Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Paamaka beklaagt zich bij hoofdkwartier Newmont

Paamaka beklaagt zich bij hoofdkwartier Newmont

15/01/2022 00:00 - Ivan Cairo

Het traditioneel gezag van de Paramaccaners tijdens een rondleiding op de plant van Newmont Suriname. Ontevreden over de behandeling van de plaatselijke tak, heeft de Paamaka zijn misnoegen geuit tegenover het Newmont-hoofdkwartier in de Verenigde Staten.

Het traditioneel gezag van de Paramaccaners tijdens een rondleiding op de plant van Newmont Suriname. Ontevreden over de behandeling van de plaatselijke tak, heeft de Paamaka zijn misnoegen geuit tegenover het Newmont-hoofdkwartier in de Verenigde Staten. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - “We streven naar wederzijds voordelige resultaten voor de mensen en gemeenschappen waarin we actief zijn. Om dit te doen luistert Newmont naar de zorgen van mensen en werkt ze samen om deze tijdig aan te pakken.” Dat schrijft Matt King, senior-manager Social Responsibility van Newmont in reactie op een brief die naar het hoofdkwartier is gestuurd door de Paamakagemeenschap. Hij stelt dat bij elke mijn van Newmont de maatschappij ernaar streeft relaties op te bouwen die gebaseerd zijn op respect. “We zijn van plan hetzelfde te doen in Suriname door te luisteren naar elk van de zorgen die in de brief worden beschreven en zullen binnenkort via de juiste kanalen reageren.”

De Paamakagemeenschap heeft zich per brief bij het hoofdkwartier van mijnbouwmaatschappij Newmont in de Verenigde Staten beklaagd. Het bedrijf zou zich niet aan internationale gebruiken hebben gehouden bij de vestiging van de Merian-goudmijn in het leefgebied van de Paamaka. Directe aanleiding voor het beklag is een verzoek van Newmont aan de Surinaamse autoriteiten voor uitbreiding van haar goudconcessie.

In de brief van de vier hoofdkapiteins die namens de stam optreden staat dat het bedrijf bij vestiging van de mijn geen overleg heeft gepleegd en derhalve geen instemming van de bewoners heeft verkregen volgens de internationaal aanvaarde procedures en processen, het zogenoemde FPIC-proces. Daarnaast constateert de stam ernstige tekortkomingen door Newmont in de communicatie met de Paamakastam. Het beklag werd gestuurd naar Matt King, senior-manager Social Responsibility. 

Ontwikkeling

Onder meer wordt naar voren gebracht dat ontwikkelingsprojecten die zijn overeengekomen en via het Gemeenschapsontwikkelingsfonds (CDF) zouden worden gefinancierd niet de beoogde duurzame ontwikkeling hebben gebracht. "Tot onze teleurstelling zijn een hoop van de beloften uit deze overeenkomst niet of ondermaats ingelost", aldus de dignitarissen.

Het CDF is opgericht om duurzame voordelen en kansen voor de Paamakagemeenschap te bevorderen. "In de afgelopen acht jaar heeft het CDF weinig duurzame ontwikkeling in de Paramaccaanse gemeenschap gebracht. Het drinkwaterproject voor Langatabiki heeft waterkranen geïnstalleerd in het dorp, maar het is onduidelijk of dit water veilig is om te drinken. Er is een hydroponics groentekwekerij opgezet; een project dat al vóór de uitvoering door de gemeenschap was afgekeurd. De groenten zijn uiteindelijk niet door Newmont opgekocht, zoals eerder was overeengekomen. In de dorpen verder rivier opwaarts is hoegenaamd niets gebeurd", worden als voorbeelden aangegeven. 

Communicatie

Ook wordt gesteld dat de communicatie naar de Paamakagemeenschap ernstig tekortschiet. "Vooral vanaf 2019 is het contact verslechterd, waarbij Covid-19 als excuus wordt gebruikt. Dit is niet redelijk, omdat wij van de gemeenschap bereid zijn om de Covid-19-protocollen te volgen wanneer we met Newmont in contact zijn."

In de brief worden enkele pijnpunten over de communicatie aangevoerd. "Newmont is nauwelijks aanwezig in de dorpen; slechts eenmaal in de twee tot drie weken zien we vertegenwoordigers in onze dorpen. Een sterk community relations programma zou permanent aanwezig moeten zijn in de dorpen, of minstens wekelijks in alle verschillende dorpen komen om mensen te informeren en te luisteren naar bezorgdheden en vragen. Voorheen was het anders", wordt gesteld.

Verder wordt erop gewezen dat behalve de minimale aanwezigheid van bedrijfsvertegenwoordigers in de dorpen ook andere vormen van communicatie zijn weggevallen. "We weten niet wat er binnen Newmont speelt en Newmont weet niet wat er binnen de gemeenschappen leeft. Het traditioneel gezag is in het afgelopen jaar een aantal keer op cultureel incorrecte manier aangesproken. Er is een vastomlijnde manier waarop er met de granman en het traditioneel gezag moet worden gesproken. De dominante toon van de leiding van Externe Relaties wordt in deze context als respectloos ervaren. Het is ook niet acceptabel dat een personeelslid van Newmont de granman rechtstreeks belt om zijn beklag te doen over het gedrag van een onderdaan", aldus de dignitarissen.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina