Site: Desktop versie

Boeroes herdenken 174 jaar vestiging in Suriname

21/06/2019 04:09 - Audry Wajwakana  
De kranslegging bij het monument voor herdenking van de eerste Hollandse boeren te Groningen.

klik voor meer  meer...

De kranslegging bij het monument voor herdenking van de eerste Hollandse boeren te Groningen. Foto: Stefano Tull

GRONINGEN - 'De komst, het lijden en de volharding.' De tekst op de plaquette van het monument voor herdenking van de eerste Hollandse boeren te Groningen wordt voorgelezen door Martin Loor. Samen met bestuursleden van de stichting Sranan Boeroe, districtscommissaris (dc) Sarwankoemar Ramai van Saramacca en zijn staf heeft Loor, nazaat van de eerste Hollandse boeren, kransen gelegd bij het monument. "Door volharding hebben ze toch geprobeerd het beste ervan te maken. Ik ben ze daarvoor erg dankbaar", zegt hij. 

Donderdag was het precies 174 jaar geleden dat de eerste boeroes voet aan wal hebben gezet op Voorzorg. Erick Rijsdijk, voorzitter van de stichting, gaf een korte terugblik over de geschiedenis van de aankomst van de boeroes. Dc Ramai vroeg de aanwezigen om een minuut stilte in acht te nemen uit respect voor allen die hen zijn voorgegaan. In juni 1845 kwamen 384 mensen onder leiding van de dominees Van den Brandhof en Copijn met drie schepen aan in Suriname. Van den Brandhof wilde in navolging van zijn groot voorbeeld William Penn, die Pennsylvania stichtte, in Suriname zijn eigen gemeente beginnen.

In Nederland mochten er geen kerken meer worden opgezet. Toen de dominee toestemming kreeg van koning Willem I kregen ze Voorburg toegewezen, een moerassige plek aan de overkant van Groningen. De plaats liep bij vloed steeds onder water en de bewoners konden niet goed aan landbouw doen, waardoor er onvoldoende voedsel was en er ook ziekten uitbraken. In het eerste half jaar overleden 182 mensen inclusief dominee Copijn.

Ramai benadrukte waarom het belangrijk is om de dag waarop de verschillende groepen naar Suriname zijn gekomen te herdenken. "Zij hebben in het verleden het fundament gelegd dat we nu met zijn allen hier zijn. We hebben ook een plicht naar de toekomst toe, die ons straks ter verantwoording zal roepen over wat wij gedaan hebben om de waarden en normen die wij van onze voorvaderen hebben geleerd op hetzelfde niveau te houden", zegt Ramai.

In het Lalla Rookh Museum houdt Loor vrijdag de lezing 'De Europese kolonisatiepoging van 1845, het waarom en de setting van toen'. Hij zal de gebeurtenis van de boerenkolonisatie meer betekenis geven door de verschillende facetten daaromheen en hun onderling samenhang in detail tijdens de presentatie te bespreken. De nazaat van de boeroes heeft een aantal gebeurtenissen die zich rondom die tijd afspeelden zowel in Nederland als in Suriname verzameld voor de presentatie. Hij vindt het belangrijk om de gebeurtenissen in een betere context te plaatsen om de geschiedenis beter te begrijpen.

"We zijn verplicht om steeds meer uit te zoeken wat er gebeurd is, om een genuanceerd beeld te krijgen van hetgeen zich in 1845 in Groningen heeft voltrokken om dat een plek te kunnen geven. Onze geschiedenis heeft gemaakt dat we met elkaar een samenraapsel vanuit de hele wereld zijn. Voor de geschiedenis moeten we dat heel goed vastleggen. Het heeft niet te maken dat we de geschiedenis herschrijven, maar dat we de detail gebeurtenissen ook vastleggen", zegt Loor.

klik voor meer Vandaag