Site: Desktop versie

Sozavo paait volk weer met verzekeringspasjes

25/05/2019 09:24 - Van onze redactie  
Sozavo paait volk weer met verzekeringspasjes

PARAMARIBO - Met de overheveling van de Basiszorgverzekeringskaarten (BZV)van het ministerie van Volksgezondheid naar Sociale Zaken en Volkshuisvesting(Sozavo), lijkt de overheid wederom te vervallen in een oude kwaal. Er is toegegeven dat de nieuwe ministers ‘zielen moeten winnen’, en deze handeling riekt er inderdaad naar. De BZV is voor kinderen tot zestien jaar en zestigplussers. 

Decennialang heeft Sozavo 'on- en minvermogenkaarten' verstrekt aan sociaalzwakkeren. In 2012 besloot het ministerie het bestand te saneren omdat het 'vervuild' was met personen die oneigenlijk gebruik maakten van een geneeskundige hulpkaart. Bovendien konden houders alleen bij de RGD-apotheken en staatsziekenhuizen ermee terecht. Met de invoering van de Bazo-kaart konden houders overal terecht.

Toewijzing van Bazo-kaarten werd een aangelegenheid van het ministerie van Volksgezondheid dat in zee ging met Self Reliance. Ongeveer 130.000 personen met een Bazo-kaart werden later wegens een betalingsdispuut overgeheveld naar SZF (nu BZV-kaart). Voortaan is Sozavo dus weer belast met de verstrekking. Dit hebben de ministers André Misiekaba van Sozavo en Antoine Elias van Volksgezondheid afgesproken.

Dit besluit is volgens het NII genomen om niet alleen de distributie verder te vergroten, maar ook om te garanderen dat binnenlandbewoners niet worden overgeslagen. In 2012 heeft de commissie 'Monitoring Saneringsplan Geneeskundige Hulpkaartenbestand' 82.093 kaarthouders geregistreerd. Daaronder vielen onder anderen vijfduizend personen met een beperking, elfduizend seniorenburgers en zeshonderd niet-permanent gebruikers van een GH-kaart.