ziekteleer.

Onder redelijke publiek belangstelling maar wereldwijd te volgen via live stream hield professor doctor Bipat zijn oratie die als titel had: 'Factoren die het behoud van de homeostase in het menselijk lichaam bevorderen'. Er zijn volgens Bipat een aantal uitdagingen waarmee onze homeostase verstoord kan worden.

Het onderzoek van de in te stellen leerstoel zal zich richten op het zoeken naar manieren waarop deze factoren of hun effecten kunnen worden geminimaliseerd. Heel belangrijk is dat er methoden worden ontwikkeld om de negatieve effecten van klimaatsverandering op onze gezondheid proberen te voorkomen of te minimaliseren.

Robbert BipatProf. dr. Robbert Bipat neemt zijn oorkonde in ontvangst.

Aanpak suikerziekte

De oratie van professor doctor Toelsie had als titel: 'De toepassing van pathofysiologische principes bij de aanpak van chronische aandoeningen'. Hij gaf kort en op een eenvoudige manier aan de toepassing van enkele pathologische principes die een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij de aanpak van diabetes mellitus (suikerziekte) type 2. Verder is het noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in de pathologie.

Na de St. Ignatiusschool, de St. Paulusschool en het Ewald P. Meyer Lyceum (Lyceum II) te hebben doorlopen, studeerde Toelsie in 1998 af als arts aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Adekus. In 2004 promoveerde hij aan de Universiteit van Hasselt in België en behaalde daarmee de graad van 'doctor in de medische wetenschappen'.

Bipat sloot, na voor een deel te hebben gezeten op de Fajalobischool in Paranam, zijn lagere school af op OS Balona. Vervolgens bezocht hij voor drie jaren de KRS Coleridgeschool, waarna hij op de Algemene Middelbare School (AMS) terechtkwam. In 1987 startte hij met de opleiding geneeskunde aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Adekus en studeerde in 1997 af als arts.

Vermeldenswaard is dat Bipat sinds 1990 student-assistent was en vanaf 1994 gastdocent voor de discipline fysiologie van de faculteit. Fysiologie sprak hem heel erg aan en gaf hem inzicht in hoe het menselijk lichaam functioneert, wat er misgaat bij ziekte en welke behandelingsstrategieën kunnen worden toegepast. In januari 2004 promoveerde hij aan de Universiteit van Hasselt in België en behaalde daarmee de graad van 'doctor in de medische wetenschappen'.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina